MENU
stulecie powstania śląskiego logo svg
Tobie Polsko

Wyszukiwarka zawiera listę osób ustaloną na podstawie kwerendy w dokumentach archiwalnych, przechowywanych w Archiwum Państwowych w Opolu i w Archiwum Państwowym w Katowicach. Wszystkich zainteresowanych uzupełnieniem wykazu osób zaangażowanych w czyn powstańczy prosimy o kontakt na adres: kancelaria@opole.ap.gov.pl

Szukaj alfabetycznie:

Znaleziono w archiwach:

Fidler A.

12/66/34 - str. 114

Forytta Adolf

45/56/0/1/1584

Frechel Albin

12/66/41 - str. 190

Foik Albina

12/66/39 - str. 126

Fizia Aleksy

12/66/14 - str. 15

Fojcik Alojzy

12/66/7 - str. 26

Fraj Alojzy

12/66/18 - str. 17

Fizia Alojzy

45/2926/288 - str. 4

Frey Alojzy

12/66/18 - str. 6

Frunek Alojzy

12/66/41 - str. 101

Feliks Andrzej

12/66/43 - str. 43

Fojcik Anna

12/66/26 - str. 5

Fox Anton

45/56/0/1/1586

Fiegler Antoni

12/66/23 - str. 37

Fluder Antoni

12/66/21 - str. 7

Franecki Antoni

12/66/36 - str. 3

Frank Antoni

12/66/32 - str. 84

Friedrich Antoni

12/66/43 - str. 21

Fajfer Antoni

12/66/4 - str. 34

Fajfer Antoni

12/66/4 - str. 52

Famulok Antoni

12/66/36 - str. 5

Famuła Antoni

12/66/30 - str. 71;75

Famuła Antoni

12/66/32 - str. 204

Famuła Antoni

12/66/36 - str. 17

Feser Antoni

45/2926/177 - str. 10

Filipczyk Antoni

45/2579/2220 - str. 1

Felis August

45/56/0/1/1456

Filuś Augustyn

12/66/26 - str. 4

Franke Augustyn

12/66/23 - str. 37

Fuchs Augustyn

12/66/26 - str. 48

Fulek Augustyn

12/66/3 - str. 119

Fulek Augustyn

12/66/4 - str. 42

Fulek Augustyn

12/66/4 - str. 5

Furgoł Augustyn

12/66/35 - str. 63;1

Furgoł Augustyn

12/66/35 - str. 8;63;82

Fójcik Bernard

12/66/43 - str. 8

Feliks Bernard

45/2926/367 - str. 3;10

Ferster Bernard

12/66/26 - str. 4

Franciszek Cyran

12/66/18 - str. 27

Feliks Dominik

12/66/39 - str. 32

Filusz Edmund

12/66/24 - str. 50

Fraj Edward

12/66/15 - str. 73;74;75

Franek Emanuel

45/2926/177 - str. 2

Franek Emanuel

45/2926/178 - str. 8

Fojcik Emanuel

12/66/23 - str. 37

Fröhlich Emanuel

12/66/38 a - str. 29

Frychel Emanuel

12/66/15 - str. 78

Foit Emil

12/66/41 - str. 197

Foit Emil

12/66/41 - str. 203

Foit Emil

12/66/41 - str. 224;225

Fojt Emil

12/66/41 - str. 213;218;220

Fojt Emil

12/66/41 - str. 223

Fojt Emil

12/66/41 - str. 239

Fupka Eryk

12/66/29 - str. 23

Fiołka F.

12/66/34 - str. 114

Fremik F.

12/66/41 - str. 29

Flak Feliks

12/66/26 - str. 4

Faber Feliks

12/66/41 - str. 231

Fronczek Florian

45/3212/139 - str. 24;26

Frydek Franc.

