MENU
stulecie powstania śląskiego logo svg
Tobie Polsko
edukcaja ico svg

WIRTUALNY ALBUM

Proponujemy Ci podróż wehikułem czasu - obejrzyj zdjęcia uczestników powstań śląskich oraz wydarzeń związanych z tamtym okresem. Specjalnie wybraliśmy je na tę okazję z zasobu Archiwów Państwowych w Opolu i Katowicach oraz Narodowego Archiwum Cyfrowego.

wirtualny album

Urząd celny w Radzionkowie na granicy polsko-niemieckiej

Archiwum Państwowe w Opolu, sygn. 45/2926/347

wirtualny album

Członkowie Zarządu Koła i komendy placówek Związku Polskiej Organizacji Wojskowej powiatu lublinieckiego, 1939 r.

Archiwum Państwowe w Opolu, sygn. 45/2926/347

wirtualny album

Członkowie Związku Polskiej Organizacji Wojskowej powiatu lublinieckiego, 1939 r.

Archiwum Państwowe w Opolu, sygn. 45/2926/347

wirtualny album

Uczestnicy III powstania śląskiego, 1921 r.

Archiwum Państwowe w Opolu, sygn. 45/1191/109520

wirtualny album

Uczestnicy III powstania śląskiego, 27 V 1921 r.

Archiwum Państwowe w Opolu, sygn. 45/1191/109849

wirtualny album

Projekt powstańczego pomnika w Mysłowicach, sierpień 1936 r.

Archiwum Państwowe w Katowicach, sygn. 12/27/2053/28

wirtualny album

Projekt pomnika zgłoszony na konkurs zorganizowany w 1936 r. w Katowicach, mający połączyć pamięć po zmarłym Marszałku Józefie Piłsudskim i czyn powstańczy

Archiwum Państwowe w Katowicach, sygn. 12/27/2062/023

wirtualny album

Projekt pomnika powstańczego odsłoniętego 15 sierpnia 1938 r. w dzisiejszej dzielnic Katowic Józefowcu-Wełnowcu, widoczny na pocztówce wydanej w celu zgromadzenia środków na budowę

Archiwum Państwowe w Katowicach, sygn. 12/81/126/64

wirtualny album

Pomnik powstańczy w Rudzie

Archiwum Państwowe w Katowicach, sygn. 12/180/137/3

wirtualny album

Grupa członków oddziału ZPŚl. i OMP z Bierunia Starego pod miejscowym pomnikiem powstańczym na Rynku

Archiwum Państwowe w Katowicach, sygn. 12/180/137/08

wirtualny album

Grupa powstańców z Zaborza walczących w zabrzańskim 12. pułku im. S. Czarneckiego pod dowództwem kpt. Pawła Cymsa. Od lewej: Alfons Krieger, Wojciech Wójnik, Jan Szyma, Ryszard Duda, Michał Morciszek, Filip Gwójdź.

Archiwum Państwowe w Katowicach, sygn. 12/180/750/1

wirtualny album

Grupa powstańców z powiatu raciborskiego, maj 1921 r. Na tablicy specyficzny dla języka tych lat na Górnym Śląsku napis: 1921 Mai Powstańze Górno Ślanscy

Archiwum Państwowe w Katowicach, sygn. 12/1793/Z-II-402/1

wirtualny album

Weterani powstań śląskich maszerujący aleją Armii Czerwonej (obecnie aleja Wojciecha Korfantego) w drodze pod Pomnik Powstańców Śląskich

Archiwum Państwowe w Katowicach, sygn. 12/1793/Z-IV-678/5

wirtualny album

Oryginalny wóz pancerny „Powstaniec” zaprezentowany na ulicach Katowic z okazji 15. rocznicy wybuchu III powstania śląskiego

Archiwum Państwowe w Katowicach, sygn. 12/27/21/75

wirtualny album

Dom Powstańca Śląskiego w Katowicach – zdjęcie z okresu II wojny światowej, widoczny ślad po usuniętym napisie „Kino Zorza”

Archiwum Państwowe w Katowicach, Zbiór fotografii i rycin

wirtualny album

Msza polowa podczas uroczystości rządowych z okazji 15. rocznicy III powstania śląskiego. Na placu przed Urzędem Wojewódzkim formacje wojskowe, kombatanckie i paramilitarne

Archiwum Państwowe w Katowicach, sygn. 12/27/382

wirtualny album

Plakat wydany z okazji 60. rocznicy powstań śląskich, 1979 r.

