MENU
stulecie powstania śląskiego logo svg
Tobie Polsko
edukcaja ico svg

WIRTUALNY ALBUM

Proponujemy Ci podróż wehikułem czasu - obejrzyj zdjęcia uczestników powstań śląskich oraz wydarzeń związanych z tamtym okresem. Specjalnie wybraliśmy je na tę okazję z zasobu Archiwów Państwowych w Opolu i Katowicach oraz Narodowego Archiwum Cyfrowego.

wirtualny album

Urząd celny w Radzionkowie na granicy polsko-niemieckiej

Archiwum Państwowe w Opolu, sygn. 45/2926/347

wirtualny album

Członkowie Zarządu Koła i komendy placówek Związku Polskiej Organizacji Wojskowej powiatu lublinieckiego, 1939 r.

Archiwum Państwowe w Opolu, sygn. 45/2926/347

wirtualny album

Członkowie Związku Polskiej Organizacji Wojskowej powiatu lublinieckiego, 1939 r.

Archiwum Państwowe w Opolu, sygn. 45/2926/347

wirtualny album

Uczestnicy III powstania śląskiego, 1921 r.

Archiwum Państwowe w Opolu, sygn. 45/1191/109520

wirtualny album

Uczestnicy III powstania śląskiego, 27 V 1921 r.

Archiwum Państwowe w Opolu, sygn. 45/1191/109849

wirtualny album

Projekt powstańczego pomnika w Mysłowicach, sierpień 1936 r.

Archiwum Państwowe w Katowicach, sygn. 12/27/2053/28

wirtualny album

Projekt pomnika zgłoszony na konkurs zorganizowany w 1936 r. w Katowicach, mający połączyć pamięć po zmarłym Marszałku Józefie Piłsudskim i czyn powstańczy

Archiwum Państwowe w Katowicach, sygn. 12/27/2062/023

wirtualny album

Projekt pomnika powstańczego odsłoniętego 15 sierpnia 1938 r. w dzisiejszej dzielnic Katowic Józefowcu-Wełnowcu, widoczny na pocztówce wydanej w celu zgromadzenia środków na budowę

Archiwum Państwowe w Katowicach, sygn. 12/81/126/64

wirtualny album

Pomnik powstańczy w Rudzie

Archiwum Państwowe w Katowicach, sygn. 12/180/137/3

wirtualny album

Grupa członków oddziału ZPŚl. i OMP z Bierunia Starego pod miejscowym pomnikiem powstańczym na Rynku

Archiwum Państwowe w Katowicach, sygn. 12/180/137/08

wirtualny album

Grupa powstańców z Zaborza walczących w zabrzańskim 12. pułku im. S. Czarneckiego pod dowództwem kpt. Pawła Cymsa. Od lewej: Alfons Krieger, Wojciech Wójnik, Jan Szyma, Ryszard Duda, Michał Morciszek, Filip Gwójdź.

Archiwum Państwowe w Katowicach, sygn. 12/180/750/1

wirtualny album

Grupa powstańców z powiatu raciborskiego, maj 1921 r. Na tablicy specyficzny dla języka tych lat na Górnym Śląsku napis: 1921 Mai Powstańze Górno Ślanscy

Archiwum Państwowe w Katowicach, sygn. 12/1793/Z-II-402/1

wirtualny album

Weterani powstań śląskich maszerujący aleją Armii Czerwonej (obecnie aleja Wojciecha Korfantego) w drodze pod Pomnik Powstańców Śląskich

Archiwum Państwowe w Katowicach, sygn. 12/1793/Z-IV-678/5

wirtualny album

Oryginalny wóz pancerny „Powstaniec” zaprezentowany na ulicach Katowic z okazji 15. rocznicy wybuchu III powstania śląskiego

Archiwum Państwowe w Katowicach, sygn. 12/27/21/75

wirtualny album

Dom Powstańca Śląskiego w Katowicach – zdjęcie z okresu II wojny światowej, widoczny ślad po usuniętym napisie „Kino Zorza”

Archiwum Państwowe w Katowicach, Zbiór fotografii i rycin

wirtualny album

Msza polowa podczas uroczystości rządowych z okazji 15. rocznicy III powstania śląskiego. Na placu przed Urzędem Wojewódzkim formacje wojskowe, kombatanckie i paramilitarne

Archiwum Państwowe w Katowicach, sygn. 12/27/382

wirtualny album

Plakat wydany z okazji 60. rocznicy powstań śląskich, 1979 r.

Archiwum Państwowe w Opolu, sygn. 45/2579/4313

wirtualny album

Plakat wydany z okazji 60. rocznicy powstań śląskich, 1979 r.

Archiwum Państwowe w Opolu, sygn. 45/2579/4314

wirtualny album

Plakat wydany z okazji 60. rocznicy powstań śląskich, 1979 r.

Archiwum Państwowe w Opolu, sygn. 45/2579/4315

wirtualny album

Zaproszenie na sesję naukową poświęconą 60. rocznicy powstań śląskich, 1979 r.

Archiwum Państwowe w Opolu, sygn. 45/2579/4316

wirtualny album

Zaproszenie na sesję naukową poświęconą 60. rocznicy powstań śląskich, 1979 r.

Archiwum Państwowe w Opolu, sygn. 45/2579/4316

wirtualny album

Zaproszenie na sesje popularnonaukową poświęconą pieśni powstańczej, 1979 r.

Archiwum Państwowe w Opolu, sygn. 45/2579/4317

wirtualny album

Zaproszenie na sesje popularnonaukową poświęconą pieśni powstańczej, 1979 r.

Archiwum Państwowe w Opolu, sygn. 45/2579/4317

wirtualny album

Manifestacja pod Pomnikiem Powstańców Śląskich w Katowicach

Archiwum Państwowe w Katowicach, sygn. 12/1793/Z-IV-679/4

wirtualny album

Delegacja kombatantów francuskich podczas składania wieńca pod Pomnikiem Powstańców Śląskich

Archiwum Państwowe w Katowicach, sygn. 12/1793/Z-IV-680/1

wirtualny album

Sztab IV baonu Fryderyka Woźniaka, Toszek, lipiec 1921 r.

Archiwum Państwowe w Opolu,

sygn. 45/2926/341/2

wirtualny album

Dowództwo Grupy Fryderyka Woźniaka, Toszek, lipiec 1921 r. (dr Feliks Urbanowicz, Józef Mościcki-Wieczorek, Wieleżyński, Fryderyk Woźniak, Jerzy Łapiński)

Archiwum Państwowe w Opolu,

sygn. 45/2926/341/3

wirtualny album

Powstańcy przed szkołą w Glinicy k. Lublińca, 1921 r.

Archiwum Państwowe w Opolu,

sygn. 45/2926/343/1

wirtualny album

Pluton powstańczy Marcina Poprawy wchodzący w skład Grupy Północnej Podgrupy Butrym, Glinica, 1921 r.

Archiwum Państwowe w Opolu,

sygn. 45/2926/343/2

wirtualny album

Grupa byłych powstańców, Olesno, 1969 r.

Archiwum Państwowe w Opolu,

sygn. 45/2926/343/3

wirtualny album

Oficerowie powstańczego baonu „Kalina”. Na zdjęciu wśród stojących: por. Szuster, komendant Olesna Stanisław Szkudlarz, adiutant dowódcy baonu dr Zdzisław Londoński, por. Michalik. Wśród siedzących: por. Radlicki, dowódca baonu Stanisław Adamowicz

Archiwum Państwowe w Opolu,

sygn. 45/2926/448/5

wirtualny album

Powstańcza placówka na północnych peryferiach Olesna. Na zdjęciu wśród stojących: dr Zdzisław Londoński (z białą opaska na ramieniu), wśród siedzących: Kocur, por. Radlicki, dowódca baonu „Kalina” Stanisław Adamowicz

Archiwum Państwowe w Opolu,

sygn. 45/2926/448/6

wirtualny album

Wiec powstańców śląskich w Dobrodzieniu, 1926 r.

