MENU
stulecie powstania śląskiego logo svg
Tobie Polsko

Wyszukiwarka zawiera listę osób ustaloną na podstawie kwerendy w dokumentach archiwalnych, przechowywanych w Archiwum Państwowych w Opolu i w Archiwum Państwowym w Katowicach. Wszystkich zainteresowanych uzupełnieniem wykazu osób zaangażowanych w czyn powstańczy prosimy o kontakt na adres: kancelaria@opole.ap.gov.pl

Szukaj alfabetycznie:

Znaleziono w archiwach:

Gilbert A.

12/66/41 - str. 206a

Górka Adam

12/66/41 - str. 118;127

Gonczewski Adam

45/2926/177 - str. 14

Gonczewski Adam

45/2926/178 - str. 16

Gonerski Adam

45/2926/177 - str. 14

Giosnek Adolf

12/66/37 - str. 2;2

Glosnek Adolf

12/66/35 - str. 40;42;100

Glosnek Adolf

12/66/35 - str. 52;81

Glosnek Adolf

12/66/35 - str. 69

Glosnek Adolf

12/66/35 - str. 8

Grzewca Adolf

12/66/41 - str. 243

Głosnek Adolf

12/66/7 - str. 26

Gogolin Adolf

12/66/23 - str. 38

Gogolin Adolf

12/66/24 - str. 26

Gogolin Adolf

12/66/25 - str. 23;42

Gogolin Adolf

12/66/26 - str. 37

Goły Adolf

12/66/43 - str. 8

Golok Ag

12/66/32 - str. 34

Grabara Agnieszka

45/2926/177 - str. 15

Grabara Agnieszka

45/2926/178 - str. 21

Grabara Agnieszka

45/2579/2220 - str. 19

Grabara Agnieszka

45/2579/4098

Grabara Agnieszka

45/2926/363 - str. 99;101

Grabara Agnieszka

45/2926/363 - str. 106

Gwóźdź Agnieszka

12/66/26 - str. 16

Golus Agnieszka

12/66/23 - str. 8

Grabara Agnieszka

45/2579/1941 - str. 4;7

Grabara Agnieszka

45/2579/1939 - str. 197

Gabryś Albin

12/66/43 - str. 14

Goska Aleksander

12/66/15 - str. 88

Graboń Aleksander

12/66/12 - str. 13;15

Graboń Aleksander

12/66/41 - str. 227

Graboń Aleksander

12/66/41 - str. 256

Gołka Aleksander

12/66/41 - str. 201

Gołka Aleksander

12/66/41 - str. 243

Gracorz Aleksy

45/3212/155 - str. 27

Gorny Alfons

12/66/19 - str. 14

Grabka Alfons

45/2926/414 - str. 5

Górnik Alfons

12/66/8 - str. 17

Gatner Alfons

45/2579/3585 - str. 2

Gwóźdź Alfons

12/66/43 - str. 8

Glagla Alfred

12/66/39 - str. 194

Górecki Alfred

12/66/19 - str. 4;21

Godoj Alfred

12/66/34 - str. 13;24

Gwosdz Alois

45/56/0/1/2508

Gorolik Alojzy

12/66/19 - str. 47

Grzenia Alojzy

12/66/28 - str. 104

Glos Alojzy

12/66/27 - str. 1

Graniczny Alojzy

45/2926/177 - str. 21

Graniczny Alojzy

45/2926/178 - str. 34

Grabowy Alojzy

12/66/43 - str. 8

Gabor Alojzy

45/2926/363 - str. 225

Gragon Alojzy

12/66/9 - str. 132;135

Gacka Alojzy

45/3212/152 - str. 45

Goik Alojzy

12/66/43 - str. 8

Gojny Alojzy

12/66/18 - str. 27

Gorażdża Alojzy

12/66/15 - str. 108

Glagla Ambroży

12/66/41 - str. 240

Górecki Andrzej

45/2926/497 - str. 1;2

Grzesik Andrzej

12/66/43 - str. 43

Gronkowski Andrzej

45/2579/1941 - str. 9;11

Gronkowski Andrzej

45/2579/1941 - str. 9;11

Gorecki Andrzej

45/2926/177 - str. 15

Gorecki Andrzej

45/2926/178 - str. 21

Graba Anna

45/2579/2220 - str. 1

Godoń Anna

12/66/24 - str. 50

Guszka Anna

12/66/23 - str. 7

Goła Anna

12/66/32 - str. 180

Goły Anna

12/66/34 - str. 203;205

Garbacziok Anton

45/56/0/1/1823

Gosz Antoni

45/2926/177 - str. 25

Gosz Antoni

45/2926/178 - str. 41