Archiwum Państwowe w Opolu, sygn. 45/2579/4313

wirtualny album

Plakat wydany z okazji 60. rocznicy powstań śląskich, 1979 r.

Archiwum Państwowe w Opolu, sygn. 45/2579/4314

wirtualny album

Plakat wydany z okazji 60. rocznicy powstań śląskich, 1979 r.

Archiwum Państwowe w Opolu, sygn. 45/2579/4315

wirtualny album

Zaproszenie na sesję naukową poświęconą 60. rocznicy powstań śląskich, 1979 r.

Archiwum Państwowe w Opolu, sygn. 45/2579/4316

wirtualny album

Zaproszenie na sesję naukową poświęconą 60. rocznicy powstań śląskich, 1979 r.

Archiwum Państwowe w Opolu, sygn. 45/2579/4316

wirtualny album

Zaproszenie na sesje popularnonaukową poświęconą pieśni powstańczej, 1979 r.

Archiwum Państwowe w Opolu, sygn. 45/2579/4317

wirtualny album

Zaproszenie na sesje popularnonaukową poświęconą pieśni powstańczej, 1979 r.

Archiwum Państwowe w Opolu, sygn. 45/2579/4317

wirtualny album

Manifestacja pod Pomnikiem Powstańców Śląskich w Katowicach

Archiwum Państwowe w Katowicach, sygn. 12/1793/Z-IV-679/4

wirtualny album

Delegacja kombatantów francuskich podczas składania wieńca pod Pomnikiem Powstańców Śląskich

Archiwum Państwowe w Katowicach, sygn. 12/1793/Z-IV-680/1

wirtualny album

Sztab IV baonu Fryderyka Woźniaka, Toszek, lipiec 1921 r.

Archiwum Państwowe w Opolu,

sygn. 45/2926/341/2

wirtualny album

Dowództwo Grupy Fryderyka Woźniaka, Toszek, lipiec 1921 r. (dr Feliks Urbanowicz, Józef Mościcki-Wieczorek, Wieleżyński, Fryderyk Woźniak, Jerzy Łapiński)

Archiwum Państwowe w Opolu,

sygn. 45/2926/341/3

wirtualny album

Powstańcy przed szkołą w Glinicy k. Lublińca, 1921 r.

Archiwum Państwowe w Opolu,

sygn. 45/2926/343/1

wirtualny album

Pluton powstańczy Marcina Poprawy wchodzący w skład Grupy Północnej Podgrupy Butrym, Glinica, 1921 r.

Archiwum Państwowe w Opolu,

sygn. 45/2926/343/2

wirtualny album

Grupa byłych powstańców, Olesno, 1969 r.

Archiwum Państwowe w Opolu,

sygn. 45/2926/343/3

wirtualny album

Oficerowie powstańczego baonu „Kalina”. Na zdjęciu wśród stojących: por. Szuster, komendant Olesna Stanisław Szkudlarz, adiutant dowódcy baonu dr Zdzisław Londoński, por. Michalik. Wśród siedzących: por. Radlicki, dowódca baonu Stanisław Adamowicz

Archiwum Państwowe w Opolu,

sygn. 45/2926/448/5

wirtualny album

Powstańcza placówka na północnych peryferiach Olesna. Na zdjęciu wśród stojących: dr Zdzisław Londoński (z białą opaska na ramieniu), wśród siedzących: Kocur, por. Radlicki, dowódca baonu „Kalina” Stanisław Adamowicz

Archiwum Państwowe w Opolu,

sygn. 45/2926/448/6

wirtualny album

Wiec powstańców śląskich w Dobrodzieniu, 1926 r.