Archiwum Państwowe w Opolu,

sygn. 45/2579/4098/1

wirtualny album

II kompania IV Baonu Opolsko-Lublinieckiego 2 pułku powstańców śląskich

Archiwum Państwowe w Opolu,

sygn. 45/2579/4098/2

wirtualny album

Powstanie śląskie w Raciborzu, 1921 r.

NAC, sygn. 3/8/0/209/199

https://www.szukajwarchiwach.gov.pl/jednostka/-/jednostka/9939118

wirtualny album

Powstanie śląskie w Raciborzu, 1921 r.

NAC, sygn. 3/8/0/209/168

https://www.szukajwarchiwach.gov.pl/jednostka/-/jednostka/9938037

wirtualny album

Żołnierze włoscy w okopie na Odrą między mostem kolejowym a Zamkowym. Na drugim brzegu zabudowania fabryczne na Bosaczu. Trzecie powstanie śląskie, 1921 r.

NAC, sygn. 3/8/0/209/134

https://www.szukajwarchiwach.gov.pl/jednostka/-/jednostka/9937352/obiekty/576138#opis_obiektu

wirtualny album

Rocznica I powstania śląskiego – uroczystości w Katowicach. Msza św. polowa celebrowana przez bp. Arkadiusza Lisieckiego (przy ołtarzu w środku) przed gmachem Sejmu Śląskiego. Widoczny także m.in.: prezydent RP Ignacy Mościcki (siedzi przed szeregiem).

NAC, sygn. 3/1/0/6/3392

https://www.szukajwarchiwach.gov.pl/jednostka/-/jednostka/5912294/obiekty/294488#opis_obiektu

wirtualny album

Rocznica I powstania śląskiego – uroczystości w Katowicach. Widok ogólny placu przed gmachem Sejmu Śląskiego. Widoczni m.in.: żołnierze, członkowie stowarzyszeń, poczty sztandarowe i tłumy uczestników mszy św., 1929 r.

NAC, sygn. 3/1/0/6/3392

https://www.szukajwarchiwach.gov.pl/jednostka/-/jednostka/5912294/obiekty/294488#opis_obiektu

wirtualny album

Rocznica I powstania śląskiego – uroczystości w Katowicach. Defilada Związku Oficerów Rezerwy RP na ulicy 3 Maja. Widoczny m.in. bp Arkadiusz Lisiecki (siedzi na trybunie), 1929 r.

NAC, sygn. 3/1/0/6/3392

https://www.szukajwarchiwach.gov.pl/jednostka/-/jednostka/5912294/obiekty/294488#opis_obiektu

wirtualny album

Rocznica I powstania śląskiego – uroczystości w Katowicach. Defilada górali na ulicy 3 Maja. Na trybunie widoczni m.in.: Prezydent RP Ignacy Mościcki (x), bp Arkadiusz Lisiecki. Widoczne szyldy m.in.: „Max Guttfeld", „Hurtowny skład zegarków Zygmunt Krieger", 1929 r.

NAC, sygn. 3/1/0/6/3392

https://www.szukajwarchiwach.gov.pl/jednostka/-/jednostka/5912294/obiekty/294488#opis_obiektu

wirtualny album

Rocznica I powstania śląskiego – uroczystości w Katowicach, 1929 r.

NAC, sygn. 3/1/0/6/3392

https://www.szukajwarchiwach.gov.pl/jednostka/-/jednostka/5912294/obiekty/294488#opis_obiektu

wirtualny album

Maciej Mielżyński, pułkownik, dowódca III powstania śląskiego, ps. „Nowina-Doliwa", 1910-1939

NAC, sygn. 3/1/0/1/407

https://www.szukajwarchiwach.gov.pl/jednostka/-/jednostka/5921266/obiekty/285489#opis_obiektu

wirtualny album

I powstanie śląskie - I kompania 1 batalionu Straży Granicznej, 1919 r.

NAC, sygn. 3/1/0/1/411a

https://www.szukajwarchiwach.gov.pl/jednostka/-/jednostka/5983395/obiekty/428970#opis_obiektu

wirtualny album

Sikorski Bronisław, powstaniec śląski, podpułkownik, ps. „Cietrzew", 1910-1939

NAC sygn. 3/1/0/1/410

https://www.szukajwarchiwach.gov.pl/jednostka/-/jednostka/5983395/obiekty/428970#opis_obiektu

wirtualny album

III powstanie śląskie, Widoczni m.in.: dowódca grupy taktycznej „Bogdan" kapitan T. Kulik, zastępca dowódcy grupy operacyjnej „Wschód" podporucznik M. Chmielewski, oficer w sztabie grupy operacyjnej „Wschód" porucznik J. Szafarczyk, szef sztabu grupy operacyjnej „Wschód" Michał Grażyński, 1921 r.

NAC, sygn. 3/1/0/1/435

https://www.szukajwarchiwach.gov.pl/jednostka/-/jednostka/5957300/obiekty/449597#opis_obiektu

wirtualny album

III powstanie śląskie - podgrupa „Linke" na postoju w Lublińcu, 1921 r.

NAC, sygn. 3/1/0/1/439

https://www.szukajwarchiwach.gov.pl/jednostka/-/jednostka/5983957/obiekty/285548#opis_obiektu

wirtualny album

III powstanie śląskie - pododdział powstańczy w Rybniku. Widoczni ochotnicy z karabinami, 1921 r.

NAC, sygn. 3/1/0/1/440

https://www.szukajwarchiwach.gov.pl/jednostka/-/jednostka/5957301/obiekty/347026#opis_obiektu

wirtualny album

III powstanie śląskie - powstańczy ciężki karabin maszynowy Maxim wz. 1908 na podstawie saneczkowej w akcji nad Odrą, 1921 r.

NAC, sygn. 3/1/0/1/442

https://www.szukajwarchiwach.gov.pl/jednostka/-/jednostka/5983959/obiekty/408490#opis_obiektu

wirtualny album

III powstanie śląskie - grupy powstańców na pozycjach nad Olzą, 1921 r.

NAC, sygn. 3/1/0/1/443

https://www.szukajwarchiwach.gov.pl/jednostka/-/jednostka/5939554/obiekty/244559#opis_obiektu  

wirtualny album

III powstanie śląskie - grupy powstańców na pozycjach nad Olzą, 1921 r.

NAC, sygn. 3/1/0/1/443

https://www.szukajwarchiwach.gov.pl/jednostka/-/jednostka/5939554/obiekty/244559#opis_obiektu 

wirtualny album

III powstanie śląskie - grupa powstańców przy zniszczonym pociągu pod Kędzierzynem. Widoczny przewrócony parowóz serii Tp 1., 1921 r.

NAC, sygn. 3/1/0/1/444

https://www.szukajwarchiwach.gov.pl/jednostka/-/jednostka/5975112/obiekty/244555#opis_obiektu

wirtualny album

III powstanie śląskie - powstańczy pociąg pancerny „Halina" na dworcu w Tarnowskich Górach, 1921 r.

NAC, sygn. 3/1/0/1/445

https://www.szukajwarchiwach.gov.pl/jednostka/-/jednostka/5901239/obiekty/244574#opis_obiektu

wirtualny album

III powstanie śląskie - powstańczy pociąg pancerny „Halina" na dworcu w Tarnowskich Górach, 1921 r.

NAC, sygn. 3/1/0/1/445

https://www.szukajwarchiwach.gov.pl/jednostka/-/jednostka/5901239/obiekty/244574#opis_obiektu

wirtualny album

III powstanie śląskie - powstańczy pociąg pancerny „Halina" na dworcu w Tarnowskich Górach, 1921 r.

NAC, sygn. 3/1/0/1/445

https://www.szukajwarchiwach.gov.pl/jednostka/-/jednostka/5901239/obiekty/244574#opis_obiektu

wirtualny album

Członek Organization Escherich (Orgesch), 1921 r.