12/66/4 - str. 1

Fiegler Franciszek

12/66/19 - str. 20

Fijoł Franciszek

12/66/18 - str. 16

Fijoł Franciszek

12/66/22 - str. 27

Franik Franciszek

45/3212/132 - str. 19;34

Frank Franciszek

45/2926/177 - str. 25

Frank Franciszek

45/2926/178 - str. 41

Flak Franciszek

12/66/23 - str. 28

Flak Franciszek

12/66/23 - str. 41

Flak Franciszek

12/66/24 - str. 23

Flak Franciszek

12/66/25 - str. 20;39

Flak Franciszek

12/66/26 - str. 34

Flich Franciszek

12/66/23 - str. 7

Froń Franciszek

45/1799/88 - str. 1

Folwarczny Franciszek

12/66/23 - str. 37

Fomola Franciszek

12/66/9 - str. 63

Fortuna Franciszek

12/66/21 - str. 19

Franik Franciszek

12/66/43 - str. 14

Fron Franciszek

12/66/7 - str. 26

Falkus Franciszek

12/66/43 - str. 21

Feige Franciszek

12/66/14 - str. 3

Feige Franciszek

12/66/3 - str. 27

Feige Franciszek

12/66/30 - str. 19

Feige Franciszek

12/66/32 - str. 165

Feige Franciszek

12/66/4 - str. 1

Feige Franciszek

12/66/6 - str. 6;7

Felner Franciszek

12/66/41 - str. 182

Felner Franciszek

12/66/41 - str. 244

Filipczyk Franciszek

45/2579/2220 - str. 1

Filiś Franciszka

12/66/26 - str. 4

Franik Franciszka

12/66/41 - str. 234

Fronzek Franz

45/56/0/1/1651

Fudala Gertruda

12/66/23 - str. 17

Fudała Gertruda

12/66/22 - str. 2

Fudała Gertruda

12/66/22 - str. 48

Fudała Gertruda

12/66/25 - str. 10;29

Franik Henryk

12/66/33 - str. 150

Faber Henryk

12/66/41 - str. 157

Fiola Herbert

12/66/9 - str. 63;79

Fojcik Ignacy

45/2579/2220 - str. 3

Fojcik Ignacy

45/3212/155 - str. 25

Folwarczny Ignacy

45/2926/177 - str. 3

Folwarczny Ignacy

45/2926/178 - str. 8

Fabjan Ignacy

12/66/22 - str. 39

Falkus Ignacy

12/66/43 - str. 21

Ficek Jadwiga

12/66/22 - str. 39;47

Ficek Jadwiga

12/66/23 - str. 26

Ficek Jadwiga

12/66/24 - str. 21

Ficek Jadwiga

12/66/25 - str. 18;36

Ficek Jadwiga

12/66/26 - str. 32

Faber Jakub

12/66/26 - str. 14

Firla Jan

45/3212/146 - str. 73

Flak Jan

45/2926/177 - str. 18

Flak Jan

45/2926/178 - str. 18

Figura Jan

12/66/21 - str. 7

Frach Jan

45/2926/177 - str. 6

Frach Jan

45/2926/178 - str. 24

Fiołka Jan

12/66/36 - str. 5

Frach Jan

45/3212/146 - str. 82;83

Frach Jan

45/3212/147 - str. 71

Fiołka Jan

12/66/8 - str. 39

Firla Jan

12/66/3 - str. 119

Firla Jan

12/66/34 - str. 106

Frach Jan

45/3212/139 - str. 6

Frach Jan

