MENU
stulecie powstania śląskiego logo svg
Tobie Polsko

Francuzi sprzyjają sprawie polskiej

Francuzi sprzyjają sprawie polskiej

 

Podczas stacjonowania wojsk sprzymierzonych na Górnym Śląsku, żołnierze francuscy – zarówno wyższej, jak i niższej rangi – często musieli bronić się przed szykanami ze strony ludności niemieckiej.  W materiałach źródłowych wytworzonych przez Naczelne Dowództwo Wojsk Sprzymierzonych na Górnym Śląsku wspomina się natomiast o przyjaznych gestach w stosunku do żołnierzy francuskich ze strony Polaków, zresztą chętnie odwzajemnianych. Panowała powszechna opinia, że Francuzi popierają roszczenia państwa polskiego do Górnego Śląska. Znalazła ona potwierdzenie również we wspomnieniach jednego z powstańców, który był świadkiem życzliwości żołnierzy francuskich wobec Polaków: „Dwa pamiętam wyraźnie dowody życzliwości Francuzów. Raz było to uprzedzenie nas, że w pociągu idącym z Opola do Gliwic w jednym z wagonów Niemcy wiozą broń, odpowiednio zamaskowaną. Broni przewozić nie wolno było. Oczywiście zatrzymaliśmy pociąg w okolicach Szymiszowa i poddali gruntownej rewizji, przeciwko której bardzo stanowczo protestował konwojujący pociąg oficer francuski /towarzyszący mu Anglik filozoficznie milczał/. Znalezioną broń i amunicję skonfiskowaliśmy.

Innym znów razem oficer francuski zabrał do Opola swoim samochodem podporucznika Karczewskiego, który doskonale mówił po francusku. Po co pojechali, dzisiaj już dobrze nie pamiętam. Wrócili w doskonałych humorach i Karczewski przywiózł sprawozdanie o obsadzie niemieckiej przydrożnych wsi przy gościńcu Strzelce-Opole. Było to, zdaje mi się, przed naszym atakiem na Wielki Kamień, który nastąpił 12-13 maja”.

 

 

 

wirtualny album

„Wspominamy powstania śląskie”. Audycja słowno-muzyczna

Archiwum Państwowe w Opolu, sygn. 45/3212/128

wirtualny album

„Wspominamy powstania śląskie”. Audycja słowno-muzyczna

Archiwum Państwowe w Opolu, sygn. 45/3212/128