NAC, sygn. 3/1/0/1/459a

https://www.szukajwarchiwach.gov.pl/jednostka/-/jednostka/5975115/obiekty/244623#opis_obiektu

wirtualny album

Oddział Grenzschutzu. Widoczne uzbrojenie żołnierzy: granaty trzonkowe Stielhandgranate 17 i lekki karabin maszynowy MG 08/15, 1919 r.

NAC, 3/1/0/1/412

https://www.szukajwarchiwach.gov.pl/jednostka/-/jednostka/5939535/obiekty/367481#opis_obiektu

wirtualny album

III powstanie śląskie - członkowie sztabu grupy operacyjnej „Północ", 1921 r.

NAC, sygn. 3/1/0/1/436

https://www.szukajwarchiwach.gov.pl/jednostka/-/jednostka/5901224/obiekty/306062#opis_obiektu

wirtualny album

Fotografia grupowa dowódców baterii artylerii 1 dywizji wojsk powstańczych. Widoczny m.in. porucznik Jerzy Lgocki (oznaczony krzyżykiem), 1921 r.

NAC, 3/1/0/1/438

https://www.szukajwarchiwach.gov.pl/jednostka/-/jednostka/5983956/obiekty/367563#opis_obiektu

wirtualny album

III powstanie śląskie - powstańczy pociąg pancerny „Kabicz". W skład pociągu wchodzi beztendrowy parowóz T37 opancerzony oraz dwa wagony 2-osiowe, węglarki żelazne, 1921 r.

NAC, sygn. 3/1/0/1/446

https://www.szukajwarchiwach.gov.pl/jednostka/-/jednostka/5948432/obiekty/285582#opis_obiektu

wirtualny album

III powstanie śląskie - powstańczy pociąg pancerny „Kabicz". W skład pociągu wchodzi beztendrowy parowóz T37 opancerzony oraz dwa wagony 2-osiowe, węglarki żelazne, 1921 r.

NAC, sygn. 3/1/0/1/446

https://www.szukajgov.pl/jednostka/-/jednostka/5948432/obiekty/285582#opis_obiektu

wirtualny album

Msza polowa przed powstańczym pociągiem pancernym „Kabicz" na froncie gliwickim, 1921 r.

NAC, sygn. 3/1/0/1/447

https://www.szukajwarchiwach.gov.pl/jednostka/-/jednostka/5975113/obiekty/449613#opis_obiektu

wirtualny album

III powstanie śląskie - powstańczy pociąg pancerny „Kalina". Widoczny fragment wagonu artyleryjskiego uzbrojonego we francuską armatę górską 65 mm oraz dowódca pociągu pancernego porucznik G. Lubicz-Zaleski, 1921 r.

NAC, sygn. 3/1/0/1/448

https://www.szukajwarchiwach.gov.pl/jednostka/-/jednostka/5901241/obiekty/285340#opis_obiektu

wirtualny album

III powstanie śląskie - powstańczy pociąg sanitarny nr 3. Widoczny szef sanitarny porucznik doktor Kujawski (w okularach), 1921 r.

NAC, 3/1/0/1/450

https://www.szukajwarchiwach.gov.pl/jednostka/-/jednostka/5948433/obiekty/244563#opis_obiektu

wirtualny album

III powstanie śląskie - powstańczy pociąg pancerny „Pieron", 1921 r.

NAC, sygn. 3/1/0/1/449

https://www.szukajwarchiwach.gov.pl/jednostka/-/jednostka/5948434/obiekty/265038#opis_obiektu

  wirtualny album

  Żandarmeria polowa wojsk powstańczych, 1921 r.

  NAC sygn. 3/1/0/1/451/1

  https://www.szukajwarchiwach.gov.pl/jednostka/-/jednostka/5966238/obiekty/306106#opis_obiektu

  wirtualny album

  Oddział techniczny żandarmerii polowej wojsk powstańczych. Widoczne motocykle, samochód i plansza z godłem Polski. Przed planszą leży szabla i pistolet Parabellum P-08,1921 r.

  NAC sygn. 3/1/0/1/451/2

  https://www.szukajwarchiwach.gov.pl/jednostka/-/jednostka/5966238/obiekty/264997#opis_obiektu

  wirtualny album

  III powstanie śląskie - oddział powstańców pod Katowicami, 1921 r.

  NAC, sygn. 3/1/0/1/452

  https://www.szukajwarchiwach.gov.pl/jednostka/-/jednostka/5957309/obiekty/449625#opis_obiektu

  wirtualny album

  III powstanie śląskie - defilada oddziału powstańczego pod Gliwicami przed dowództwem 1 dywizji wojsk powstańczych, 1921 r.

  NAC, sygn. 3/1/0/1/453/1

  https://www.szukajwarchiwach.gov.pl/jednostka/-/jednostka/5901245/obiekty/408508#opis_obiektu

  wirtualny album

  Powstańcy uczestniczą w mszy polowej. Widoczne ciężkie karabiny maszynowe Maxim wz. 1908 na podstawie saneczkowej i lekki karabin maszynowy MG 08/15. W tle samochód pancerny Erhardt M1917 noszący nazwę „Górny Śląsk-Alzacja", 1921 r.

  NAC, sygn. 3/1/0/1/453/2

  https://www.szukajwarchiwach.gov.pl/jednostka/-/jednostka/5901245/obiekty/367589#opis_obiektu

  wirtualny album

  III powstanie śląskie - defilada oddziału powstańczego pod Gliwicami, 1921 r.

  NAC, sygn. 3/1/0/1/453/3

  https://www.szukajwarchiwach.gov.pl/jednostka/-/jednostka/5901245/obiekty/326298 - opis_obiektu

  wirtualny album

  III powstanie śląskie - grupa powstańców, 1921 r.

  NAC, sygn. 3/1/0/1/454

  https://www.szukajwarchiwach.gov.pl/jednostka/-/jednostka/5957310/obiekty/285570#opis_obiektu

  wirtualny album

  Grupa powstańców z pistoletami Mauser C96, karabinem Mauser wz. 98 i lekkim karabinem maszynowym MG 08/15, 1921 r.

  NAC, sygn. 3/1/0/1/455

  https://www.szukajwarchiwach.gov.pl/jednostka/-/jednostka/5901246/obiekty/246264#opis_obiektu

  wirtualny album

  Grupa powstańców. Widoczne karabiny i ciężki karabin maszynowy Maxim wz. 1908, 1921 r.

  NAC, sygn. 3/1/0/1/457

  https://www.szukajwarchiwach.gov.pl/jednostka/-/jednostka/5939561/obiekty/408517#opis_obiektu

  wirtualny album

  Oddział Grenzschutzu na stanowiskach. Widoczne karabiny maszynowe - lekki MG 08/15 z magazynkiem bębnowym i ciężki Maxim wz. 1908 na podstawie saneczkowej, 1921 r.

  NAC, sygn. 3/1/0/1/459

  https://www.szukajwarchiwach.gov.pl/jednostka/-/jednostka/5921852/obiekty/326570#opis_obiektu

  wirtualny album

  Stanisław Rostworowski, major, uczestnik III powstania śląskiego, szef sztabu wojsk powstańczych, ps. „Lubieniec", 1910-1939

  NAC, sygn. 3/1/0/1/409

  https://www.szukajwarchiwach.gov.pl/jednostka/-/jednostka/5899499/obiekty/367582#opis_obiektu

  wirtualny album

  Grupa oficerów 1 dywizji przed pałacem w Slawentzitz (Sławięcice). Na pierwszym planie stoją: kapitan Leon Bulowski, kapitan Robert Oszek (2. z prawej), kapitan Jan Chodźko, porucznik Jan Kowalewski, 1921 r.

  NAC, sygn. 3/1/0/1/437

  https://www.szukajwarchiwach.gov.pl/jednostka/-/jednostka/5901225/obiekty/388026#opis_obiektu

  wirtualny album

  III powstanie śląskie - bateria powstańcza na pozycji ogniowej pod Sławięcicami, 1921 r.