Górecki Antoni

45/2926/363 - str. 232

Gadamer Antoni

12/66/33 - str. 126

Gadamer Antoni

12/66/33 - str. 187

Gadamer Antoni

12/66/33 - str. 210

Gadamer Antoni

12/66/35 - str. 100;115

Gadamer Antoni

12/66/35 - str. 3;40;42;50;81

Gadamer Antoni

12/66/37 - str. 2;3;15

Grabelus Antoni

45/2926/177 - str. 25

Gajda Antoni

12/66/23 - str. 15

Grabelus Antoni

45/2926/178 - str. 41

Gajda Antoni

12/66/24 - str. 24

Grabolus Antoni

45/3212/155 - str. 25

Gajda Antoni

12/66/25 - str. 21;4

Górecki Antoni

12/66/41 - str. 201

Gajda Antoni

12/66/26 - str. 35

Górecki Antoni

12/66/41 - str. 242

Górny Antoni

12/66/4 - str. 1

Głonda Antoni

12/66/29 - str. 23

Gracka Antoni

12/66/7 - str. 26

Grafik Antoni

12/66/34 - str. 97

Grylok Antoni

45/2926/177 - str. 9

Grylok Antoni

45/2926/178 - str. 13

Gwoździk Antoni

12/66/43 - str. 21

Gandamer Antoni

12/66/7 - str. 26

Grdula Antoni

12/66/43 - str. 21

Grdula Antoni

12/66/9 - str. 102

Gola Antoni

12/66/26 - str. 6

Gaweł Antoni

12/66/22 - str. 27

Gołas Antoni

12/66/7 - str. 26

Gwóźdz Antoni

45/2926/177 - str. 6

Gwóźdź Antoni

45/2926/178 - str. 25

Gomuła Antoni

12/66/37 - str. 3

Gołąb Antoni

45/2926/177 - str. 6

Gorecki Antoni

12/66/41 - str. 227

Gorecki Antoni

12/66/41 - str. 256

Grycmann Anzelm

12/66/41 - str. 287;288;290

Gryczman Anzelm

12/66/12 - str. 4

Gryczman Anzelm

12/66/15 - str. 116;118

Gryczman Anzelm

12/66/41 - str. 213;218

Gryczman Anzelm

12/66/41 - str. 226

Gryczman Anzelm

12/66/41 - str. 227

Gryczman Anzelm

12/66/41 - str. 234

Gryczman Anzelm

12/66/41 - str. 25

Gryczman Anzelm

12/66/41 - str. 26

Gryczman Anzelm

12/66/41 - str. 29

Gryczman Anzelm

12/66/41 - str. 31

Gryczman Anzelm

12/66/41 - str. 36

Gryczman Anzelm

12/66/41 - str. 39

Gryczman Anzelm

12/66/41 - str. 54

Gryczman Anzelm

12/66/41 - str. 55

Gryczman Anzelm

12/66/41 - str. 97

Gryczmann Anzelm

12/66/41 - str. 197

Gryczmann Anzelm

12/66/41 - str. 240

Grochla Artur

12/66/30 - str. 119

Gadziński Artur

45/2579/1939 - str. 356

Gorzolka August

45/56/0/1/2190

Glachetka August

12/66/30 - str. 147

Górecki August

45/2926/497 - str. 2

Grymel August

12/66/30 - str. 147;148

Gryszka Augustyn

12/66/19 - str. 37

Grzegorczyk Augustyn

12/66/19 - str. 37

Gorzawski Augustyn

12/66/33 - str. 189

Gorzawski Augustyn

12/66/4 - str. 5

Gadamer Augustyn

12/66/35 - str. 8

Góra Augustyn

12/66/43 - str. 43

Gusner Augustyn

12/66/43 - str. 43

Grachta Augustyn

12/66/41 - str. 256

Gałuszka Augustyn

12/66/26 - str. 49

Goj Augustyn

12/66/7 - str. 26

Gatner Augustyn

12/66/15 - str. 98

Gawlik Augustyn

12/66/17 - str. 45

Gruber Augustyn

12/66/19 - str. 38

Grüber Augustyn

12/66/9 - str. 131;134;141

Gruchel Augustyn

12/66/12 - str. 27;28

Gruchel Augustyn

12/66/9 - str. 147

Gawlik Augustyn

12/66/43 - str. 35

Gruchel Augustyn

12/66/9 - str. 148

Gruchlik Augustyn

12/66/21 - str. 7

Gruchta Augustyn

12/66/41 - str. 227

Glazowski Augustyn

45/2926/347 - str. 54

Golas Augustyn

45/2579/2220 - str. 1

Goraus Augustyn

12/66/23 - str. 29

Goraus Augustyn