45/3212/125 - str. 17;19;85

Firla Jan

12/66/9 - str. 79

Fraska Jan

45/3212/155 - str. 4

Flala Jan

12/66/26 - str. 14

Foik Jan

12/66/39 - str. 124;126

Foit Jan

12/66/41 - str. 190

Fojcik Jan

12/66/41 - str. 156

Fojt Jan

12/66/43 - str. 14

Fiskal Jan

45/1071/168 - str. 223

Franiel Jan

12/66/22 - str. 26

Franke Jan

12/66/26 - str. 15

Freiwald Jan

12/66/23 - str. 37

Frey Jan

12/66/18 - str. 6

Fronczek Jan

12/66/9 - str. 145

Fallenbüchl Jan

12/66/8 - str. 16

Famuła Jan

12/66/18 - str. 31

Frychel Jan

12/66/26 - str. 48

Faska Jan

45/3212/152 - str. 11;30;31;37;38

Faska Jan

45/3212/146 - str. 3;66;75

Faska Jan

45/3212/155 - str. 3

Faska Jan

45/3212/148 - str. 24;44

Faska Jan

45/3212/147 - str. 12;13;37;59;60;68;75;81;84

Faska Jan

45/2926/520 - str. 3

Faska Jan

45/3212/139 - str. 12

Faska Jan

45/3212/126 - str. 11

Faska Jan

45/3212/130 - str. 1;4;6

Faska Jan

45/3212/128 - str. 8

Faska Jan

45/3212/125 - str. 34;36;52;82

Fellner Jan

12/66/23 - str. 7

Feliks Jan

45/2926/367 - str. 3;10

Furgoł Jan

12/66/30 - str. 146;147

Ferdynand Jan

12/66/23 - str. 37

Furgoł Jan

12/66/31 - str. 81

Furgoł Jan

12/66/32 - str. 243

Furgoł Jan

12/66/33 - str. 189;193

Furgoł Jan

12/66/33 - str. 195

Furgoł Jan

12/66/33 - str. 199

Furgoł Jan

12/66/33 - str. 205

Furgoł Jan

12/66/33 - str. 207

Fijałek Jan

45/1799/88 - str. 1

Fialk Jan

12/66/41 - str. 55

Furgoł Jan

12/66/33 - str. 40;16;193

Furgoł Jan

12/66/34 - str. 237

Furgoł Jan

12/66/35 - str. 36;37;38;39

Furgoł Jan

12/66/37 - str. 15;17;21;23;26;28;29

Filipczyk Jan

45/2579/2220 - str. 1

Filiusy Jan

45/2926/178 - str. 8

Filusz Jan

45/2926/177 - str. 3

Fijałek Jan Tadeusz

45/1799/88 - str. 17

Fiołka Jerzy

12/66/43 - str. 21

Fiołka Jerzy

12/66/43 - str. 38

Flak Jerzy

12/66/7 - str. 26

Feliks Jerzy

12/66/7 - str. 26

Flack Johann

45/56/0/1/1530

Flack Johann

45/56/0/1/1531

Florczyk Johann

45/56/0/1/1539

Frahsek Johann

45/56/0/1/1590

Franusch Johann

45/56/0/1/1612

Frassek Johann

45/56/0/1/1615

Famulla Johann

45/56/0/1/1451

Frontzek Josef

45/56/0/1/1647

Fuhl Josef

45/56/0/1/1665

Filipczyk Józef

12/66/25 - str. 25;43

Filipczyk Józef

12/66/26 - str. 39

Filipek Józef

12/66/30 - str. 174

Filipek Józef

12/66/30 - str. 92

Filipek Józef

12/66/31 - str. 17

Filipek Józef