  NAC, sygn. 3/1/0/1/441

  https://www.szukajwarchiwach.gov.pl/jednostka/-/jednostka/5901229/obiekty/265030#opis_obiektu

  wirtualny album

  Obraz olejny artysty malarza Kazimierza Jasnocha „Fragment walki (Powstanie śląskie)", 1936 r.

  NAC, sygn. 3/1/0/11/3342

  https://www.szukajwarchiwach.gov.pl/jednostka/-/jednostka/5932968/obiekty/291255#opis_obiektu

  wirtualny album

  Niemiecki pociąg pancerny. W tle dom przy obecnej ul Powstańców Śląskich 26 - Kropidły 2, 1919 r.

  NAC, sygn. 3/8/0/167/140

  https://www.szukajwarchiwach.gov.pl/jednostka/-/jednostka/9937358/obiekty/576149#opis_obiektu

  wirtualny album

  Warta honorowa byłych kadetów, absolwentów Korpusu przed pomnikiem poległych w powstaniu śląskim, 1921-1939

  NAC, sygn. 3/1/0/7/929

  https://www.szukajwarchiwach.gov.pl/jednostka/-/jednostka/5966236/obiekty/367587#opis_obiektu

  wirtualny album

  Rocznica powstań śląskich – uroczystości w Warszawie. Pochód powstańców śląskich dociera na plac Saski. Widoczny m.in. poczet sztandarowy, 1925 r.

  NAC, sygn. 3/1/0/6/3391

  https://www.szukajwarchiwach.gov.pl/jednostka/-/jednostka/5912292/obiekty/396935#opis_obiektu

  wirtualny album

  Przemówienie prezesa Związku Powstańców Śląskich B. Nawrockiego podczas uroczystości na pl. Saskim, 1925 r.

  NAC, sygn. 3/1/0/6/3391

  https://www.szukajwarchiwach.gov.pl/jednostka/-/jednostka/5912292/obiekty/314983#opis_obiektu

  wirtualny album

  Uroczystości w Warszawie z okazji 10 rocznicy III powstania śląskiego. Grupa uczestników nabożeństwa przed kościołem garnizonowym. Widoczni m.in. członkowie Legionu Śląskiego, w tym wicemarszałek sejmu i prezes Legionu Śląskiego, Karol Polakiewicz (4. z lewej w 1 rzędzie), 1931 r.

  NAC, sygn. 3/1/0/6/3393

  https://www.szukajwarchiwach.gov.pl/jednostka/-/jednostka/5987682/obiekty/294489#opis_obiektu

  wirtualny album

  Uroczystości w Warszawie z okazji 10 rocznicy III powstania śląskiego. Widok ogólny sali Rady Miejskiej podczas akademii. W 1. rzędzie siedzą m.in. minister poczt i telegrafów Ignacy Boerner (x), wiceminister spraw zagranicznych Józef Beck (1), prezes Związku Miast Polskich Józef Beck senior (2), zastępca szefa Sztabu Głównego gen. Stanisław Kwaśniewski (3), wicekomisarz rządu na m.st. Warszawę Józef Ołpiński (4), 1931 r.

  NAC, sygn. 3/1/0/6/3393

  https://www.szukajwarchiwach.gov.pl/jednostka/-/jednostka/5987682/obiekty/417450#opis_obiektu

  wirtualny album

  Wyjazd Prezydenta RP na obchody 10 rocznicy III powstania śląskiego z Dworca Głównego w Warszawie. Prezydent RP Ignacy Mościcki, premier Walery Sławek (na prawo od prezydenta) i minister komunikacji Alfons Kuhn (1. z prawej w 1. rzędzie) na Dworcu Głównym przed odjazdem pociągu specjalnego, 1931 r.

  NAC, sygn. 3/1/0/6/3394

  https://www.szukajwarchiwach.gov.pl/jednostka/-/jednostka/5952143/obiekty/396940#opis_obiektu

  wirtualny album

  Uroczystości w Katowicach z okazji 10 rocznicy wybuchu III powstania śląskiego. Fragment defilady na ulicy 3 Maja - defilują oddziały piechoty uzbrojone w karabiny Berthier wz. 1916 z bagnetami. Na trybunie w 1. rzędzie widoczni od lewej: marszałek sejmu Kazimierz Świtalski, minister przemysłu i handlu Aleksander Prystor, marszałek senatu Władysław Raczkiewicz, premier Walery Sławek, szef Gabinetu Wojskowego Prezydenta RP płk Jan Głogowski, Prezydent RP Ignacy Mościcki, inspektor armii gen. Leon Berbecki. W 2. rzędzie między marszałkiem Raczkiewiczem a premierem Sławkiem dowódca III powstania śląskiego ppłk Maciej Mielżyński, 1931 r.

  NAC, sygn. 3/1/0/6/3395

  https://www.szukajwarchiwach.gov.pl/jednostka/-/jednostka/5934364/obiekty/458553#opis_obiektu

  wirtualny album

  Uroczystości patriotyczne z okazji święta Wszystkich Świętych w Wełnowcu. Grupa dzieci z wieńcem przy grobach powstańców śląskich, 1933 r.

  NAC, sygn. 3/1/0/6/3537

  https://www.szukajwarchiwach.gov.pl/jednostka/-/jednostka/5952170/obiekty/294692#opis_obiektu

  wirtualny album

  Uroczystości 3 Maja w Katowicach. Powstańcy śląscy podczas defilady, 1937 r.

  NAC, sygn. 3/1/0/6/2890

  https://www.szukajwarchiwach.gov.pl/jednostka/-/jednostka/5952197/obiekty/417752#opis_obiektu

  wirtualny album

  Grupa powstańców - 1. z prawej ma zatknięty za pas pistolet Mauser C96, klęczący 1. i 2. z prawej karabiny Mauser Gew98, 1919 r.

  NAC, sygn. 3/1/0/1/411

  https://www.szukajwarchiwach.gov.pl/jednostka/-/jednostka/5929900/obiekty/346966#opis_obiektu

  wirtualny album

  Ślub porucznika Jana Przybyłka, 1919 r.

  NAC, sygn. 3/1/0/1/408

  https://www.szukajwarchiwach.gov.pl/jednostka/-/jednostka/5930106/obiekty/346963#opis_obiektu

  wirtualny album

  Jan Kala, urodzony 18.10.1891 r. we Wrzoskach, uczestnik trzech Powstań Śląskich, organizator i funkcjonariusz Policji Górnego Śląska [Policja Plebiscytowa], aspirant Policji Województwa Śląskiego, uczestnik walk z Freikorpsem Ebbinghaus we wrześniu 1939 roku, wzięty do niewoli przez Armię Czerwoną pod koniec września 1939r., przekazany NKWD i osadzony w Obozie Specjalnym w Ostaszkowie. zamordowany w 1940 r. (zdjęcie pochodzi z archiwum rodzinnego)

  wirtualny album

  Józef Cierpioł z Chwostka – uczestnik Powstań Śląskich. Komendant powstańczy w rejonie wsi Chwostek, Hadra, Mochała. Wraz z najstarszymi synami Józefem i Janem mieli ostrzeliwać stację kolejową w Chwostku, kiedy przyjeżdżali tam Niemcy udający się na plebiscyt (1921). Za zaangażowanie w czasie Powstań Śląskich Józef Cierpioł był przynajmniej dwukrotnie odznaczony: Krzyżem na Śląskiej Wstędze Wolności i Zasługi w maju 1929 r. z okazji rocznicy wybuchu III Powstania Śląskiego oraz Gwiazdą Górnośląską w dniu 3 maja 1931 r. Podczas Plebiscytu w domu Cierpiołów w Chwostku miało odbywać się głosowanie dla mieszkańców miejscowości. W okresie międzywojennym Józef Cierpioł był komendantem Związku Powstańców Śląskich w Chwostku.

