MENU
stulecie powstania śląskiego logo svg
Tobie Polsko

OBCHODY 10. ROCZNICY III POWSTANIA ŚLĄSKIEGO

W roku 1931, w atmosferze narastających niepokojów w stosunkach polsko-niemieckich, a także w obliczu bezpardonowej walki stronnictw politycznych w Polsce, uroczyście obchodzono 10. rocznicę największego ze śląskich zrywów narodowych – III powstania śląskiego. Uroczystość tę powiązano z obchodami rocznicy Konstytucji 3 maja, dlatego miała ona szczególnie podniosły i patriotyczny charakter.

Plany obchodów były niezmiernie ambitne. Rocznica stała się dla polskich Ślązaków okazją do zamanifestowania swej dumy narodowej. Protektorat nad uroczystością objęli zarówno prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Ignacy Mościcki, jak i marszałek Józef Piłsudski. Przygotowania, a następnie sam przebieg uroczystości były szeroko opisywane w ówczesnej prasie.

Wszystkie związane z tym sprawy nieustannie śledziła opolska Tajna Policja (Gestapo). Zachowane w naszym archiwum akta zawierają liczne tego dowody.

OBCHODY 10. ROCZNICY III POWSTANIA ŚLĄSKIEGO

Polen feiert den dritten Aufstand, „Oppelner Kurier“ nr 99 z 11.04.1931 r.

Archiwum Państwowe w Opolu, sygn. 45/1/181

OBCHODY 10. ROCZNICY III POWSTANIA ŚLĄSKIEGO

Marszałek J. Piłsudski protektorem uroczystości dziesięciolecia III powstania, „Polska Zachodnia” nr 102 z 24.04.1931 r.

Śląska Biblioteka Cyfrowa

OBCHODY 10. ROCZNICY III POWSTANIA ŚLĄSKIEGO

Marschall J. Pilsudski Protektor der Zehnjahrfeier des 3. Schlesischen Aufstandes, przekład z: „Polska Zachodnia” nr 102 z 24.04.1931 r.

Archiwum Państwowe w Opolu, sygn. 45/1/181

OBCHODY 10. ROCZNICY III POWSTANIA ŚLĄSKIEGO

Apel w sprawie uroczystości dziesięciolecia III powstania śląskiego, „Polska Zachodnia” nr 95 z 17.04.1931 r.

Śląska Biblioteka Cyfrowa

OBCHODY 10. ROCZNICY III POWSTANIA ŚLĄSKIEGO

Appell in der Angelegenheit der Zehnjahrfeier des 3. Schles. Aufstandes, przekład z: „Polska Zachodnia” nr 95 z 17.04.1931 r.

Archiwum Państwowe w Opolu, sygn. 45/1/181

OBCHODY 10. ROCZNICY III POWSTANIA ŚLĄSKIEGO

Prezydent Ignacy Mościcki, protektor uroczystości 10-lecia III powstania, portret z prasy („Polska Zachodnia”, numer i rok nieznany)

Archiwum Państwowe w Opolu, sygn. 45/1/181

OBCHODY 10. ROCZNICY III POWSTANIA ŚLĄSKIEGO

Wojewoda, dr Michał Grażyński, szef sztabu grupy „Wschód” w czasie III powstania, portret z prasy (prawdopodobnie „Polska Zachodnia”, numer i rok nieznany)

Archiwum Państwowe w Opolu, sygn. 45/1/181

OBCHODY 10. ROCZNICY III POWSTANIA ŚLĄSKIEGO

Marszałek Józef Piłsudski, protektor uroczystości 10-lecia III powstania, portret z prasy (prawdopodobnie „Polska Zachodnia”, numer i rok nieznany)

Archiwum Państwowe w Opolu, sygn. 45/1/181

OBCHODY 10. ROCZNICY III POWSTANIA ŚLĄSKIEGO

P. Prezydent imieniem Rzplitej deklaruje łączność i nierozerwalność Śląska z Państwem Polskiem, „Polska Zachodnia” nr 111 z 3.05.1931 r.