Archiwum Państwowe w Opolu,

sygn. 45/2579/4098/1

wirtualny album

II kompania IV Baonu Opolsko-Lublinieckiego 2 pułku powstańców śląskich

Archiwum Państwowe w Opolu,

sygn. 45/2579/4098/2

wirtualny album

Powstanie śląskie w Raciborzu, 1921 r.

NAC, sygn. 3/8/0/209/199

https://www.szukajwarchiwach.gov.pl/jednostka/-/jednostka/9939118

wirtualny album

Powstanie śląskie w Raciborzu, 1921 r.

NAC, sygn. 3/8/0/209/168

https://www.szukajwarchiwach.gov.pl/jednostka/-/jednostka/9938037

wirtualny album

Żołnierze włoscy w okopie na Odrą między mostem kolejowym a Zamkowym. Na drugim brzegu zabudowania fabryczne na Bosaczu. Trzecie powstanie śląskie, 1921 r.

NAC, sygn. 3/8/0/209/134

https://www.szukajwarchiwach.gov.pl/jednostka/-/jednostka/9937352/obiekty/576138#opis_obiektu

wirtualny album

Rocznica I powstania śląskiego – uroczystości w Katowicach. Msza św. polowa celebrowana przez bp. Arkadiusza Lisieckiego (przy ołtarzu w środku) przed gmachem Sejmu Śląskiego. Widoczny także m.in.: prezydent RP Ignacy Mościcki (siedzi przed szeregiem).

NAC, sygn. 3/1/0/6/3392

https://www.szukajwarchiwach.gov.pl/jednostka/-/jednostka/5912294/obiekty/294488#opis_obiektu

wirtualny album

Rocznica I powstania śląskiego – uroczystości w Katowicach. Widok ogólny placu przed gmachem Sejmu Śląskiego. Widoczni m.in.: żołnierze, członkowie stowarzyszeń, poczty sztandarowe i tłumy uczestników mszy św., 1929 r.

NAC, sygn. 3/1/0/6/3392

https://www.szukajwarchiwach.gov.pl/jednostka/-/jednostka/5912294/obiekty/294488#opis_obiektu

wirtualny album

Rocznica I powstania śląskiego – uroczystości w Katowicach. Defilada Związku Oficerów Rezerwy RP na ulicy 3 Maja. Widoczny m.in. bp Arkadiusz Lisiecki (siedzi na trybunie), 1929 r.

NAC, sygn. 3/1/0/6/3392

https://www.szukajwarchiwach.gov.pl/jednostka/-/jednostka/5912294/obiekty/294488#opis_obiektu

wirtualny album

Rocznica I powstania śląskiego – uroczystości w Katowicach. Defilada górali na ulicy 3 Maja. Na trybunie widoczni m.in.: Prezydent RP Ignacy Mościcki (x), bp Arkadiusz Lisiecki. Widoczne szyldy m.in.: „Max Guttfeld", „Hurtowny skład zegarków Zygmunt Krieger", 1929 r.

NAC, sygn. 3/1/0/6/3392

https://www.szukajwarchiwach.gov.pl/jednostka/-/jednostka/5912294/obiekty/294488#opis_obiektu

wirtualny album

Rocznica I powstania śląskiego – uroczystości w Katowicach, 1929 r.

NAC, sygn. 3/1/0/6/3392

https://www.szukajwarchiwach.gov.pl/jednostka/-/jednostka/5912294/obiekty/294488#opis_obiektu

wirtualny album

Maciej Mielżyński, pułkownik, dowódca III powstania śląskiego, ps. „Nowina-Doliwa", 1910-1939

NAC, sygn. 3/1/0/1/407

https://www.szukajwarchiwach.gov.pl/jednostka/-/jednostka/5921266/obiekty/285489#opis_obiektu

wirtualny album

I powstanie śląskie - I kompania 1 batalionu Straży Granicznej, 1919 r.

