MENU
stulecie powstania śląskiego logo svg
Tobie Polsko

Journal Officiel de Haute-Silesie

„Journal Officiel de Haute-Silesie”, pismo wychodzące na terenach plebiscytowych również w języku polskim jako „Gazeta Urzędowa Górnego Śląska”, był gazetą, w której swoje postanowienia publikowała Międzysojusznicza Komisja Rządząca i Plebiscytowa. Prezentujemy Państwu wybór z zachowanych w zbiorach bibliotecznych Archiwum Państwowego w Opolu numerów z pamiętnych lat 1920-1921. Są to oryginały dokumentów wydawanych na czas plebiscytu na Górnym Śląsku.

 

1 – Wzór paszportu („Journal Officiel de Haute-Silesie” nr 3, 22 maja 1920)

2a-2b – Informacja i miejscach przekraczania granicy Górnego Śląska i placówek kontroli granicznej - Aneks B / Anlage B („Journal Officiel de Haute-Silesie” nr 3, 22 maja 1920)

3a-3b – raport z oficjalnego przyjęcia Jego Ekscelencji ks. abpa Achille Ratti, późniejszego Piusa XI, mianowanego przez papieża Benedykta XV wizytatorem apostolskim w Polsce i na Litwie, a następnie nuncjuszem apostolskim w Polsce. Podczas Bitwy Warszawskiej w 1920 roku pozostał w Warszawie jako jeden z dwóch przedstawicieli dyplomatycznych obcych państw (wraz z przedstawicielem Turcji). Kilka miesięcy wcześniej przyjechał zapoznać się z sytuacją na terenach plebiscytowych Górnego Śląska: 10 czerwca 1920 roku został uroczyście przyjęty przez gen. Henri Le Ronda w imieniu Międzysojuszniczej Komisji Rządzącej i Plebiscytowej.  W uznaniu za troskę o sprawy polskie w 1921 roku Uniwersytet Warszawski przyznał mu tytuł doktora honoris causa („Journal Officiel de Haute-Silesie” nr 4, 12 czerwca 1920)

4 – Karta legitymacyjna wydawana na czas plebiscytu. Interesująca jest informacja o rozróżnieniu kolorystycznym dokumentu: czerwoną kartę wydawano dla osób urodzonych i zamieszkałych na obszarze plebiscytowym, natomiast zieloną legitymację wydawano osobom tam zamieszkałym, lecz nie urodzonym („Journal Officiel de Haute-Silesie” nr 9, 12 listopada 1920)

5a-5b – Wzór pisma z prośbą o wpis na listę głosujących dla osób urodzonych na Górnym Śląsku przed
1 stycznia 1901 r., lecz zamieszkałych poza tym obszarem - kategoria B („Journal Officiel de Haute-Silesie” nr 12, 3 stycznia 1921)

6a-6b – Wzór pisma z prośbą o wpis na listę głosujących dla osób urodzonych poza plebiscytowym obszarem Górnego Śląska, lecz zamieszkałych na tym terenie - kategoria C („Journal Officiel de Haute-Silesie” nr 12, 3 stycznia 1921)

wirtualny album

1. Journal Officiel de Haute-Silesie

wirtualny album

2a. Journal Officiel de Haute-Silesie

wirtualny album

2b. Journal Officiel de Haute-Silesie

wirtualny album

3a. Journal Officiel de Haute-Silesie

wirtualny album

3b. Journal Officiel de Haute-Silesie

wirtualny album

4. Journal Officiel de Haute-Silesie

wirtualny album

5a. Journal Officiel de Haute-Silesie

wirtualny album

5b. Journal Officiel de Haute-Silesie

wirtualny album

6a. Journal Officiel de Haute-Silesie

wirtualny album

6b. Journal Officiel de Haute-Silesie