MENU
stulecie powstania śląskiego logo svg
Tobie Polsko

Journal Officiel de Haute-Silesie

Walki powstańcze to huk wystrzałów, krzyki, chaos, aresztowania, przemarsze oddziałów, krótkie chwile odpoczynku z bronią pod głową… Gdy ustał kurz bitewny, zajęto się regulacjami prawnymi, aby uporządkować  codzienność.  Tak tedy w gazecie „Amts-Blatt für Ober-Schlesien”, w latach 1920-1921 wydawanej także jako „Gazeta Urzędowa Górnego Śląska”, opublikowano treść rozporządzenia normującego ustalanie szkód spowodowanych ruchem powstańczym na Górnym Śląsku, czyli szkody na ciele i życiu (…), mieniu ruchomym i nieruchomym. Straty należało zameldować na piśmie u Wydziałów Powiatowych [pisownia oryginalna] przed 1-szym stycznia 1922 r., jednakże tylko te, które powstały między 2-im maja 1921 r. włącznie a 31-ym lipca 1921 r. włącznie.  Jednocześnie ostrzegano, że każdy wniosek, dotyczący szkody nieistniejącej, lub wniosek, w którymby się dopatrzono manewrów oszukańczych [pisownia oryginalna] będzie surowo karany. Powołano Wydział Centralny, który koordynował prace Wydziałów Powiatowych. W terminie 15 dni od otrzymania decyzji można było się od niej odwołać.

Zarządzenie zostało podpisane w Opolu 22 listopada 1921 roku przez Przewodniczącego Międzysojuszniczej Komisji Rządzącej i Plebiscytowej Górnego Śląska, francuskiego generała Henri Le Ronda.

 

„Gazeta Urzędowa Górnego Śląska” / „Amts-Blatt für Ober-Schlesien” , Opole 30.11.1921 – zbiory biblioteczne Archiwum Państwowego w Opolu

wirtualny album

Journal Officiel de Haute-Silesie

wirtualny album

Journal Officiel de Haute-Silesie