NAC, sygn. 3/1/0/1/411a

https://www.szukajwarchiwach.gov.pl/jednostka/-/jednostka/5983395/obiekty/428970#opis_obiektu

wirtualny album

Sikorski Bronisław, powstaniec śląski, podpułkownik, ps. „Cietrzew", 1910-1939

NAC sygn. 3/1/0/1/410

https://www.szukajwarchiwach.gov.pl/jednostka/-/jednostka/5983395/obiekty/428970#opis_obiektu

wirtualny album

III powstanie śląskie, Widoczni m.in.: dowódca grupy taktycznej „Bogdan" kapitan T. Kulik, zastępca dowódcy grupy operacyjnej „Wschód" podporucznik M. Chmielewski, oficer w sztabie grupy operacyjnej „Wschód" porucznik J. Szafarczyk, szef sztabu grupy operacyjnej „Wschód" Michał Grażyński, 1921 r.

NAC, sygn. 3/1/0/1/435

https://www.szukajwarchiwach.gov.pl/jednostka/-/jednostka/5957300/obiekty/449597#opis_obiektu

wirtualny album

III powstanie śląskie - podgrupa „Linke" na postoju w Lublińcu, 1921 r.

NAC, sygn. 3/1/0/1/439

https://www.szukajwarchiwach.gov.pl/jednostka/-/jednostka/5983957/obiekty/285548#opis_obiektu

wirtualny album

III powstanie śląskie - pododdział powstańczy w Rybniku. Widoczni ochotnicy z karabinami, 1921 r.

NAC, sygn. 3/1/0/1/440

https://www.szukajwarchiwach.gov.pl/jednostka/-/jednostka/5957301/obiekty/347026#opis_obiektu

wirtualny album

III powstanie śląskie - powstańczy ciężki karabin maszynowy Maxim wz. 1908 na podstawie saneczkowej w akcji nad Odrą, 1921 r.

NAC, sygn. 3/1/0/1/442

https://www.szukajwarchiwach.gov.pl/jednostka/-/jednostka/5983959/obiekty/408490#opis_obiektu

wirtualny album

III powstanie śląskie - grupy powstańców na pozycjach nad Olzą, 1921 r.

NAC, sygn. 3/1/0/1/443

https://www.szukajwarchiwach.gov.pl/jednostka/-/jednostka/5939554/obiekty/244559#opis_obiektu  

wirtualny album

III powstanie śląskie - grupy powstańców na pozycjach nad Olzą, 1921 r.

NAC, sygn. 3/1/0/1/443

https://www.szukajwarchiwach.gov.pl/jednostka/-/jednostka/5939554/obiekty/244559#opis_obiektu 

wirtualny album

III powstanie śląskie - grupa powstańców przy zniszczonym pociągu pod Kędzierzynem. Widoczny przewrócony parowóz serii Tp 1., 1921 r.

NAC, sygn. 3/1/0/1/444

https://www.szukajwarchiwach.gov.pl/jednostka/-/jednostka/5975112/obiekty/244555#opis_obiektu

wirtualny album

III powstanie śląskie - powstańczy pociąg pancerny „Halina" na dworcu w Tarnowskich Górach, 1921 r.

NAC, sygn. 3/1/0/1/445

https://www.szukajwarchiwach.gov.pl/jednostka/-/jednostka/5901239/obiekty/244574#opis_obiektu

wirtualny album

III powstanie śląskie - powstańczy pociąg pancerny „Halina" na dworcu w Tarnowskich Górach, 1921 r.

NAC, sygn. 3/1/0/1/445

https://www.szukajwarchiwach.gov.pl/jednostka/-/jednostka/5901239/obiekty/244574#opis_obiektu

wirtualny album

III powstanie śląskie - powstańczy pociąg pancerny „Halina" na dworcu w Tarnowskich Górach, 1921 r.

NAC, sygn. 3/1/0/1/445

https://www.szukajwarchiwach.gov.pl/jednostka/-/jednostka/5901239/obiekty/244574#opis_obiektu

wirtualny album

Członek Organization Escherich (Orgesch), 1921 r.

NAC, sygn. 3/1/0/1/459a

https://www.szukajwarchiwach.gov.pl/jednostka/-/jednostka/5975115/obiekty/244623#opis_obiektu

wirtualny album

Oddział Grenzschutzu. Widoczne uzbrojenie żołnierzy: granaty trzonkowe Stielhandgranate 17 i lekki karabin maszynowy MG 08/15, 1919 r.