12/66/23 - str. 7

Goraus Augustyn

12/66/24 - str. 24

Goraus Augustyn

12/66/25 - str. 20;39

Geźmanek Augustyn

12/66/26 - str. 49

Goraus Augustyn

12/66/26 - str. 35

Grymel Augustyn

12/66/33 - str. 191

Gobel Benedykt

12/66/30 - str. 145

Głomb Bernard

12/66/43 - str. 38

Gruszka Bernard

12/66/29 - str. 39

Gruszka Bernard

12/66/36 - str. 18

Gomoluch Bernard

12/66/32 - str. 204

Gomoluch Bernard

12/66/33 - str. 187

Gomołuch Bernard

12/66/33 - str. 30

Golec Bernard

45/2926/177 - str. 6

Golec Bernard

45/2926/178 - str. 24

Golec Bernard

45/3212/155 - str. 25

Gawlitta Bernhard

45/56/0/1/1900

Gawlik Bolesław

12/66/31 - str. 144

Grodziecki Bronisław

12/66/3 - str. 27

Golla Brunon

12/66/32 - str. 84

Gaszka C.

12/66/39 - str. 32

Giemza Celestyn

12/66/26 - str. 49

Grofik Czesław

12/66/43 - str. 14

Gibalski Czesław

45/3212/155 - str. 25

Gruszka Deonizy

12/66/32 - str. 75

Garbos Dominik

45/2926/177 - str. 25

Garbos Dominik

45/2926/178 - str. 41

Grzegorzek Edmund

12/66/23 - str. 24

Grzegorzek Edmund

12/66/23 - str. 3

Gacmanga Edmund

12/66/25 - str. 4

Gacmanga Edmund

12/66/25 - str. 46

Gacmanga Edmund

12/66/26 - str. 41

Graca Edmund

12/66/25 - str. 16;35

Grysko Edmund

12/66/26 - str. 16

Grzegorzek Edward

12/66/22 - str. 27

Grzegorzek Edward

12/66/24 - str. 19

Gałncz Edward

12/66/15 - str. 80

Gregorzek Edward

12/66/25 - str. 16;35

Gattner Edward

12/66/15 - str. 97;103;104

Gattner Edward

12/66/15 - str. 99

Günther Ema

12/66/23 - str. 7

Gaidzik Emanuel

12/66/9 - str. 148

Górczyk Emanuel

12/66/22 - str. 16

Gładek Emanuel

12/66/19 - str. 14

Górny Emanuel

12/66/43 - str. 21

Graca Emanuel

12/66/22 - str. 27;35

Graca Emanuel

12/66/23 - str. 24

Graca Emanuel

12/66/23 - str. 3

Gałbus Emanuel

12/66/26 - str. 48

Graca Emanuel

12/66/24 - str. 19

Grimm Emanuel

12/66/9 - str. 79

Gwosdz Emanuel

45/56/0/1/2514

Gwoźdz Emanuel

45/2926/177 - str. 3

Gwóźdź Emanuel

45/2926/178 - str. 8

Góralczyk Emil

12/66/19 - str. 38

Gałązka Emil

12/66/15 - str. 249

Grzedza Emil

45/3212/156 - str. 21

Gommer Emil

12/66/30 - str. 155

Gogolin Emil

45/2926/177 - str. 25

Gogolin Emil

45/2926/178 - str. 41

Goralczyk Emil

12/66/22 - str. 39

Gryczman Emil

12/66/12 - str. 3

Gryczman Emil

12/66/15 - str. 117

Gryczman Emil

12/66/41 - str. 227

Gryczman Emil

12/66/41 - str. 242

Gryczman Emil

12/66/41 - str. 256

Gryczman Emil

12/66/41 - str. 31

Gryczmann Emil

12/66/41 - str. 195

Gajda Emilia

12/66/26 - str. 5

Gawron Ernest

12/66/35 - str. 8

Grygiel Eryk

12/66/4 - str. 25

Gralka F.

12/66/34 - str. 114

Gramała F.

12/66/34 - str. 114

Gawenda F.

12/66/34 - str. 114

Gerzok Fabian

12/66/19 - str. 21

Gerzok Fabian

12/66/19 - str. 4

Górny Feliks

12/66/41 - str. 55

Golly Feliks

45/1071/168 - str. 205

Garcorz Feliks

45/3212/155 - str. 27

Gruszczyński Feliks

12/66/29 - str. 20

Grusziński Feliks

12/66/36 - str. 6

Gierlotka Feliks

12/66/39 - str. 99

Guzior Ferdynand

12/66/32 - str. 165

Głogowski Filip

12/66/26 - str. 15

Gabryś Florian

12/66/26 - str. 5

Giczel Franc.