  12 września 1939 r. został aresztowany, a 15 października wraz z grupą ok. 2100 więźniów z Górnego Śląska, Pomorza Gdańskiego i Poznania trafił do KL Buchenwald, gdzie został zarejestrowany pod numerem 8769. Zmarł w obozowej izbie chorych 15 listopada 1941 r.

  wirtualny album

  Dokument potwierdzający przyznanie

  'Gwiazdy Górnośląskiej' Józefowi Cierpiołowi (1873-1941)

  wirtualny album

  Jerzy BUCHALIK, ur. 28.11.1902 Katowice (Załęże), zm. 07.09.1942 Oświęcim

  wirtualny album

  Józef Zupok

  Ur. 8 maja 1881 r. w Biskupicach, zm. 26 lutego 1976 r. w Pszczynie, syn Mikołaja. Działacz niepodległościowy i społeczny, delegat na Polski Sejm Dzielnicowy w dniach 3 – 5 grudnia 1918 roku. Organizator i przywódca I, II i III Powstania Śląskiego. Prezes Rady Ludowej. Po wyborach do rad gminnych 9 listopada 1919 r. zastępca burmistrza gminy Biskupice i pierwszy polski ławnik.

  Pochowany na cmentarzu parafialnym pw. Wszystkich Świętych w Pszczynie.

  Odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi.

  wirtualny album

  Paweł Soppa urodził się  08.11.1888 r. we wsi Narok (niem. Norok, kreis Falkenberg, Oberschlesien). Był jednym z czworga dzieci miejscowego kowala Alberta i jego żony Franciszki (z domu Pawletta) zamieszkałych przy ul. Długiej (niem. Langestrasse). Trudno określić, kiedy i w jakich okolicznościach Paweł znalazł się w Markowicach, dzisiejszej dzielnicy Raciborza, być może było to podjęcie pracy na kolei. To tu poznał swoją pierwszą żonę Paulinę z domu Miera. Para pobrała się w Markowicach 15 czerwca 1912 r., a owocem tego małżeństwa było dziewięcioro dzieci: Albert, Helena, Klara, Hubert, Aniela, Franciszka, Maurycy (późniejszy strzelec 2 bat. commando PSZnZ), Ksawery i Arkadiusz.

  Dwa lata później, w momencie wybuchu I wojny światowej, Paweł został wcielony do armii pruskiej, dzieląc los wielu mężczyzn z terenu Górnego Śląska. Należał między innymi do 4. Górnośląskiego Pułku Piechoty (Infanterie-Regiment 4. Oberschlesisches Nr. 63). Być może rodzinne zdjęcie, które załączamy udało się zrobić jeszcze przed wyjazdem na front. Przedstawia ono Pawła w mundurze pruskim wraz z żoną Pauliną oraz dwójką najstarszych dzieci: Albertem (ur. 14 marca 1913) oraz Heleną (ur. 14 kwietnia 1914). Zdjęcie zostało wykonane w atelier Josepha Axmanna w Raciborzu. Podczas działań wojennych Paweł został lekko ranny. Była to rana postrzałowa, a nazwisko Soppa widnieje na listach poległych i rannych (na liście nr 361 pod datą 23.10.1915 r. Paul Soppa, Norok, Falkenberg, Infanterie-Regiment 63 - Lechtverwundet). 

  Po powrocie z wojny Paweł zaangażował się w polski ruch narodowy, m.in. był działaczem Towarzystwa Czytelni Ludowych i prowadził bibliotekę Polską w Markowicach. Organizacja ta miała na celu krzewienie polskiego języka i kultury, ułatwiając Ślązakom dostęp do polskich książek latach 1919-1921 należał do Polskiej Organizacji Wojskowej Górnego Śląska. Brał czynny udział w walkach podczas III powstania śląskiego w 1921 roku na linii Markowice - Szychowice (obecnie Ciechowice). Prawdopodobnie podlegał pod 333. kompanię II Batalionu 4. (15.) Pułku Raciborskiego Piechoty Wojsk Powstańczych. Kompania ta wzięła udział w kilku potyczkach, m.in. w skutecznym odparciu ataku wojsk włoskich, które nacierały na Markowice wzdłuż nasypu linii kolejowej. 21 lutego 1958 roku odznaczono go Śląskim Krzyżem Powstańczym. Był zweryfikowanym jeszcze przed 2 wojną światową członkiem Związku Powstańców Śląskich. 

   

  Mimo że podczas III powstania cały prawobrzeżny powiat raciborski wraz z Markowicami został opanowany przez wojska powstańcze, tereny te, decyzją Ligi Narodów, przyznano stronie niemieckiej. Wytyczona w 1922 roku nowa granica państwowa jednym przyniosła wolność, a innym strach. W trudnej sytuacji byli między innymi ci Górnoślązacy, którzy otwarcie opowiadali się za przyłączeniem Górnego Śląska do Polski, jednak ich domy znalazły się po niemieckiej stronie granicy. Prawdopodobnie to właśnie było przyczyną przeniesienia się Pawła i Pauliny wraz z dziećmi do Rydułtów, gdzie również podjął pracę na kolei. Krótko po śmierci Pauliny, która zmarła w 1928 roku, Paweł Soppa ożenił się z pochodzącą z Czernicy Gertrudą Besuch. Małżonkowie doczekali się kolejnych dziewięciorga dzieci: Pauliny, Stefana, Pawła, Czesława, Zyty, Stanisława, Jerzego, Franciszka oraz Małgorzaty. Po kilku latach spędzonych w Rydułtowach rodzina zamieszkała przy ulicy Hallera w Czernicy, gdzie do dzisiaj stoi dom wybudowany przez Pawła. We wrześniu 1939 roku podczas wkroczenia wojsk niemieckich Paweł Soppa, jako były powstaniec śląski oraz pracownik kolei w Rydułtowach, gdzie wysadzono tunel kolejowy aby opóźnić dostawy i marsz wroga w kierunku Rybnika, podjął decyzję o ucieczce wraz z dziećmi na wschód, w okolice Janowa Lubelskiego. Być może właśnie dzięki temu nie podzielił losu czernickich powstańców, represjonowanych lub zabitych przez bojówki niemieckie w pierwszych dniach wojny (wydarzenia te szerzej opisał Juliusz Fojcik w kronice Czernicy). Po kilku dniach Paweł powrócił wraz z dziećmi do domu w Czernicy, gdzie czekała na niego Gertruda która była w zaawansowanej ciąży.

  Po wojnie Paweł pracował w kasie biletowej na dworcu w Rydułtowach, prowadził niewielkie gospodarstwo rolne,  dorabiał także rozwożąc furmanką węgiel z pobliskiej kopalni. Jego pasją było ogrodnictwo, do swojego ogrodu sprowadzał tulipany z Holandii, hodował róże, a w sadzie można było znaleźć wyszukane odmiany drzew owocowych. Po śmierci Gertrudy w 1952 roku Paweł ożenił się po raz trzeci – z Marią Gawron pochodzącą z Raszczyc. Zmarł 16 lutego 1962 roku i został pochowany na cmentarzu parafii Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski w Czernicy w powiecie rybnickim. Jego grób znajduje się tuż obok krzyża w centralnej części cmentarza. W 2021r. wpisany do ewidencji grobów weteranów walk o wolność i niepodległość Polski pod numerem ewidencyjnym 2621.