NAC, 3/1/0/1/412

https://www.szukajwarchiwach.gov.pl/jednostka/-/jednostka/5939535/obiekty/367481#opis_obiektu

wirtualny album

III powstanie śląskie - członkowie sztabu grupy operacyjnej „Północ", 1921 r.

NAC, sygn. 3/1/0/1/436

https://www.szukajwarchiwach.gov.pl/jednostka/-/jednostka/5901224/obiekty/306062#opis_obiektu

wirtualny album

Fotografia grupowa dowódców baterii artylerii 1 dywizji wojsk powstańczych. Widoczny m.in. porucznik Jerzy Lgocki (oznaczony krzyżykiem), 1921 r.

NAC, 3/1/0/1/438

https://www.szukajwarchiwach.gov.pl/jednostka/-/jednostka/5983956/obiekty/367563#opis_obiektu

wirtualny album

III powstanie śląskie - powstańczy pociąg pancerny „Kabicz". W skład pociągu wchodzi beztendrowy parowóz T37 opancerzony oraz dwa wagony 2-osiowe, węglarki żelazne, 1921 r.

NAC, sygn. 3/1/0/1/446

https://www.szukajwarchiwach.gov.pl/jednostka/-/jednostka/5948432/obiekty/285582#opis_obiektu

wirtualny album

III powstanie śląskie - powstańczy pociąg pancerny „Kabicz". W skład pociągu wchodzi beztendrowy parowóz T37 opancerzony oraz dwa wagony 2-osiowe, węglarki żelazne, 1921 r.

NAC, sygn. 3/1/0/1/446

https://www.szukajgov.pl/jednostka/-/jednostka/5948432/obiekty/285582#opis_obiektu

wirtualny album

Msza polowa przed powstańczym pociągiem pancernym „Kabicz" na froncie gliwickim, 1921 r.

NAC, sygn. 3/1/0/1/447

https://www.szukajwarchiwach.gov.pl/jednostka/-/jednostka/5975113/obiekty/449613#opis_obiektu

wirtualny album

III powstanie śląskie - powstańczy pociąg pancerny „Kalina". Widoczny fragment wagonu artyleryjskiego uzbrojonego we francuską armatę górską 65 mm oraz dowódca pociągu pancernego porucznik G. Lubicz-Zaleski, 1921 r.

NAC, sygn. 3/1/0/1/448

https://www.szukajwarchiwach.gov.pl/jednostka/-/jednostka/5901241/obiekty/285340#opis_obiektu

wirtualny album

III powstanie śląskie - powstańczy pociąg sanitarny nr 3. Widoczny szef sanitarny porucznik doktor Kujawski (w okularach), 1921 r.

NAC, 3/1/0/1/450

https://www.szukajwarchiwach.gov.pl/jednostka/-/jednostka/5948433/obiekty/244563#opis_obiektu

wirtualny album

III powstanie śląskie - powstańczy pociąg pancerny „Pieron", 1921 r.

NAC, sygn. 3/1/0/1/449

https://www.szukajwarchiwach.gov.pl/jednostka/-/jednostka/5948434/obiekty/265038#opis_obiektu

  wirtualny album

  Żandarmeria polowa wojsk powstańczych, 1921 r.

  NAC sygn. 3/1/0/1/451/1

  https://www.szukajwarchiwach.gov.pl/jednostka/-/jednostka/5966238/obiekty/306106#opis_obiektu

  wirtualny album

  Oddział techniczny żandarmerii polowej wojsk powstańczych. Widoczne motocykle, samochód i plansza z godłem Polski. Przed planszą leży szabla i pistolet Parabellum P-08,1921 r.

  NAC sygn. 3/1/0/1/451/2

  https://www.szukajwarchiwach.gov.pl/jednostka/-/jednostka/5966238/obiekty/264997#opis_obiektu

  wirtualny album

  III powstanie śląskie - oddział powstańców pod Katowicami, 1921 r.