12/66/39 - str. 31

Giza Franciszek

12/66/30 - str. 2

Giza Franciszek

12/66/43 - str. 43

Grzegorczyk Franciszek

12/66/19 - str. 37

Gaca Franciszek

12/66/43 - str. 21

Gizenia Franciszek

12/66/26 - str. 37

Grzegorzek Franciszek

12/66/20 - str. 2

Grzenia Franciszek

12/66/23 - str. 38

Grzenia Franciszek

12/66/25 - str. 23;42

Grzenior Franciszek

12/66/24 - str. 26

Gaidzica Franciszek

12/66/19 - str. 21

Gajda Franciszek

12/66/24 - str. 50

Głąbica Franciszek

12/66/24 - str. 40

Grzewca Franciszek

12/66/15 - str. 112

Gajdzica Franciszek

12/66/19 - str. 4

Grzonda Franciszek

12/66/23 - str. 38

Grabiec Franciszek

12/66/43 - str. 32

Głowacki Franciszek

12/66/32 - str. 165

Grzybek Franciszek

12/66/12 - str. 70;72

Grobelny Franciszek

45/2579/2220 - str. 11

Grobelny Franciszek

45/3212/155 - str. 25

Galbierz Franciszek

12/66/39 - str. 122

Galbiesz Franciszek

12/66/39 - str. 38

Galiczak Franciszek

12/66/33 - str. 191

Gabier Franciszek

45/2926/177 - str. 6

Gabier Franciszek

45/2926/178 - str. 25

Gabor Franciszek

45/2926/177 - str. 26

Goczok Franciszek

12/66/21 - str. 7

Goczok Franciszek

12/66/22 - str. 39

Gabor Franciszek

45/2926/178 - str. 41

Goczot Franciszek

12/66/26 - str. 49

Gabryś Franciszek

45/2926/177 - str. 2

Gabryś Franciszek

45/2926/178 - str. 6

Gajda Franciszek

45/2926/177 - str. 6

Gajda Franciszek

45/2926/178 - str. 25

Gramała Franciszek

12/66/4 - str. 29

Gwóźdź Franciszek

12/66/22 - str. 39

Gansiniec Franciszek

12/66/22 - str. 16

Gansiniec Franciszek

12/66/9 - str. 94

Ganszczyk Franciszek

12/66/15 - str. 84

Gogolin Franciszek

12/66/32 - str. 213

Gogołkiewicz Franciszek

12/66/9 - str. 147

Gwóżdz Franciszek

12/66/21 - str. 23

Gaida Franciszek

45/1070/170 - str. 38

Grobosz Franciszek

12/66/36 - str. 17

Grobosz Franciszek

12/66/36 - str. 5

Gawęda Franciszek

45/2926/177 - str. 3

Gawęda Franciszek

45/2926/178 - str. 8

Gawlik Franciszek

45/2926/177 - str. 25

Gawlik Franciszek

45/2926/178 - str. 41

Golla Franciszek

12/66/22 - str. 39

Gawlik Franciszek

45/3212/131 - str. 5;12

Gawlik Franciszek

12/66/30 - str. 71;75

Gawlik Franciszek

12/66/31 - str. 5

Gawlik Franciszek

12/66/32 - str. 204

Gawlik Franciszek

12/66/32 - str. 23

Gawlik Franciszek

12/66/33 - str. 202

Gołąbek Franciszek

12/66/4 - str. 34

Grüber Franciszek

12/66/19 - str. 38

Gawlik Franciszek

12/66/33 - str. 205

Gawlik Franciszek

