MENU
stulecie powstania śląskiego logo svg
Tobie Polsko

Szymon Koszyk

Znamienity opolanin – Szymon Koszyk odegrał istotną rolę dla sprawy polskiej na Śląsku Opolskim po zakończeniu I wojny światowej. Na konferencji pokojowej w Paryżu reprezentował śląskich Polaków. Od 1921 roku był lokalnym dowódcą Polskiej Organizacji Wojskowej. Podczas III powstania śląskiego dowodził pierwszym batalionem opolskim. Współpracował z redakcją „Gazety Opolskiej”. Wśród jego zasług należy wymienić utworzenie Towarzystwa Skautów Opolskich, którego członkowie stanowili nieocenioną pomoc w okresie powstań śląskich. Jeden z powstańców w tych słowach wspominał udział skautów w walkach: „W czasie powstań śląskich młodzi skauci stanęli jak jeden mąż w szeregach powstańczych. Starsi poszli z bronią w ręku do walki, a młodzi i harcerki pełnili ofiarną służbę sanitarną oraz utrzymywali łączność między oddziałami”.

wirtualny album

Wspomnienia powstańców śląskich z lat 1919 – 1921

Archiwum Państwowe w Opolu, sygn. 45/3212152

wirtualny album

Wspomnienia powstańców śląskich z lat 1919 – 1921

Archiwum Państwowe w Opolu, sygn. 45/3212152

wirtualny album

Wspomnienia powstańców śląskich z lat 1919 – 1921

Archiwum Państwowe w Opolu, sygn. 45/3212152