  NAC, sygn. 3/1/0/1/452

  https://www.szukajwarchiwach.gov.pl/jednostka/-/jednostka/5957309/obiekty/449625#opis_obiektu

  wirtualny album

  III powstanie śląskie - defilada oddziału powstańczego pod Gliwicami przed dowództwem 1 dywizji wojsk powstańczych, 1921 r.

  NAC, sygn. 3/1/0/1/453/1

  https://www.szukajwarchiwach.gov.pl/jednostka/-/jednostka/5901245/obiekty/408508#opis_obiektu

  wirtualny album

  Powstańcy uczestniczą w mszy polowej. Widoczne ciężkie karabiny maszynowe Maxim wz. 1908 na podstawie saneczkowej i lekki karabin maszynowy MG 08/15. W tle samochód pancerny Erhardt M1917 noszący nazwę „Górny Śląsk-Alzacja", 1921 r.

  NAC, sygn. 3/1/0/1/453/2

  https://www.szukajwarchiwach.gov.pl/jednostka/-/jednostka/5901245/obiekty/367589#opis_obiektu

  wirtualny album

  III powstanie śląskie - defilada oddziału powstańczego pod Gliwicami, 1921 r.

  NAC, sygn. 3/1/0/1/453/3

  https://www.szukajwarchiwach.gov.pl/jednostka/-/jednostka/5901245/obiekty/326298 - opis_obiektu

  wirtualny album

  III powstanie śląskie - grupa powstańców, 1921 r.

  NAC, sygn. 3/1/0/1/454

  https://www.szukajwarchiwach.gov.pl/jednostka/-/jednostka/5957310/obiekty/285570#opis_obiektu

  wirtualny album

  Grupa powstańców z pistoletami Mauser C96, karabinem Mauser wz. 98 i lekkim karabinem maszynowym MG 08/15, 1921 r.

  NAC, sygn. 3/1/0/1/455

  https://www.szukajwarchiwach.gov.pl/jednostka/-/jednostka/5901246/obiekty/246264#opis_obiektu

  wirtualny album

  Grupa powstańców. Widoczne karabiny i ciężki karabin maszynowy Maxim wz. 1908, 1921 r.

  NAC, sygn. 3/1/0/1/457

  https://www.szukajwarchiwach.gov.pl/jednostka/-/jednostka/5939561/obiekty/408517#opis_obiektu

  wirtualny album

  Oddział Grenzschutzu na stanowiskach. Widoczne karabiny maszynowe - lekki MG 08/15 z magazynkiem bębnowym i ciężki Maxim wz. 1908 na podstawie saneczkowej, 1921 r.

  NAC, sygn. 3/1/0/1/459

  https://www.szukajwarchiwach.gov.pl/jednostka/-/jednostka/5921852/obiekty/326570#opis_obiektu

  wirtualny album

  Stanisław Rostworowski, major, uczestnik III powstania śląskiego, szef sztabu wojsk powstańczych, ps. „Lubieniec", 1910-1939

  NAC, sygn. 3/1/0/1/409

  https://www.szukajwarchiwach.gov.pl/jednostka/-/jednostka/5899499/obiekty/367582#opis_obiektu

  wirtualny album

  Grupa oficerów 1 dywizji przed pałacem w Slawentzitz (Sławięcice). Na pierwszym planie stoją: kapitan Leon Bulowski, kapitan Robert Oszek (2. z prawej), kapitan Jan Chodźko, porucznik Jan Kowalewski, 1921 r.

  NAC, sygn. 3/1/0/1/437

  https://www.szukajwarchiwach.gov.pl/jednostka/-/jednostka/5901225/obiekty/388026#opis_obiektu

  wirtualny album

  III powstanie śląskie - bateria powstańcza na pozycji ogniowej pod Sławięcicami, 1921 r.

  NAC, sygn. 3/1/0/1/441

  https://www.szukajwarchiwach.gov.pl/jednostka/-/jednostka/5901229/obiekty/265030#opis_obiektu

  wirtualny album

  Obraz olejny artysty malarza Kazimierza Jasnocha „Fragment walki (Powstanie śląskie)", 1936 r.

