MENU
stulecie powstania śląskiego logo svg
Tobie Polsko

Zachęcamy Cię do zajrzenia do bazy „Znajdź powstańca”. Nazwiska w niej zawarte występują w materiałach archiwalnych, czasami zapisane zgodnie z pisownią niemiecką. Ten zbiór przygotowaliśmy specjalnie z okazji 100-lecia powstań. Warto go często przeglądać, ponieważ przez najbliższe 3 lata będzie stale uzupełniany. Nazwiska, które tu odnajdziesz, nie zawsze będą oznaczały, że dana osoba brała udział w powstaniu. Możliwe, że jakieś nazwisko pojawiło się jedynie w kontekście wydarzeń powstańczych. Aby sprawdzić, jaka była rzeczywista rola danej osoby w wydarzeniach sprzed 100 lat, musisz zajrzeć do oryginalnych materiałów archiwalnych. Baza sama Cię naprowadzi - zostaniesz przekierowany na portal www.szukajwarchiwach.gov.pl, gdzie zapoznasz się ze skanami archiwaliów lub otrzymasz wskazówkę, jakie dokumenty warto przeczytać. Później pozostaje już tylko wizyta w archiwach.

Szukaj alfabetycznie:

Znaleziono w archiwach:

Habrzyk Leonard

45/2926/177 - str. 21

Habrzyk Leonard

45/2926/178 - str. 34

Hadamek Antoni

45/2926/363 - str. 188

Hadroszek Emil

45/3212/153 - str. 11

Hager Janusz

45/2579/2052 - str. 36

Hager Janusz

45/2927/287 - str. 4

Hager Janusz

45/2579/4098

Hager Janusz

45/3212/131 - str. 5;12

Haiduk Jan

45/2926/178 - str. 41

Hain Roman

45/3212/152 - str. 41

Hajda Wawrzyniec

45/3212/157 - str. 1

Hajder Adolf

45/2926/177 - str. 21

Hajder Adolf

45/2926/178 - str. 34

Hajder Józef

45/2926/177 - str. 21

Hajder Józef

45/2926/178 - str. 34

Hajduk Jan

45/2926/177 - str. 26

Hajduk Klara

45/2926/177 - str. 26

Hajduk Klara

45/2926/178 - str. 41

Hampf Wincenty

45/2926/177 - str. 3

Hampf Wincenty

45/2926/178 - str. 8

Hanke [brak imienia]

45/3212/147 - str. 12

Hankis Jan

45/2926/414 - str. 5

Hanzlik [brak imienia]

45/2926/363 - str. 50

Hanzlik [brak imienia]

45/2926/496 - str. 4

Harden-Konwerski [brak imienia]

45/3212/152 - str. 13

Harden-Konwerski [brak imienia]

45/3212/155 - str. 18

Harden-Konwerski [brak imienia]

45/3212/148 - str. 43

Harden-Konwerski [brak imienia]

45/3212/147 - str. 13

Harden-Konwerski [brak imienia]

45/3212/139 - str. 12

Harden-Konwerski [brak imienia]

45/3212/125 - str. 32;51;62;81;92;93

Hasa Robert

45/3212/156 - str. 24

Hauke-Grzesik [brak imienia]

45/3212/141 - str. 1

Hauke-Grzesik [brak imienia]

45/3212/139 - str. 10

Heda Paweł

45/2926/363 - str. 188

Hedwik Juliusz

45/2926/177 - str. 3

Hedwik Juliusz

45/2926/178 - str. 8

Heinrich Józef

45/3212/152 - str. 42

Heiter Józef

45/3212/148 - str. 24

Heliński Karol

45/2926/363 - str. 188

Henek [brak imienia]

45/3212/146 - str. 33

Heresz Roman

45/3212/125 - str. 34

Hermansa [brak imienia]

45/3212/156 - str. 13

Hermanski Albert

45/56/0/1/2601

Hermanski Franz

45/56/0/1/2602

Heród Jan

45/2926/177 - str. 11

Hetmański Wojciech

45/2926/339 - str. 2

Himyk Jerzy

45/2926/343 - str. 5

Hindera Jan

45/2926/363 - str. 188

Hlonda Klemens

45/2926/339 - str. 3

Hoefer [brak imienia]

45/3212/147 - str. 87

Hoefer [brak imienia]

45/3212/158 - str. 4;20;36

Holek Ryszard

45/3212/152 - str. 53

Horoszkiewicz [brak imienia]

45/3212/145 - str. 7

Horoszkiewicz [brak imienia]

45/3212/143 - str. 1

Horoszkiewicz Roman

45/2579/2052 - str. 11;17;47;49

Horoszkiewicz Roman

45/2579/1939 - str. 12;18

Horoszkiewicz Roman

45/2926/177 - str. 16

Horoszkiewicz Roman

45/2926/178 - str. 23

Horoszkiewicz Roman

45/3212/152 - str. 13;30;37

Horoszkiewicz Roman

45/3212/146 - str. 12;59;60;61;63;82

Horoszkiewicz Roman

45/3212/154 - str. 1;3

Horoszkiewicz Roman

45/3212/155 - str. 2;7

Horoszkiewicz Roman

45/3212/148 - str. 22;44

Horoszkiewicz Roman

45/3212/147 - str. 36;37;39;53;59;60;61;62;66;67;68;73;74;75;93

Horoszkiewicz Roman

45/3212/158 - str. 7;23;39

Horoszkiewicz Roman

45/3212/157 - str. 13;35;39

Horoszkiewicz Roman

45/3212/128 - str. 1;6

Hońca Karol

45/2926/177 - str. 14

Hońca Karol

45/2926/178 - str. 16

Hubryka [brak imienia]

45/3212/125 - str. 42;71

Huc Jan

45/2926/177 - str. 18

Huc Jan

45/2926/178 - str. 18

Hudala Wawrzyn.

45/2926/178 - str. 23

Hudała Wawrzyniec

45/2926/177 - str. 16

Hudała Wawrzyniec

45/3212/152 - str. 19;23

Hudała Wawrzyniec

45/3212/146 - str. 82

Hudała Wawrzyniec

45/3212/158 - str. 11;27;43

Hupka [brak imienia]

45/3212/156 - str. 4

Hupka Paweł

45/2926/363 - str. 188

Hurek Ignacy

45/3212/129 - str. 5

Hurek Szczepan

45/2926/177 - str. 26

Hurek Szczepan

45/2926/178 - str. 41

Hutny Leopold

45/2926/363 - str. 228

Hutsch Franz

45/56/0/1/2622

Hutsch Franz

45/56/0/1/2623

Hutsch Johann I

45/56/0/1/2624

Hutsch Mathias

45/56/0/1/2625

Hyhs Bernhard

45/56/0/1/2631

Hyss Franz

45/56/0/1/2638

Pobierz wyniki wyszukiwania:

csv icon png pdf icon png