12/66/33 - str. 210

Gawlik Franciszek

12/66/34 - str. 122

Gawlik Franciszek

12/66/34 - str. 203

Gawlik Franciszek

12/66/34 - str. 237

Gawlik Franciszek

12/66/37 - str. 1;2;3;16;19;21;23;25;26;27

Gazda Franciszek

12/66/41 - str. 230

Glik Franciszek

45/2926/177 - str. 25

Glik Franciszek

45/2926/178 - str. 41

Gondzik Franciszek

12/66/39 - str. 99

Goluzda Franciszek

45/2926/177 - str. 15

Goluzda Franciszek

45/2926/178 - str. 21

Gołąbek Franciszek

45/2926/177 - str. 21

Gierlata Franciszek

12/66/43 - str. 21

Gołąbek Franciszek

45/2926/178 - str. 34

Górna Franciszka

12/66/21 - str. 2

Goczoł Franciszka

12/66/34 - str. 206

Gatzmanga Frantz

45/56/0/1/1868

Gorski Franz

45/56/0/1/2180

Grobelny Franz

45/56/0/1/2306

Gabrysch Franz

45/56/0/1/1702

Gajek Franz

45/56/0/1/1758

Gajek Franz

45/56/0/1/1759

Grzeschik Franz

45/56/0/1/2395

Garbacziok Franz

45/56/0/1/1824

Gawlitta Franz

45/56/0/1/1901

Geidetzka Franz

45/56/0/1/1928

Gnatzy Franz

45/56/0/1/5069

Goryczka Gertruda

12/66/30 - str. 107;108;109

Górkówna Gertruda

45/2926/363 - str. 188

Gorc Gertruda

12/66/22 - str. 3

Gorc Gertruda

12/66/22 - str. 48

Gorc Gertruda

12/66/23 - str. 17

Gorc Gertruda

12/66/25 - str. 10;29

Gorc Gertruda

12/66/39 - str. 154;156;157

Gorc Gertruda

12/66/39 - str. 196;197

Gorc Gertruda

12/66/39 - str. 75;76;80

Gorec Gertruda

12/66/24 - str. 13

Graborz Gotfryd

12/66/43 - str. 21

Graca Grzegorz

12/66/22 - str. 16

Grzybowska Helena

12/66/22 - str. 15

Grzybowska Helena

12/66/22 - str. 50

Grzybowska Helena

12/66/23 - str. 19

Grzybowska Helena

12/66/24 - str. 15

Grzybowska Helena

12/66/25 - str. 12;31

Gach Henryk

12/66/34 - str. 106

Gach Henryk

12/66/34 - str. 128

Gach Henryk

12/66/34 - str. 49

Glueck Henryk

12/66/29 - str. 4

Górka Henryk

12/66/43 - str. 8

Gwóźdź Herman

12/66/26 - str. 6

Gołombek Herman

12/66/19 - str. 21

Galwas Hubert

12/66/43 - str. 21

Grünert Ign.

12/66/34 - str. 114

Gajdzik Ignacy

12/66/21 - str. 7

Gajdzik Ignacy

12/66/22 - str. 27

Gacka Ignacy

45/2926/177 - str. 21

Gacka Ignacy

45/2926/178 - str. 34

Gacka Ignacy

45/3212/152 - str. 45

Grobosch Ignacy

12/66/37 - str. 15

Gruca Ignacy

12/66/12 - str. 1

Gruenert Ignacy

12/66/34 - str. 164

Gerhard Ignacy

12/66/8 - str. 12

Gnatzy Ignatz

45/56/0/1/5070

Gluzek Izydor

12/66/27 - str. 1

Góra J.

12/66/34 - str. 114

Górecki J.

12/66/34 - str. 114

Gruszka J.