   

  wirtualny album

  Paweł Soppa

  Lista bibliotek polskich

  wirtualny album

  Paweł Soppa - Wniosek o odznaczenie

  wirtualny album

  Paweł Soppa - Wniosek o odznaczenie

  wirtualny album

  Kastyak Rudolf w: M.Liśkiewicz, Orawa 1918-1920, Lipnica Wielka, 2020, s. 118-119

  wirtualny album

  Kastyak Rudolf w: M.Liśkiewicz, Orawa 1918-1920, Lipnica Wielka, 2020, s. 118-119

  wirtualny album

  Wpis na Twiterze ze zdjęciami z niedostępnej już strony "PolskaOrawa.pl" https://twitter.com/PolskaOrawa/status/1388808721904644097

  wirtualny album

  Arkadiusz Stefaniak-Guzik, Człowiek twardy jak „Skała”, „Muzealny Rocznik Pożarniczy" Tom XIV (2018-2020) Materiały pokonferencyjne Z cyklu konferencji „Strażacka Niepodległa”, s. 74-81 (s. 75)
  "Rudolf Kastyak ps. Mały Rudek – „W r. 1921. 5 września zgłosiłem się do powstania górnośląskiego i tam zostałem przydzielony do II bat. wojsk powstańczych. Zaraz od początku walczyłem w pierwszej linii na froncie i brałem udział w walce pod Górą Św. Anny, pod Lichynią, pod Stawienczycami, pod Rudzińcem itd. Komendantem II Bat. Wojsk Powstańczych był por. [Jerzy] Lgocki, który na Górnym Śląsku pełnił służbę pod nazwiskiem kpt. ‹Jastrzęba›”.


  wirtualny album

  Zdjęcie Rudolfa Kastyaka.

  wirtualny album

  Lokalizacja grobu. Cmentarz Centralny w Szczecienie (Nr kwatery: 21, Rząd: 4, Nr grobu: 11) - mapka
  https://cmentarze.szczecin.pl/chapter_11975.asp?smode=1&fnazwisko=Kastyak&fimie=&fdataurodzenia=&fdatazgonu=

  wirtualny album

  Skany dot. Rudolfa Kastyaka z kartoteki Centralnego Archiwum Wojskowego Wojskowego Biura Historycznego 

  wirtualny album

  Skany dot. Rudolfa Kastyaka z kartoteki Centralnego Archiwum Wojskowego Wojskowego Biura Historycznego 

  wirtualny album

  Nagrobek Rudolfa Kastyaka na Cmentarzu Centralnym w Szczecinie jw.

  wirtualny album

  Edwarda Sztajer, ur. 05.10.1903 r. w Czeladzi, pochowany na Cmentarzu Parafialnym w Czeladzi.

   

  Brał  udział w III Powstaniu Śląskim (informacja na podstawie wystawionego w dniu 18.08.1947 r. odpisu poświadczenia z dn 22 i 28.09.1935 r.)

   

  Był uhonorowany Krzyżem Obrońcy Ojczyzny 1918-1921, Krzyżem Bojowników Śląskich z 1946, Krzyżem Powstaniec Górny Śląsk 1921.

  wirtualny album Jan Loch ur.17.12.1899 w Bogucicach zm.17.09.1977 w Bogucicach
  wirtualny album Jan Loch ur.17.12.1899 w Bogucicach zm.17.09.1977 w Bogucicach
  wirtualny album Jan Loch ur.17.12.1899 w Bogucicach zm.17.09.1977 w Bogucicach
  wirtualny album Jan Loch ur.17.12.1899 w Bogucicach zm.17.09.1977 w Bogucicach
  wirtualny album

  Piątkowski Karol Andrzej (1890 - 1976) - powstaniec wielkopolski i śląski.

  Urodził się 24 XI 1890 roku w miejscowości Nowe Kramsko, obecnie województwo lubuskie.  

  Uczestnik I wojny światowej. W grudniu 1918 roku powraca z frontu do Poznania, w którym mieszkał w 1913 roku, tu też bierze udział w powstaniu. Po jego zakończeniu jedzie na Górny Śląsk, gdzie bierze udział w III Powstaniu Śląskim. W 1975 roku mianowany na podporucznika.

  Zmarł 3 III 1976 roku w Gdyni, pochowany na cmentarzu Witomino - sektor 71, rząd 7, grób nr 14. W 2020 roku miejsce spoczynku Karola zostało wpisane do Ewidencji grobów Weteranów walk o wolność i niepodległość Polski (IPN). W roku 2021 jego nazwisko znalazło się na tablicy pamiątkowej odsłoniętej na cmentarzu na Witominie.

  wirtualny album

  Piątkowski Karol Andrzej (1890 - 1976)

  wirtualny album

  Piątkowski Karol Andrzej (1890 - 1976)

  wirtualny album

  MAZUROWSKI Jan Powstaniec Wielkopolski 1918-19, Śląski 1921 i Warszawski 1944. Żołnierz września 1939. Żołnierz Armii Krajowej. Więzień Obozu Stutthof. ur. 1901.12.25 Kalisz, rodzice: Tomasz, Maria; odznaczony: Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym 1980-02-27. Brał czynny udział w walkach z Niemcami w Powstaniu wielkopolskim od 15.11.1918 r. -13.2.1919 r. jako żołnierz 2 kompanii ubezpieczał sztab. Następnie jako ochotnik brał udział w III Powstaniu Śląskim od 3.5.do 28.6.1921 r. i walczył w 16 PP III Baon 8 komp. o Bytom i Górę Św. Anny. W II wojnie światowej również brał udział w obronie Warszawy. Podczas okupacji był w organizacji AK na stanowisku d-cy plutonu pod pseudonimem "Jama" w oddziale "Lipa" i od 1.2.1940 -1.8.1944 r. na terenie Warszawy prowadził wywiady transportów drogowych i kolejowych, oraz brał udział w Powstaniu Warszawskim. Po upadku powstania został zabrany do niewoli, a następnie osadzony w obozie koncentracyjnym w Stutthof. Tutaj przebywał od 28.8.1944-9.5.1945 r. to jest do czasu uwolnienia przez armię Radziecką. Łączny okres pobytu w działaniach wojennych i obozie koncentracyjnym wynosił 5 lat i 10 miesięcy. Po wyzwoleniu w 1945 r. osiedlił się na ziemiach odzyskanych w Cieplicach Śląskich, a następnie w Gorzowie. Pracował na stanowisku kierownika księgowości, następnie planowania i w końcu zaopatrzenia w Fabryce Włókien Sztucznych i Elektrowni. W pierwszych latach po wojnie swoją ofiarną pracą i dobrym przykładem szkolił młode kadry i wielce przyczynił się do zagospodarowania tych ziem. Aktywnie również uczestniczył w różnych pracach społecznych, a między innymi był współorganizatorem Koła ZBoWiD "Silwana" i jego sekretarzem. W okresie 25 lat swojej służby dał się poznać jako wzorowy obywatel, który do obecnej chwili, pomimo przejścia na emeryturę w 1970 r. nadal przejawia duże zainteresowanie sprawami społecznymi i w miarę sił bierze w nich udział. W uznaniu zasług wielokrotnie odznaczony i jest szanowanym przez społeczeństwo. Zm. 1982.12.10, pochowany Cmentarz Komunalny Gorzów ul. Żwirowa 20B/1/12 Grób wpisany do ewidencji IPN grobów weteranów/ grobów chronionych, dziś umieszczona odpowiednia tabliczka. Informacje od sąsiadów: brak było opieki/rodziny. Sąsiedzi pomogą. Wcześniej był przeznaczony do likwidacji. Uratowany. Edit/uzupełnienie ze strony biogramów Powstańców Warszawskich: Udział w konspiracji 1939-1944: VI Obwód (Praga) Warszawskiego Okręgu Armii Krajowej - 2 Rejon - dowódca plutonu zwiadu Oddział: VI Obwód (Praga) Warszawskiego Okręgu Armii Krajowej - 2 Rejon Szlak bojowy: Praga do 24.08.1944 - aresztowany Losy po Powstaniu: Wyszedł z Warszawy z ludnością cywilną

  wirtualny album

  Jana Kołodziejczyk, syn Franciszka, urodzony 14.06.1898 r. w Łętowni (woj. małopolskie), żołnierz wojska polskiego, powstaniec śląski. 

  Według dokumentów znalezionych w rodzinnych zbiorach Jan Kołodziejczyk brał czynny udział w pierwszej wojnie światowej oraz działaniach powstańczych. Został za to odznaczony między innymi Śląskim Krzyżem Powstańczym 26 lipca 1962 r. (numer legitymacji G-9022). 

  Dodatkowo posiadał legitymację Związku Bojowników o Wolność i Demokracje Nr 2028/61 wydaną dnia 10.07.1961 r. 

  W roku 1971 uchwałą Rady Państwa Jan Kołodziejczyk został mianowany na stopień podporucznika. 