12/66/32 - str. 189

Filipek Józef

12/66/32 - str. 244

Filipek Józef

12/66/33 - str. 20;24;44;45;46

Filipek Józef

12/66/33 - str. 207

Filipek Józef

12/66/34 - str. 203

Filipek Józef

12/66/34 - str. 23

Filipek Józef

12/66/36 - str. 18

Filipek Józef

12/66/36 - str. 5

Filipek Józef

12/66/37 - str. 2;3;15;19;21;23;25;26;27;30

Filipiok Józef

12/66/33 - str. 210

Furgoł Józef

45/3212/152 - str. 37

Foit Józef

12/66/33 - str. 199

Foit Józef

12/66/33 - str. 202

Foit Józef

12/66/33 - str. 205

Foit Józef

12/66/33 - str. 207

Foit Józef

12/66/35 - str. 36;37;38;39

Fojcik Józef

12/66/26 - str. 4

Fojkis Józef

12/66/9 - str. 104

Fojt Józef

12/66/32 - str. 243

Fojt Józef

12/66/34 - str. 203

Fojt Józef

12/66/39 - str. 109;111;112

Fojt Józef

12/66/39 - str. 2;7;14;70

Fojt Józef

12/66/39 - str. 202

Fojt Józef

12/66/39 - str. 70;71;72;89

Fojt Józef

12/66/9 - str. 104

Francki Józef

12/66/32 - str. 84

Franiel Józef

12/66/26 - str. 5

Franielczyk Józef

12/66/18 - str. 3

Faber Józef

12/66/24 - str. 50

Froin Józef

12/66/18 - str. 23

Famula Józef

12/66/26 - str. 48

Farbowski Józef

12/66/7 - str. 26

Fuchs Józef

12/66/15 - str. 76;77

Fuchs Józef

12/66/41 - str. 188

Fuchs Józef

12/66/41 - str. 199

Faska Józef

45/3212/147 - str. 12;1

Fuchs Józef

12/66/41 - str. 227

Fuchs Józef

12/66/41 - str. 241

Ferda Józef

12/66/43 - str. 21

Ferdusz Józef

45/2926/177 - str. 25

Ferdusz Józef

45/2926/178 - str. 41

Fröhlich Julianna

12/66/38 a - str. 29

Felis Karl

45/56/0/1/1457

Felis Karl

45/56/0/1/1458

Filak Karol

12/66/27 - str. 1

Faber Karol

12/66/15 - str. 71

Faber Karol

12/66/41 - str. 114;126;128;132

Faber Karol

12/66/41 - str. 193

Faber Karol

12/66/41 - str. 213;218;220

Faber Karol

12/66/41 - str. 223

Faber Karol

12/66/41 - str. 224;225

Faber Karol

12/66/41 - str. 227

Faber Karol

12/66/41 - str. 234

Faber Karol

12/66/41 - str. 238

Faber Karol

12/66/41 - str. 255

Faber Karol

12/66/41 - str. 287;288;290

Faber Karol

12/66/41 - str. 48

Faber Karol

12/66/41 - str. 54

Faber Karol

12/66/41 - str. 55

Faber Karol

12/66/41 - str. 8

Feige Karol

45/2926/177 - str. 3

Feige Karol

45/2926/178 - str. 8

Feliks Karol

45/2926/367 - str. 2;3;9;10

Feliks Karol

45/2926/368 - str. 1;2;21;22;41

Furman Karol

12/66/26 - str. 15

Feliks Karol [pseud. Chlebik]