12/66/34 - str. 62

Grabara Jacek

45/2926/363 - str. 101;105

Gomoła Jacenty

12/66/22 - str. 15

Galeja Jadwiga

12/66/24 - str. 39

Graca Jadwiga

12/66/21 - str. 21

Graca Jadwiga

12/66/25 - str. 48

Gwóźdz Jadwiga

12/66/26 - str. 50

Gola Jadwiga

12/66/24 - str. 50

Golda Jadwiga

12/66/26 - str. 49

Görlitz Jakub

12/66/26 - str. 6

Gałązka Jakub

12/66/15 - str. 89

Gawliczek Jakub

12/66/19 - str. 37

Gruca Jakub

12/66/19 - str. 47

Gilner Jan

12/66/42

Gryzik Jan

12/66/43 - str. 8

Grzechnik Jan

12/66/4 - str. 28

Grzechnik Jan

12/66/4 - str. 31

Grzechnik Jan

12/66/4 - str. 66

Gorzołka Jan

45/3212/155 - str. 25

Gizdoń Jan

12/66/19 - str. 47

Goździelik Jan

45/2926/177 - str. 6

Goździelik Jan

45/2926/178 - str. 25

Górecki Jan

45/2926/497 - str. 1

Goska Jan

12/66/15 - str. 88

Grzesica Jan

12/66/11 - str. 18

Grabara Jan

45/2926/363 - str. 101;105;106

Gajatni Jan

12/66/23 - str. 41

Gajda Jan

12/66/15 - str. 81

Gajda Jan

12/66/20 - str. 3

Gajda Jan

12/66/23 - str. 15

Grabiński Jan

45/2926/177 - str. 21

Gajda Jan

12/66/23 - str. 29

Grabiński Jan

45/2926/178 - str. 34

Gajda Jan

12/66/23 - str. 8

Gajda Jan

12/66/24 - str. 24

Gajda Jan

12/66/25 - str. 21;39

Gajda Jan

12/66/26 - str. 35

Górka Jan

12/66/33 - str. 191

Grzbiela Jan

45/2579/1941 - str. 9;11

Grzewca Jan

12/66/15 - str. 111;113

Gajda Jan

12/66/9 - str. 63

Górny Jan

12/66/32 - str. 165

Gomoła Jan

45/2579/1940 - str. 19-20, 46

Głomb Jan

12/66/43 - str. 38

Giemza Jan

12/66/41 - str. 239

Grel Jan

45/3212/155 - str. 3;4

Greń Jan

45/2579/2220 - str. 17

Gonsior Jan

45/2579/3585 - str. 1

Gajek Jan

12/66/43 - str. 21

Grabiński Jan

12/66/22 - str. 27

Griner Jan

45/2926/177 - str. 3

Gajek Jan

12/66/9 - str. 102

Grabiński Jan

12/66/23 - str. 2

Grzyb Jan

12/66/4 - str. 25

Griner Jan

45/2926/178 - str. 8

Grabiński Jan

12/66/23 - str. 23

Grabiński Jan

12/66/24 - str. 19

Grabiński Jan

12/66/25 - str. 15;34

Grzyk Jan

12/66/7 - str. 26

Grzywa Jan

12/66/35 - str. 31;32;33

Grabowski Jan

12/66/23 - str. 38

Gromdoch Jan

45/2926/363 - str. 101

Gruchman Jan

45/1229/94 - str. 12;14

Gałązka Jan

12/66/15 - str. 87;89

Gruszka Jan

12/66/4 - str. 66

Gacka Jan

45/2926/177 - str. 21

Grafig Jan

12/66/15 - str. 109

Gacka Jan

45/2926/178 - str. 34

Gambuś Jan

12/66/43 - str. 35

Gamon Jan

12/66/41 - str. 241

Gogolewski Jan

12/66/13 - str. 45;47;60;69

Gogolewski Jan

12/66/15 - str. 242

Gwioździg Jan

12/66/41 - str. 231

Gwoźdź Jan

12/66/9 - str. 63;76

Graneiszka Jan

12/66/36 - str. 14

Graneiszka Jan

12/66/36 - str. 24

Gwóźdź Jan

12/66/26 - str. 16

Gala Jan

45/2926/177 - str. 3

Gala Jan

45/2926/178 - str. 8

Grzbiela Jan

45/2579/1941 - str. 9;11

Grzesik Jan

45/2926/177 - str. 18

Grzesik Jan

45/2926/178 - str. 18

Gomoła Jan

45/2579/1940 - str. 19;20;46

Gasz Jan

45/3212/158 - str. 12;28;44

Gasz Jan

45/1229/94 - str. 44;48

Golda Jan

12/66/39 - str. 138

Gaweł Jan

12/66/26 - str. 5

Gawęda Jan

12/66/9 - str. 64;75

Golias Jan

12/66/43 - str. 8

Grofig Jan

12/66/41 - str. 99;104;109

Guzy Jan

45/2926/177 - str. 21

Guzy Jan

45/2926/178 - str. 34

Gołka Jan

12/66/40 - str. 49

Gruchel Jan

12/66/30 - str. 71;75

Grufig Jan

12/66/41 - str. 39

Gruszka Jan

12/66/34 - str. 97

Gruszka Jan

12/66/4 - str. 58

Gruszka Jan

12/66/41 - str. 188

Gruszka Jan

12/66/41 - str. 199

Gruszka Jan

12/66/41 - str. 227

Gruszka Jan

12/66/41 - str. 242

Gruszka Jan

12/66/41 - str. 256