  NAC, sygn. 3/1/0/11/3342

  https://www.szukajwarchiwach.gov.pl/jednostka/-/jednostka/5932968/obiekty/291255#opis_obiektu

  wirtualny album

  Niemiecki pociąg pancerny. W tle dom przy obecnej ul Powstańców Śląskich 26 - Kropidły 2, 1919 r.

  NAC, sygn. 3/8/0/167/140

  https://www.szukajwarchiwach.gov.pl/jednostka/-/jednostka/9937358/obiekty/576149#opis_obiektu

  wirtualny album

  Warta honorowa byłych kadetów, absolwentów Korpusu przed pomnikiem poległych w powstaniu śląskim, 1921-1939

  NAC, sygn. 3/1/0/7/929

  https://www.szukajwarchiwach.gov.pl/jednostka/-/jednostka/5966236/obiekty/367587#opis_obiektu

  wirtualny album

  Rocznica powstań śląskich – uroczystości w Warszawie. Pochód powstańców śląskich dociera na plac Saski. Widoczny m.in. poczet sztandarowy, 1925 r.

  NAC, sygn. 3/1/0/6/3391

  https://www.szukajwarchiwach.gov.pl/jednostka/-/jednostka/5912292/obiekty/396935#opis_obiektu

  wirtualny album

  Przemówienie prezesa Związku Powstańców Śląskich B. Nawrockiego podczas uroczystości na pl. Saskim, 1925 r.

  NAC, sygn. 3/1/0/6/3391

  https://www.szukajwarchiwach.gov.pl/jednostka/-/jednostka/5912292/obiekty/314983#opis_obiektu

  wirtualny album

  Uroczystości w Warszawie z okazji 10 rocznicy III powstania śląskiego. Grupa uczestników nabożeństwa przed kościołem garnizonowym. Widoczni m.in. członkowie Legionu Śląskiego, w tym wicemarszałek sejmu i prezes Legionu Śląskiego, Karol Polakiewicz (4. z lewej w 1 rzędzie), 1931 r.

  NAC, sygn. 3/1/0/6/3393

  https://www.szukajwarchiwach.gov.pl/jednostka/-/jednostka/5987682/obiekty/294489#opis_obiektu

  wirtualny album

  Uroczystości w Warszawie z okazji 10 rocznicy III powstania śląskiego. Widok ogólny sali Rady Miejskiej podczas akademii. W 1. rzędzie siedzą m.in. minister poczt i telegrafów Ignacy Boerner (x), wiceminister spraw zagranicznych Józef Beck (1), prezes Związku Miast Polskich Józef Beck senior (2), zastępca szefa Sztabu Głównego gen. Stanisław Kwaśniewski (3), wicekomisarz rządu na m.st. Warszawę Józef Ołpiński (4), 1931 r.

  NAC, sygn. 3/1/0/6/3393

  https://www.szukajwarchiwach.gov.pl/jednostka/-/jednostka/5987682/obiekty/417450#opis_obiektu

  wirtualny album

  Wyjazd Prezydenta RP na obchody 10 rocznicy III powstania śląskiego z Dworca Głównego w Warszawie. Prezydent RP Ignacy Mościcki, premier Walery Sławek (na prawo od prezydenta) i minister komunikacji Alfons Kuhn (1. z prawej w 1. rzędzie) na Dworcu Głównym przed odjazdem pociągu specjalnego, 1931 r.

  NAC, sygn. 3/1/0/6/3394

  https://www.szukajwarchiwach.gov.pl/jednostka/-/jednostka/5952143/obiekty/396940#opis_obiektu

  wirtualny album

  Uroczystości w Katowicach z okazji 10 rocznicy wybuchu III powstania śląskiego. Fragment defilady na ulicy 3 Maja - defilują oddziały piechoty uzbrojone w karabiny Berthier wz. 1916 z bagnetami. Na trybunie w 1. rzędzie widoczni od lewej: marszałek sejmu Kazimierz Świtalski, minister przemysłu i handlu Aleksander Prystor, marszałek senatu Władysław Raczkiewicz, premier Walery Sławek, szef Gabinetu Wojskowego Prezydenta RP płk Jan Głogowski, Prezydent RP Ignacy Mościcki, inspektor armii gen. Leon Berbecki. W 2. rzędzie między marszałkiem Raczkiewiczem a premierem Sławkiem dowódca III powstania śląskiego ppłk Maciej Mielżyński, 1931 r.