45/2926/367 - str. 4;5;6;7;8;11;12;13;14;15

Fronda Kazimierz

45/2926/343 - str. 5

Figura Klemens

12/66/21 - str. 7

Fliegel Konrad

45/2926/363 - str. 108

Fiszer Konstanty

12/66/36 - str. 5

Fellner Krystian

12/66/41 - str. 184

Fellner Krystian

12/66/41 - str. 63

Fojcik Leon

12/66/18 - str. 1

Fajcik Leon

12/66/19 - str. 36

Frymorgen Leon

12/66/4 - str. 1

Foltyn Ludwik

12/66/41 - str. 197

Foltyn Ludwik

12/66/41 - str. 227

Foltyn Ludwik

12/66/41 - str. 240

Foltyn Ludwik

12/66/41 - str. 255

Frajter Ludwik

12/66/23 - str. 37

Franik Marcin

45/3212/132 - str. 19;34

Franik Marcin

12/66/32 - str. 84

Frey Maria

12/66/18 - str. 6

Frychel Maria

12/66/14 - str. 35;36

Faroń Maria

12/66/18 - str. 5

Felner Maria

12/66/41 - str. 161

Felner Maria

12/66/41 - str. 52

Frassek Marie

45/56/0/1/1617

Faber Marta

12/66/41 - str. 231

Fabianiak Marta

12/66/15 - str. 72

Fabioniak Marta

12/66/40 - str. 61

Frassek Matheus

45/56/0/1/1618

Frenior Michał

12/66/23 - str. 26

Fronia Michał

12/66/22 - str. 39;47

Fronia Michał

12/66/24 - str. 21

Fronia Michał

12/66/25 - str. 18;36

Fronia Michał

12/66/26 - str. 32

Filipkowski Mieczysław

45/1799/88 - str. 1;23

Firut Mikołaj

12/66/23 - str. 37

Frank Nikodem

45/2926/177 - str. 10

Faj Oskar

12/66/9 - str. 146

Fuchs Oskar

12/66/41 - str. 186;187

Franoszek P.

12/66/34 - str. 114

Florczyk Paul

45/56/0/1/1540

Forytta Paul

45/56/0/1/1585

Fran Paulina

12/66/41 - str. 2

Franke Paulina

12/66/34 - str. 205

Figura Paweł

12/66/21 - str. 7

Foik Paweł

12/66/39 - str. 126;127

Foit Paweł

12/66/41 - str. 193

Foit Paweł

12/66/41 - str. 213;218;220

Fojt Paweł

12/66/41 - str. 182

Fojt Paweł

12/66/41 - str. 223

Fojt Paweł

12/66/41 - str. 224;225

Fojt Paweł

12/66/41 - str. 238

Fojt Paweł

12/66/41 - str. 8

Fojtor Paweł

12/66/9 - str. 79

Foltin Paweł

12/66/9 - str. 144

Fraj Paweł

12/66/15 - str. 73

Frölicz Paweł

12/66/9 - str. 132;135

Feliks Paweł

12/66/22 - str. 20

Feliks Paweł

12/66/23 - str. 1

Feliks Paweł

12/66/23 - str. 21

Feliks Paweł

12/66/24 - str. 17

Feliks Paweł

12/66/25 - str. 14;33

Fulczyk Paweł

12/66/39 - str. 11

Fulczyk Paweł

12/66/39 - str. 32

Feliks Paweł

45/2926/177 - str. 6

Ficek Paweł

12/66/7 - str. 26

Flach Peter

45/56/0/1/1528

Flak Peter

45/56/0/1/1534

Flak Peter

45/56/0/1/1535

Florczyk Peter

45/56/0/1/1541

Frahsek Peter

45/56/0/1/1591

Fronzek Peter

45/56/0/1/1653

Frach Piotr

45/2926/178 - str. 25

Frasek Piotr

12/66/26 - str. 15

Fic Piotr

12/66/23 - str. 7

Freund Richard

45/56/0/1/1627

Figura Robert

12/66/26 - str. 4

Figura Robert

12/66/26 - str. 42

Figura Robert

12/66/34 - str. 205

Franecki Robert

12/66/7 - str. 26

Fiala Roman

12/66/9 - str. 132;135

Foit Ryszard

12/66/43 - str. 21

Feniałczyk Ryszard

12/66/9 - str. 76

Freier Stanislaus

45/56/0/1/1623

Famuła Stanisław

12/66/7 - str. 26

Fuchs Stanisław

12/66/17 - str. 9

Fik Stanisław

45/2926/177 - str. 10

Fala Stefan

12/66/7 - str. 26

Fikus Stefan

45/2926/177 - str. 6

Fikus Stefan

45/2926/178 - str. 24

Fojt Sylwester

12/66/21 - str. 7

Fromik T.