  Otrzymał również medal Polonia Restituta. 

  Po II wojnie światowej osiedlił się wraz z rodziną w Lubrzy w powiecie prudnickim w województwie opolskich i posiadał gospodarstwo rolne. Zmarł w roku 1989 r.

   

  wirtualny album

  Legitymacje Związku Bojowników o Wolność i Demokracje Jana Kołodziejczyka, Nr 2028/61 wydana dnia 10.07.1961 r.

  wirtualny album

  Uchwała Rady Państwa z 1971 r., na podstawie której Jan Kołodziejczyk został mianowany na stopień podporucznika

  wirtualny album

  Jan Kołodziejczyk został odznaczony Śląskim Krzyżem Powstańczym 26 lipca 1962 roku - numer legitymacji G-9022.

  wirtualny album

  Stanisław Łukasiewicz urodził się 10 XI 1898 r. w miejscowości Karsy (województwo wielkopolskie, powiat pleszewski, gmina Gołuchów), w rodzinie Antoniego i Rozalii z domu Cyfers (para pobrała się w r. 1898). Ożeniony z Heleną (21 V 1903 - 16 X 1956), mieli córkę Mirosławę ur. w 1925 r.

  Uczestnik I wojny światowej, powstań śląskich i Wielkopolskiego, brał udział w II wojnie światowej, co potwierdzają akta w WBH – powracających do Polski żołnierzy Sił Zbrojnych na Zachodzie. 

   W uzasadnieniu do Uchwały o nadanie WKP z r. 1958 napisane zostało:

  “Od 31 grudnia 1918 r. udział w walkach pod Skalmierzycami, następnie pod Ostrzeszowem, Kobylą Górą, od marca do czerwca 1919 r. pod Krotoszynem w batalionie Pleszewskim, późniejszy 8 pułk Strzelców Wlkp. Dowódcą 2-giej Kompanii 1 Batalionu Pogranicznego w Szczypiornie, w której brałem udział w walkach pod Skalmierzycami był por. Myk (Maksymilian) z Ostrowa. Dowódcą 1-szej Kompanii pleszewskiej z którą brałem udział w walkach pod Ostrzeszowem, Kobylą Górą i Krotoszynem był por. Pamin (Feliks)”.

   Jego wniosek o Medal Niepodległości został odrzucony 5 XI 1935 roku. Zweryfikowany dyplomem nr 9346, Nr Ref. Hist. 16961, członek koła w Ostrzeszowie. Czynny członek ZBOWiD-u w Gdyni. Odznaczony Śląskim Krzyżem Powstańczym, a także Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski oraz innymi odznaczeniami.

   Zmarł 30 XI 1974 roku, spoczywa na cmentarzu komunalnym w Gdyni Witominie (Sektor / Rząd / Numer 63 / 73 / 13)

   

  wirtualny album

  Nagrobek Stanisława Łukasiewicza

  wirtualny album

  Stanisław Łukasiewicz

  wirtualny album

  Akt ślubu Antoniego i Rozalii

  Archiwum Państwowe w Kaliszu 751/8/281

  wirtualny album

  Stanisław Łukasiewicz

  wirtualny album

  Stanisław Łukasiewicz

  Wojskowe Biuro Historyczne (Centralne Archiwum Wojskowe)

  wirtualny album

  Nekrolog Stanisława Łukasiewicza

  wirtualny album

  Nekrolog Stanisława Łukasiewicza

  wirtualny album

  Adam Całka

  wirtualny album

  Adam Całka

  wirtualny album

  Adam Całka

  wirtualny album

  Adam Całka

  wirtualny album

  Stanisław Brodniewicz (1895 - 1975)

  urodził się 5 XI 1895 roku w miejscowości Niemczynek -  wieś w Polsce położona w województwie wielkopolskim, w powiecie wągrowieckim, w gminie Wągrowiec, w rodzinie Kazimierza (1863) i Angeliki z dom. Budnikowskiej (1868). Para pobrała się w miejscowości Łękno w roku 1890. Z tego związku urodzili się także - Powstaniec Wielkopolski Jan, Władysław (22 V 1893 - 1966), Józef (3 II 1900), Franciszek (25 IX 1904) i Marianna po mężu Szmyt.

  Na dzień sporządzenia notatki nie potwierdzono udziału Stanisława w Powstaniu Wielkopolskim, naszą wiedzę opieramy jedynie na nekrologu, który ukazał się w prasie polonijnej, a w treści napisane zostało - “nadkomisarz policji województwa śląskiego, powstaniec wielkopolski i śląski, lat 79, zm. 22 V 1975”.

  Idąc tym śladem w prasie odnaleziony został materiał dotyczący morderstw dokonanych przez Maruszeczkę - “(...)śląskiej służby kryminalnej nadkomisarz Stanisław Brodniewicz, który zabrał go do Katowic w asyście śledczych Czyloka i Wiśniowskiego (...)”. Kolejnym śladem po Stanisławie a odnoszącym się do jego funkcji w policji śląskiej jest Kalendarzyk policyjny woj. śląskiego za 1937 rok, gdzie jego żona Wiktoria występuje jako przewodnicząca Śląskich Rodzin Policyjnych, a Stanisław wymieniony został “Wydział Śledczy kom. Stanisław Brodniewicz”. Na stanie osobowym policji śląskiej występuje także w roku 1939. Jego dalsze losy - w czasie okupacji nie są znane.

  W dokumentach Wojskowego Biura Historycznego znajduje się wniosek do Komitetu Krzyża i Medalu Niepodległości, Stanisław został odznaczony 9 XI 1931 roku Krzyżem Niepodległości.

   Zmarł 22 V 1975 roku, spoczął na cmentarzu Elmers End w Londynie.

  wirtualny album

  Stanisław Brodniewicz

  wirtualny album

  Stanisław Brodniewicz

  wirtualny album

  Jan Brodniewicz (1901 - 1982)

  urodził się 25 X 1901 roku w miejscowości Werkowo -  wieś w Polsce położona w województwie wielkopolskim, w powiecie wągrowieckim, w gminie Wągrowiec.

   W Uchwale z 1966 o nadanie Wielkopolskiego Krzyża Powstańczego napisano:

  “Jako 17 -to letni młodzieniec należał do drużyny harcerskiej i Towarzystwa Gimnastycznego Sokół. W dniu 27.12.1919 r. z chwilą przybycia Ignacego Paderewskiego do Poznania był uczestnikiem manifestacji patriotycznej. W Gnieźnie brał udział z bronią w ręku przy wyzwalaniu miasta i przy rozbrajaniu Niemców i zajęciu koszar. Następnie wstępuje do tworzącego się Wojska Wielkopolskiego gdzie służył od 1919 do 1922 roku w sztabie 2 Dywizji Strzelców Pieszych a później w ekspozyturze Oddziału II na placówce w Zbąszyniu i brał udział w objęciu Pomorza w 1920 roku.”

   W Wojskowym Biurze Historycznym trzy teczki - odrzucony wniosek 12 VI 1935 roku do Komitetu Krzyża i Medalu Niepodległości, Kolekcja akt żołnierzy Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie powracających do Polski IV.501.2.577 k. 112 - plutonowy podchorąży rezerwy, Kolekcja akt żołnierzy RKU II.56.3556.