  NAC, sygn. 3/1/0/6/3395

  https://www.szukajwarchiwach.gov.pl/jednostka/-/jednostka/5934364/obiekty/458553#opis_obiektu

  wirtualny album

  Uroczystości patriotyczne z okazji święta Wszystkich Świętych w Wełnowcu. Grupa dzieci z wieńcem przy grobach powstańców śląskich, 1933 r.

  NAC, sygn. 3/1/0/6/3537

  https://www.szukajwarchiwach.gov.pl/jednostka/-/jednostka/5952170/obiekty/294692#opis_obiektu

  wirtualny album

  Uroczystości 3 Maja w Katowicach. Powstańcy śląscy podczas defilady, 1937 r.

  NAC, sygn. 3/1/0/6/2890

  https://www.szukajwarchiwach.gov.pl/jednostka/-/jednostka/5952197/obiekty/417752#opis_obiektu

  wirtualny album

  Grupa powstańców - 1. z prawej ma zatknięty za pas pistolet Mauser C96, klęczący 1. i 2. z prawej karabiny Mauser Gew98, 1919 r.

  NAC, sygn. 3/1/0/1/411

  https://www.szukajwarchiwach.gov.pl/jednostka/-/jednostka/5929900/obiekty/346966#opis_obiektu

  wirtualny album

  Ślub porucznika Jana Przybyłka, 1919 r.

  NAC, sygn. 3/1/0/1/408

  https://www.szukajwarchiwach.gov.pl/jednostka/-/jednostka/5930106/obiekty/346963#opis_obiektu

  wirtualny album

  Jan Kala, urodzony 18.10.1891 r. we Wrzoskach, uczestnik trzech Powstań Śląskich, organizator i funkcjonariusz Policji Górnego Śląska [Policja Plebiscytowa], aspirant Policji Województwa Śląskiego, uczestnik walk z Freikorpsem Ebbinghaus we wrześniu 1939 roku, wzięty do niewoli przez Armię Czerwoną pod koniec września 1939r., przekazany NKWD i osadzony w Obozie Specjalnym w Ostaszkowie. zamordowany w 1940 r. (zdjęcie pochodzi z archiwum rodzinnego)

  wirtualny album

  Józef Cierpioł z Chwostka – uczestnik Powstań Śląskich. Komendant powstańczy w rejonie wsi Chwostek, Hadra, Mochała. Wraz z najstarszymi synami Józefem i Janem mieli ostrzeliwać stację kolejową w Chwostku, kiedy przyjeżdżali tam Niemcy udający się na plebiscyt (1921). Za zaangażowanie w czasie Powstań Śląskich Józef Cierpioł był przynajmniej dwukrotnie odznaczony: Krzyżem na Śląskiej Wstędze Wolności i Zasługi w maju 1929 r. z okazji rocznicy wybuchu III Powstania Śląskiego oraz Gwiazdą Górnośląską w dniu 3 maja 1931 r. Podczas Plebiscytu w domu Cierpiołów w Chwostku miało odbywać się głosowanie dla mieszkańców miejscowości. W okresie międzywojennym Józef Cierpioł był komendantem Związku Powstańców Śląskich w Chwostku.

  12 września 1939 r. został aresztowany, a 15 października wraz z grupą ok. 2100 więźniów z Górnego Śląska, Pomorza Gdańskiego i Poznania trafił do KL Buchenwald, gdzie został zarejestrowany pod numerem 8769. Zmarł w obozowej izbie chorych 15 listopada 1941 r.

  wirtualny album

  Dokument potwierdzający przyznanie

  'Gwiazdy Górnośląskiej' Józefowi Cierpiołowi (1873-1941)

  wirtualny album

  Jerzy BUCHALIK, ur. 28.11.1902 Katowice (Załęże), zm. 07.09.1942 Oświęcim