12/66/41 - str. 39

Figura Tadeusz

12/66/21 - str. 19

Figiel Teodor

12/66/26 - str. 48

Filipiec Teodor

12/66/20 - str. 2

Fojt Teodor

12/66/41 - str. 268

Fonfara Teodor

12/66/23 - str. 37

Framik Teodor

12/66/41 - str. 203

Franik Teodor

12/66/41 - str. 227

Franik Teodor

12/66/41 - str. 255

Franik Teodor

12/66/41 - str. 286

Friedrich Teodor

12/66/9 - str. 146;149

Fromik Teodor

12/66/41 - str. 25

Fromik Teodor

12/66/41 - str. 54

Fromik Teodor

12/66/41 - str. 55

Fromik Teodor

12/66/41 - str. 59

Fliegel Teofil

12/66/23 - str. 37

Fryszko Teofil

45/2926/177 - str. 3

Fryszko Teofil

45/2926/178 - str. 8

Fait Teofil

45/2926/177 - str. 15

Fait Teofil

45/2926/178 - str. 21

Frontzek Theodor

45/56/0/1/1649

Florczyk Valentin

45/56/0/1/1542

Fojkis Walenty

45/3212/152 - str. 43

Fojkis Walenty

45/3212/146 - str. 6;10

Fojkis Walenty

45/3212/158 - st. 7;13;23;29;39;45

Fojkis Walenty

45/2579/4098

Fojkis Walenty

45/2926/339 - str. 3;4

Fojkis Walenty

45/2926/341 - str. 8;13

Fojkis Walenty

45/2926/363 - str. 114

Fojkis Walenty

45/3212/145 - str. 2;3;5

Fojkis Walenty

45/3212/139 - str. 2;20;22;29;31

Fojkis Walenty

45/3212/138 - str. 17

Fojkis Walenty

45/3212/128 - str. 1;21;23

Fojkis Walenty

45/3212/125 - str. 28;61;64;97

Fojkisa Walenty

45/3212/132 - str. 34

Fojkis Walenty

45/2579/1939 - str. 12;15;258

Fijkis Walenty

45/2579/1939 - str. 12;15;258

Fojkis Walenty

12/66/15 - str. 45

Fojkis Walenty

12/66/16 - str. 12

Fojkis Walenty

45/2579/1939 - str. 12, 15, 258

Fojkis Walenty

45/2579/2052 - str. 11;14;36

Fojkis Walenty-Włodzimierz

45/3212/153 - str. 1;5

Flak Waleska

12/66/26 - str. 4

Flak Waleska

12/66/26 - str. 42

Folek Wawrzyniec

12/66/26 - str. 48

Fuchs Wiktor

12/66/41 - str. 29

Fuks Wiktoria

12/66/21 - str. 5

Fojcik Wilhelm

12/66/32 - str. 165

Franz Wilhelm

45/1071/168 - str. 121

Freitag Wilhelm

12/66/21 - str. 7

Fröhlich Wilhelm

12/66/22 - str. 38

Fröhlich Wilhelm

12/66/38 a - str. 26;28;29

Faber Wilhelm

12/66/9 - str. 154

Fusek Wilhelm

12/66/43 - str. 5

Fityka Wincenty

12/66/22 - str. 2

Flaszek Wincenty

12/66/29 - str. 23

Fmielczyk Wincenty

12/66/9 - str. 64;75

Franiel Wincenty

12/66/26 - str. 5

Franke Wincenty

12/66/26 - str. 15

Fritka Winkler

12/66/36 - str. 5

Fabry Wł.

12/66/41 - str. 151

Febry Wł.

12/66/41 - str. 154

Filipczyk Władysław

12/66/43 - str. 35

Filipczyk Władysław

12/66/43 - str. 43

Fowarewski Władysław

12/66/26 - str. 48

Ficner Władysław

12/66/22 - str. 39

Fityka Wojciech

12/66/18 - str. 1

Fityka Wojciech

12/66/19 - str. 37;3;20

Flak Wojciech

12/66/26 - str. 15

Franielczyk Wojciech

12/66/7 - str. 26

Faber [brak imienia]

12/66/41 - str. 28

Faber [brak imienia]

12/66/41 - str. 36

Faber [brak imienia]

12/66/41 - str. 45

Faber [brak imienia]