Śląska Biblioteka Cyfrowa

OBCHODY 10. ROCZNICY III POWSTANIA ŚLĄSKIEGO

Der Herr Staatspräsident erklärt im Namen der polnischen Republik die Zusammengehörigkeit und Untrennbarkeit Oberschlesiens mit dem polnischen Staate, „Polska Zachodnia“ nr 111 z 3.05.1931 r.

Archiwum Państwowe w Opolu, sygn. 45/1/181

OBCHODY 10. ROCZNICY III POWSTANIA ŚLĄSKIEGO

Der Herr Staatspräsident erklärt im Namen der polnischen Republik die Zusammengehörigkeit und Untrennbarkeit Oberschlesiens mit dem polnischen Staate (cd.), „Polska Zachodnia“ nr 111 z 3.05.1931 r.

Archiwum Państwowe w Opolu, sygn. 45/1/181

OBCHODY 10. ROCZNICY III POWSTANIA ŚLĄSKIEGO

Wielki niezapomniany dzień Śląska, „Polska Zachodnia” nr 111 z 3.05.1931 r.

Śląska Biblioteka Cyfrowa

OBCHODY 10. ROCZNICY III POWSTANIA ŚLĄSKIEGO

„Najpiękniejsza uroczystość, jaką kiedykolwiek widziałem”. Serdeczna i ujmująca opinja Pana Prezydenta Rzeczypospolitej o święcie dziesięciolecia III powstania śląskiego, „Polska Zachodnia” nr 113 z 5.05.1931 r.

Śląska Biblioteka Cyfrowa

OBCHODY 10. ROCZNICY III POWSTANIA ŚLĄSKIEGO

„Die schönste Feier, die ich je gesehen habe“. Eine herzliche und ergreifende Meinung des Staatspräsidenten Moscicki über die Zehnjahrfeier des schlesischen Aufstandes, przekład z: „Polska Zachodnia“ nr 113 z 5.05.1931 r.

Archiwum Państwowe w Opolu, sygn. 45/1/181

OBCHODY 10. ROCZNICY III POWSTANIA ŚLĄSKIEGO

„Gustlik. Wesoły dodatek do Polski Zachodniej”, „Polska Zachodnia” nr 117 z 9.05.1931 r.

Śląska Biblioteka Cyfrowa

OBCHODY 10. ROCZNICY III POWSTANIA ŚLĄSKIEGO

Gon powstańczy przed 10 laty. Die Jagd der Aufständischen vor 10 Jahren, rysunek z „Polski Zachodniej“ 9.05.1931 r.

Archiwum Państwowe w Opolu, sygn. 45/1/181

OBCHODY 10. ROCZNICY III POWSTANIA ŚLĄSKIEGO

Generalna Federacja Pracy wobec święta
10-lecia III powstania, „Polska Zachodnia” nr 93 z 15.04.1931 r.

Śląska Biblioteka Cyfrowa

OBCHODY 10. ROCZNICY III POWSTANIA ŚLĄSKIEGO

Die General-Arbeitsföderation und die Zehnjahrfeier des dritten Aufstandes, przekład z: „Polska Zachodnia“ nr 93 z 15.04.1931 r.

Archiwum Państwowe w Opolu, sygn. 45/1/181

OBCHODY 10. ROCZNICY III POWSTANIA ŚLĄSKIEGO

Die General-Arbeitsföderation und die Zehnjahrfeier des dritten Aufstandes (cd.), przekład z: „Polska Zachodnia“ nr 93 z 15.04.1931 r.

Archiwum Państwowe w Opolu, sygn. 45/1/181

OBCHODY 10. ROCZNICY III POWSTANIA ŚLĄSKIEGO

Zdjęcia uczestników III powstania śląskiego zamieszczone z okazji 10. rocznicy, „Polonia” nr 2318 z 20.03.1931 r.

Śląska Biblioteka Cyfrowa