MENU
stulecie powstania śląskiego logo svg
Tobie Polsko

SILESIA SUPERIOR III

Silesia Superior III

Poufny raport (1 strona) Komisariatu Rad Ludowych w Sosnowcu z 5 września 1919 roku do Podkomisariatu dla Śląska w Poznaniu o przebiegu wizyty oficerów alianckich w Sosnowcu

(Archiwum Państwowe w Katowicach (dalej: AP Kat), zespół 12/24 Komisariat Rad Ludowych w Sosnowcu (dalej: KRL), sygn. 2, s. 28).

Silesia Superior III

Pismo Wydziału Aprowizacyjnego Komisariatu Rad Ludowych w Sosnowcu z 6 września 1919 roku do Filii Komisariatu tamże w sprawie zaopatrzenia w żywność uchodźców z Górnego Śląska

(AP Kat, KRL, sygn. 2, s. 13).

Silesia Superior III

Imienna karta uchodźcy z Górnego Śląska z kwotami zapomóg pieniężnych udzielonych w okresie od 27 lipca do 25 sierpnia 1919 roku.

(AP Kat, KRL, sygn. 25, s. 29)

Silesia Superior III

Raport Polskiego Komisariatu Plebiscytowego dla Górnego Śląska z 19 czerwca 1920 roku w sprawie antypolskiej postawy niemieckich nauczycieli

(AP Kat, zespół 12/15 Polski Komisariat Plebiscytowy dla Górnego Śląska w Bytomiu (dalej: P Kom Pleb), sygn. 121, s. 59).

Silesia Superior III

Ulotka Związku Górnoślązaków z marca 1921 roku głosząca separatystyczny program tej organizacji

(AP Kat, P Kom Pleb, sygn. 294, s. 17).

Silesia Superior III

„Dziennik Rozporządzeń Naczelnej Władzy na Górnym Śląsku” nr 2 z 12 maja 1921 roku

(AP Kat, P Kom Pleb, sygn. 291, s. 23).

Silesia Superior III

Ogłoszenie wydane 6 września 1920 roku przez Podkomisariat Niemieckiego Komisariatu Plebiscytowego w Pszczynie w sprawie plebiscytu .

(Archiwum Państwowe w Katowicach, Oddział w Pszczynie (dalej: AP Pszczyna), zespół 17/7 Plebiszitkommissariat für Deutschland Unterkommissariat Pless (dalej: Pleb Kom P), sygn. 5, s. 111)

Silesia Superior III

Pismo Podkomisariatu Niemieckiego Komisariatu Plebiscytowego w Pszczynie do centrali w Katowicach z 30 grudnia 1920 roku w sprawie zapotrzebowania na sprzęt mający służyć reemigrantom

(AP Pszczyna, Pleb Kom P), sygn. 17, s. 20).

Silesia Superior III

Okólnik Naczelnej Władzy na Górnym Śląsku w likwidacji z 3 sierpnia 1921 roku w sprawie zachowania tajemnicy służbowej

(AP Kat, zespół 12/16 Naczelna Rada Ludowa na Górnym Śląsku (dalej: NRL), sygn. 1, s. 5).

Silesia Superior III

Protokół z posiedzenia Naczelnej Rady Ludowej z 30 lipca 1921 roku

(AP Kat, NRL, sygn. 3, s. 1).

Silesia Superior III

Okólnik Zarządu Głównego Związku Powstańców Śląskich z 16 września 1935 roku polecający organizowanie manifestacji antyczeskich

(AP Kat, zespół 12/66 Związek Powstańców Śląskich, Katowice (dalej: Zw Powst Śl Kat), sygn. 3, s. 4).

Silesia Superior III

Okólnik Zarządu Głównego Związku Powstańców Śląskich z 2 września 1938 roku w sprawie udziału w wyborach do Sejmu RP

(AP Kat, Zw Powst Śl Kat, sygn. 3, s. 71).

Silesia Superior III

Dyplom do Krzyża na Śląskiej Wstędze Waleczności i Zasługi przyznanego ks. Józefowi Niedzieli 3 maja 1933 roku

(AP Kat, Zw Powst Śl Kat, sygn. 42, s. 170).

Silesia Superior III

Strona tytułowa „Księgi poległych w powstaniach śląskich 1919. 1920. 1921.”

(AP Kat, Zw Powst Śl Kat, sygn. 43, s. 1).

Silesia Superior III

Drukowane sprawozdanie roczne Organizacji Młodzieży Powstańczej za 1934 rok

(AP Kat, zespół 12/67 Oddziały Młodzieży Związku Powstańców Śląskich Województwa Śląskiego (dalej: OMZP Śl Woj. Śl), sygn. 3a, s. 1).

Silesia Superior III

Deklaracja członkowska Oddziałów Młodzieży Powstańczej z 1938 roku

(AP Kat, OMZP Śl Woj. Śl, sygn. 8, s. 4).

Silesia Superior III

Statut (1 strona) Klubu Powstańców w Katowicach z 1933 roku

(AP Kat, zespół 12/2146 Klub Powstańców w Katowicach (dalej: Klub Powst), sygn. 1, s. 4).

Silesia Superior III

Lista członków Klubu Powstańców w Katowicach z 1933 roku

(AP Kat, Klub Powst, sygn. 1, s. 19).

Silesia Superior III

Tekst przemówienia (1 strona) Jerzego Ziętka na konstytucyjnym zebraniu Związku Weteranów Powstań Śląskich w dniu 28 kwietnia 1945 roku

(AP Kat, zespół 12/273 Związek Weteranów Powstań Śląskich Zarząd Główny w Katowicach i jednostki podległe (dalej: ZWPŚl ZG Kat), sygn. 1, s. 1).

Silesia Superior III

Skład Komisji Organizacyjnej Związku Weteranów Powstań Śląskich z kwietnia 1945 roku

(AP Kat, ZWPŚl ZG Kat, sygn. 1, s. 28).