12/66/41 - str. 81;96

Falkus [brak imienia]

45/3212/158 - str. 13;29;45

Faruzel [brak imienia]

12/66/15 - str. 152

Faska [brak imienia]

45/3212/139 - str. 6

Faska [brak imienia]

45/3212/126 - str. 2;4;5;10

Faska [brak imienia]

45/3212/128 - str. 16

Faska-Pawłowski [brak imienia]

45/3212/139 - str. 13

Fasola [brak imienia]

12/66/32 - str. 46

Fenger [brak imienia]

45/2926/339 - str. 3

Fesser [brak imienia]

12/66/32 - str. 165

Fesser [brak imienia]

12/66/33 - str. 173

Fesser [brak imienia]

12/66/34 - str. 93

Fetscher [brak imienia]

12/66/41 - str. 206a

Ficek [brak imienia]

12/66/32 - str. 165

Fichna [brak imienia]

12/66/34 - str. 87

Ficowski [brak imienia]

12/66/8 - str. 17

Fidler [brak imienia]

12/66/34 - str. 75

Filipiak [brak imienia]

12/66/32 - str. 136

Filusz [brak imienia]

45/2926/363 - str. 234

Fiolka [brak imienia]

12/66/32 - str. 76

Firla [brak imienia]

12/66/34 - str. 114

Firla [brak imienia]

12/66/43 - str. 14

Firla [brak imienia]

12/66/9 - str. 58

Firlej [brak imienia]

12/66/34 - str. 75

Fiszer [brak imienia]

12/66/27 - str. 5

Fiszer [brak imienia]

12/66/8 - str. 58

Flasiński [brak imienia]

12/66/43 - str. 21

Flasza [brak imienia]

12/66/41 - str. 152

Florek [brak imienia]

45/3212/146 - str. 3

Florek [brak imienia]

12/66/32 - str. 165

Fojcik [brak imienia]

12/66/28 - str. 99

Fojkis [brak imienia]

45/2579/3585 - str. 2

Fojkis [brak imienia]

12/66/28 - str. 125

Fojkis [brak imienia]

12/66/9 - str. 42;44;45;46;47

Fojt [brak imienia]

45/2926/363 - str. 101

Fojt [brak imienia]

12/66/28 - str. 34

Forrestier [brak imienia]

45/3212/155 - str. 22

Forrestier [brak imienia]

45/3212/158 - str. 11;27;43

Forrestier [brak imienia]

45/3212/139 - str. 24;26

Fournier [brak imienia]

12/66/17 - str. 32;33

Fójcik [brak imienia]

12/66/8 - str. 80

Frach [brak imienia]

45/3212/144 - str. 4

Frach [brak imienia]

45/3212/143 - str. 1

Fraj [brak imienia]

12/66/34 - str. 162

Framik [brak imienia]

12/66/41 - str. 36

Franke [brak imienia]

12/66/31 - str. 144

Fricze [brak imienia]

45/3212/139 - str. 12;13

Fridrich [brak imienia]

45/3212/158 - str. 13;29;45

Friebel [brak imienia]

45/3212/155 - str. 4

Fritsche [brak imienia]

45/3212/158 - str. 11;27;43

Fritsche [brak imienia]

45/3212/128 - str. 8

Fronczak [brak imienia]

45/3212/158 - str. 11;27;43

Froń [brak imienia]

12/66/28 - str. 125

Fryc [brak imienia]

12/66/34 - str. 87

Frycze [brak imienia]

45/3212/152 - str. 33

Frycze [brak imienia]

45/3212/139 - str. 6

Fuks [brak imienia]

12/66/32 - str. 165

Ful [brak imienia]

12/66/39 - str. 23

Furgoł [brak imienia]

12/66/31 - str. 106

Furgoł [brak imienia]

12/66/9 - str. 59

Fusek [brak imienia]

45/3212/156 - str. 24

Pobierz wyniki wyszukiwania:

csv icon png pdf icon png