  Ożenił się z Anitą z dom. Serini, córką Karola i Wandy z dom. Haessner, urodzoną w Zgierzu 17 II 1921 roku. Anita była Powstańcem Warszawskim - pielęgniarka "Bakcyl" (Sanitariat Okręgu Warszawskiego Armii Krajowej) - Szpital Polowy nr 2 w Hotelu "Terminus" ul. Chmielna 28 - instrumentariuszka (pseudonim Zosia, Ewa), przed Powstaniem uczennica Prywatnego Żeńskiego Gimnazjum im. Królewny Anny Wazówny oraz Warszawskiej Szkoły Pielęgniarstwa. W latach okupacji pracowała na Oddziale Chirurgicznym Szpitala Dzieciątka Jezus. Do 1946 r. była instrumentariuszką w Polskim Szpitalu Wojennym w Trani, we Włoszech, następnie w Korpusie Sióstr Służby Zdrowia oraz w Szpitalu Wojskowym nr 6 w Wielkiej Brytanii. W 1947 r. powróciła do Polski. Zamieszkała w Katowicach gdzie pracowała jako higienistka szkolna i organizator oświaty zdrowotnej w Przychodni nr 6. W 1978 r. przeszła na emeryturę. Odznaczenia: Brązowy Krzyż Zasługi z Mieczami, Krzyż Armii Krajowej, Medal Wojska, Medal Za Warszawę 1939-1945, Medal Zwycięstwa i Wolności, Brytyjski Medal Wojny, Odznaka Pamiątkowa 2 Korpusu Polskich Sił Zbrojnych.

   Jan zmarł 27 V 1982 roku w Katowicach, spoczywa z małżonką zmarłą 12 XI 190 roku na ewangelickim cmentarzu parafialnym w Katowicach przy ul. Francuskiej: Sektor 10, Rząd A, Nr grobu 3

  wirtualny album

  Jan Brodniewicz

  wirtualny album

  Jan Brodniewicz

  wirtualny album

  Jan Brodniewicz

  wirtualny album

  Józef Brodniewicz 

  urodził się 3 II 1900 roku w miejscowości Werkowo -  wieś w Polsce położona w województwie wielkopolskim, w powiecie wągrowieckim, w gminie Wągrowiec.

  Nie potwierdzono jego udziału w Powstaniu Wielkopolskim. W WBH odrzucony 25 VI 1938 roku wniosek do Komitetu Krzyża i Medalu Niepodległości.

  wirtualny album

  Dokument dotyczący Piotra Gojowego

  wirtualny album

  Piotr Gojowy

  wirtualny album

  Piotr Gojowy (w środku z muszką) w otoczeniu rodziny, 1933 r. Pierwszy z lewej Józef Gojowy, prawdopodobnie również powstaniec śląski.

  wirtualny album

  Piotr Gojowy w mundurze powstańczym, ok. 1975 r.

  wirtualny album

  Nagrobek Piotra Gojowego w Gołkowicach, na cmentarzu przy parafii św. Anny.

  wirtualny album

  Dzierzgowski Władysław Stanisław (1890-1940)

  urodził się 25 VI 1890 roku w Pleszewie. Po ukończeniu nauki w gimnazjum rozpoczął naukę zawodu jako farmaceuta, praktykował w Wiesbaden i Moguncji.

  W roku 1914 powołany do armii pruskiej (artylerzysta), walczył między innymi na froncie zachodnim, gdzie został ranny w IV 1915 roku. Po rewolucji niemieckiej zwolniony z armii pruskiej wrócił do Poznania, tu wstąpił do POW (Polska Organizacja Wojskowa – tajna organizacja wojskowa).

  Powstaniec Wielkopolski o nieustalonej przynależności organizacyjnej, brał udział w walkach na terenie miasta Poznania. W projekcie WTG Gniazdo wymieniony bez danych szczegółowych jako podporucznik w artylerii na podstawie Tygodnik Urzędowy Naczelnej Rady Ludowej 1919, nr 1-10; "Tygodnik Urzędowy" 1919, nr 1-72 . Jako ochotnik wstąpił do Wojska wielkopolskiego. Jako żołnierz 15 Pułku Artylerii Lekkiej brał udział w wojnie polsko - bolszewickiej, walcząc m.in. pod Kijowem, Berezyną, brał udział w obronie Warszawy. 15 IX 1920 awansowany na kapitana, otrzymał Order Virtuti Militarii.

  W roku 1921 brał udział w Powstaniu Śląskim - odznaczony wstęgą waleczności i zasługi.

  W VIII 1927 z powodu utraty zdrowia (dwukrotnie ranny) przeszedł do rezerwy.

  28 I 1927 roku w Poznaniu poślubił Irenę Elżbietę z dom. Baranowską (ur. 13 IX 1907, zm. 24 XI 1984, II voto Skarżyńska, spoczywa z II mężem Kazimierzem na cm. górczyńskim w Poznaniu). Ze związku Władysława i Ireny urodziły się dwie córki Izabela Bronisława (28 II 1928 - 1995, po mężu Rucińska) i Ewa Lucyna (11 VI 1993). 

  Według wyszukiwarki miejskiej grobów oraz napisu na nagrobku Władysław zmarł w roku 1940, spoczywa z córką Izabelą na cmentarzu parafialnym na poznańskim Górczynie kwatera IPd rząd 3 miejsce 14  GPS: 52.38722, 16.877412

  wirtualny album

  Nagrobek Władysława Dzierzgowskiego

  wirtualny album

  Akt urodzenia Władysława Dzierzgowskiego

  wirtualny album

  Ankieta dotycząca Władysława Dzierzgowskiego

  wirtualny album

  Informacje z Centralnego Archiwum Wojskowego dotyczące Władysława Dzierzgowskiego

  wirtualny album

  Kwestionariusz Władysława Dzierzgowskiego

  wirtualny album

  Kwestionariusz Władysława Dzierzgowskiego

  wirtualny album

  Kwestionariusz Władysława Dzierzgowskiego

  wirtualny album

  Kwestionariusz Władysława Dzierzgowskiego

  wirtualny album

  Wniosek o odznaczenie Władysława Dzierzgowskiego

  wirtualny album

  Wniosek o odznaczenie Władysława Dzierzgowskiego

  wirtualny album

  Roguszczak Stanisław (1903 - 1996)

  Urodził się 24 X 1903 r. w miejscowości Mieszków (wieś w województwie wielkopolskim, w powiecie jarocińskim, w gminie Jarocin), w rodzinie Antoniego (12 I 1873, syn Walentego i Nepomuceny Jarmuż) i Antoniny z d. Rogozińska (12 VI 1876, córka Jakuba i Józefiny z d. Jankowska), para pobrała się w 1899 r. Z tego związku urodzili się także Stanisława (1900-1967), Marianna (*+1902), Franciszek (1906) i Jan (1909-1979).

  Niestety nie posiadamy prawie żadnych informacji o Stanisławie. Nie ustalono kiedy i gdzie brał udział w Powstaniu Wielkopolskim. Jego wniosek do Komitetu Krzyża i Medalu Niepodległości został odrzucony 25 X 1937 (sierżan, zam. Wilno). Członek słupskiego koła ZBoWiD. W Kronika Koła Miejskiego ZBoWiD w Słupsku (str. 16) został wymieniony jako Powstaniec Wielkopolski.

  W nekrologu od rodziny, który ukazał się w Głosie Pomorza 12 VII 1996 r. wymienione zostały odznaczenia, którymi uhonorowany został P. Stanisław: Krzyż Kawalerski Odrodzenia Polski, Złoty Krzyż Zasługi, Śląski Krzyż Powstańczy, Krzyż za udział w wojnie 1918-1921.

  Był długoletnim pracownikiem PZL CEZAL.

  Żonaty z Jadwigą (31 X 1913-13 IX 1984). 

  Zmarł 11 VII 1996 r. Pochowany na starym cm. w Słupsku Sektor  46A Rząd 22 Nr grobu  3.

   

  wirtualny album

  Roguszczak Stanisław (1903 - 1996)

   

  wirtualny album

  Roguszczak Stanisław (1903 - 1996)

  wirtualny album

  Roguszczak Stanisław (1903 - 1996)

  wirtualny album

  Roguszczak Stanisław (1903 - 1996)

  wirtualny album

  Roguszczak Stanisław (1903 - 1996)

  wirtualny album

  Józef Loch, ur.16.07.1879 r. w Szczedrzyku pow. opolski, syn Franciszka i Doroty z domu Koniecko. 

  Brał czynny udział w dwóch powstaniach śląskich - drugim i trzecim. Jego grób został oznaczony znakiem "Grób weterana walk o wolność i niepodległość Polski".