Gdula Jan

12/66/9 - str. 89

Gryc Jan

12/66/43 - str. 22

Gerdała Jan

12/66/33 - str. 189

Golec Jan

45/2926/177 - str. 26

Golec Jan

45/2926/178 - str. 41

Giebiel Jan

12/66/43 - str. 8

Goraus Jan

12/66/33 - str. 208

Goraus Jan

12/66/33 - str. 4;12;16

Gonsior-Grey Jan

45/2926/347 - str. 51;141;148;380

Gonsior-Grey Jan

45/2926/520 - str. 2

Gordała Jan

12/66/36 - str. 9

Gila Jan

12/66/43 - str. 14

Gordała Jan

45/3212/147 - str. 79

Grymel Jan

12/66/26 - str. 50

Gilla Jan

12/66/41 - str. 190

Giller Jan

12/66/15 - str. 105

Gilner Jan

12/66/15 - str. 106

Gorzołka Jan III

45/2579/2220 - str. 11

Gajek Janina

12/66/9 - str. 89

Gruszka Jerzy

45/2926/414 - str. 5

Gruszka Jerzy

45/2926/496 - str. 7

Gałuszka Jerzy

12/66/4 - str. 31

Gałęziak Jerzy

45/2926/177 - str. 18

Gałęziak Jerzy

45/2926/178 - str. 18

Gawlas Jerzy

12/66/4 - str. 29

Golik Jerzy

12/66/42

Gros Jerzy

12/66/22 - str. 15

Gerhard Jerzy

12/66/7 - str. 26

Gordała Jerzy

12/66/33 - str. 194

Gaik Joanna

12/66/21 - str. 4

Gorzolka Johann

45/56/0/1/2194

Grobelny Johann

45/56/0/1/2307

Gabrisch Johann

45/56/0/1/1699

Gabrisch Johann

45/56/0/1/1700

Gryska Johann

45/56/0/1/2367

Grzegorczyk Johann

45/56/0/1/2384

Gallus Johann

45/56/0/1/1779

Gansczyk Johann

45/56/0/1/1817

Ganzera Johann

45/56/0/1/1820

Glowka Johann

45/56/0/1/5057

Gnatzy Johann

45/56/0/1/5071

Gorzolka Johann III

45/56/0/1/2195

Gaida Josef

45/56/0/1/1735

Grzeschik Josef

45/56/0/1/2397

Grzeschik Josef

45/56/0/1/2398

Grzeschik Josef

45/56/0/1/2399

Gatzka Josef

45/56/0/1/1857

Gatzmanga Josef

45/56/0/1/1869

Günther Josef

45/56/0/1/2446

Gawlik Josef

45/56/0/1/1884

Gawlitta Josef

45/56/0/1/1902

Gabor Józef

12/66/9 - str. 102

Grządziel Józef

12/66/9 - str. 64

Gorol Józef

12/66/32 - str. 165

Gorolek Józef

12/66/19 - str. 4

Glanc Józef

12/66/26 - str. 49

Gośnich Józef

12/66/23 - str. 38

Grzesiak Józef

12/66/9 - str. 22;24;28;79

Goździk Józef

12/66/33 - str. 198

Góralczyk Józef

12/66/19 - str. 37

Grzesik Józef

12/66/41 - str. 240

Grała Józef

45/3212/132 - str. 23;35

Gajda Józef

12/66/33 - str. 150

Gajda Józef

12/66/33 - str. 197

Głodek Józef

12/66/21 - str. 14

Gajdzik Józef

12/66/30 - str. 174

Gajdzik Józef

12/66/34 - str. 237

Gajdzik Józef

12/66/36 - str. 17

Gajdzik Józef

12/66/36 - str. 9

Gajdzik Józef

12/66/37 - str. 17

Głowoc Józef

12/66/22 - str. 27

Głowoc Józef

12/66/23 - str. 24

Gajowy Józef

12/66/22 - str. 16

Głowoc Józef

12/66/23 - str. 3

Głowoc Józef

12/66/24 - str. 19

Głowoc Józef

12/66/25 - str. 16;35

Grzychtoł Józef

12/66/32 - str. 87

Gabor Józef

45/2926/177 - str. 6

Grzegorzek Józef

45/2926/295 - str. 3

Gabor Józef

45/2926/178 - str. 25

Gulba Józef

12/66/23 - str. 8

Gulba Józef

12/66/26 - str. 6

Grabowski Józef

12/66/9 - str. 76

Godula Józef

12/66/19 - str. 21

Godula Józef

12/66/19 - str. 4

Gruszka Józef

45/2926/177 - str. 21

Gruszka Józef

45/2926/178 - str. 34

Godzierz Józef

12/66/39 - str. 122;124;126;127;128;130;132;133;134;135;136;138;142;143;148;152;153;155;156;158;162;165;170;173;175;176;179;180;185;187;188;191

Godzierz Józef

12/66/39 - str. 168;181

Godzierz Józef

12/66/39 - str. 192;194;196;198;201;202;203;205;206;208;209

Gałuszka Józef

12/66/43 - str. 5

Godzierz Józef

12/66/39 - str. 2;7;14;18;19;23;24;25;30;31;35;37;52;61;62;68;70

Godzierz Józef

12/66/39 - str. 70;71;72;73;75;77;79;81;83;84;86;87;89;93;95;96;97;102;103;104;105;107;108;109;112;115;119

Grafig Józef

12/66/35 - str. 15;27

Gruszka Józef

45/1071/168 - str. 70

Grała Józef

12/66/17 - str. 47;49

Gansiniec Józef

12/66/21 - str. 15

Gansiniec Józef

12/66/24 - str. 39

Gwóźdź Józef

12/66/26 - str. 16

Gogolin Józef

12/66/32 - str. 213

Gwóźdź Józef

12/66/7 - str. 26

Gańszczyk Józef

12/66/15 - str. 79;83

Gwóźdź Józef

12/66/9 - str. 78

Grzegorzek Józef

45/2579/4098

Grzegorzek Józef

45/2926/347 - str. 141

Grzegorzek Józef

45/3212/138 - str. 3

Grzegorzek Józef

45/3212/134 - str. 19

Grzegorzek Józef

45/3212/125 - str. 3;4;41;42;70

Grzegorzyk Józef

45/3212/150 - str. 1

Grzegorzyk Józef

45/3212/156 - str. 4

Garczosz Józef

12/66/15 - str. 93;94;95;96

Grzegorzyk Józef

45/2926/363 - str. 117

Grichta Józef

12/66/36 - str. 19

Griman Józef

12/66/23 - str. 38

Golec Józef

12/66/9 - str. 144

Grzegorzek Józef

45/2579/1939 - str. 12;16

Grochla Józef

12/66/41 - str. 190

Grochla Józef

12/66/43 - str. 14

Gawleta Józef

12/66/22 - str. 27

Gawleta Józef

12/66/22 - str. 35

Gawleta Józef

12/66/23 - str. 23

Guzy Józef

45/2926/177 - str. 25

Gawron Józef

45/3212/152 - str. 46

Gołąbek Józef

12/66/15 - str. 107

Guzy Józef

45/2926/178 - str. 41

Gołąbek Józef

12/66/19 - str. 4

Gawrych Józef

45/3212/147 - str. 84

Gawrych Józef

45/2926/347 - str. 54

Gaździk Józef

45/3212/147 - str. 79

Gruca Józef

12/66/23 - str. 8

Gąsior Józef

45/2926/414 - str. 5

Gawlyta Józef

12/66/23 - str. 3

Gawlyta Józef

12/66/24 - str. 19

Gawlyta Józef

12/66/25 - str. 16;35

Grudoń Józef

12/66/29 - str. 23

Gaździk Józef

12/66/30 - str. 147

Gaździk Józef

12/66/30 - str. 71;75

Gaździk Józef

12/66/32 - str. 181

Gaździk Józef

12/66/32 - str. 204

Gaździk Józef

12/66/32 - str. 42

Gaździk Józef

12/66/33 - str. 210

Gaździk Józef

12/66/33 - str. 63;76;95

Gaździk Józef

12/66/34 - str. 122

Gaździk Józef

12/66/34 - str. 160

Gaździk Józef

12/66/34 - str. 185

Gaździk Józef

12/66/34 - str. 3;4;6

Gaździk Józef

12/66/37 - str. 3;20;23;25;26

Gonsior Józef

12/66/39 - str. 141;142

Gendziwełna Józef

12/66/22 - str. 39

Gorałs Józef

12/66/36 - str. 18

Gorans Józef

12/66/32 - str. 19;20;21

Goraus Józef

12/66/30 - str. 145

Goraus Józef

12/66/30 - str. 71;75

Goraus Józef

12/66/31 - str. 4

Goraus Józef

12/66/32 - str. 110

Gołąb Józef

45/2926/177 - str. 6

Gołąb Józef

45/2926/178 - str. 24

Gierlotka Józef

12/66/39 - str. 99

Grzegorzek Józef

45/2579/2052 - str. 11;15;36

Gabor Józef

12/66/43 - str. 21

Gawrych Józef Alojzy

12/66/28 - str. 127

Grodoń Józefü

12/66/19 - str. 4

Glodny Julianna

12/66/38 a - str. 29

Górecki Juliusz

12/66/26 - str. 50

Gemowider Juliusz

45/2579/3585 - str. 1

Grzywacz Juliusz

12/66/11 - str. 3;6

Grajcar Juliusz

12/66/20 - str. 3

Gołombek Juliusz

12/66/14 - str. 48

Gołombek Juliusz

12/66/19 - str. 4;21

Grudniok Juliusz

12/66/43 - str. 21

Gorecki Juliusz

12/66/19 - str. 37

Gounod K.

12/66/41 - str. 154

Górok K.

12/66/8 - str. 17

Grzesik kacper

12/66/26 - str. 22

Gryszczyk Kacper

45/2926/177 - str. 8

Gryszczyk Kacper

45/2926/178 - str. 25

Gebhardt Kamil

12/66/32 - str. 165

Gorzawski Karol

45/3212/156 - str. 24

Gorol Karol

12/66/32 - str. 165

Gorzawski Karol

12/66/39 - str. 21

Górecki Karol

45/3212/152 - str. 45

Gorzawski Karol

12/66/43 - str. 5

Grzesik Karol

12/66/3 - str. 27;57;119

Grzesik Karol

12/66/31 - str. 144

Grzesik Karol

12/66/32 - str. 165

Grzesik Karol

12/66/34 - str. 234

Grzesik Karol

12/66/43 - str. 2

Grzesik Karol

12/66/8 - str. 17;26;27;38

Gajdzik Karol

12/66/28 - str. 4

Gajdzik Karol

45/2579/1939 - str. 12;15

Galewski Karol

12/66/41 - str. 203

Galewski Karol

12/66/41 - str. 227

Galewski Karol

12/66/41 - str. 255

Godziek Karol

12/66/18 - str. 17

Gajdzik Karol

45/3212/146 - str. 76

Gajdzik Karol

45/3212/147 - str. 33

Gajdzik Karol

45/3212/158 - str. 7;23;39

Gajdzik Karol

45/3212/156 - str. 4

Gajdzik Karol

45/2579/4098

Gajdzik Karol

45/2926/374 - str. 6

Gajdzik Karol

45/3212/145 - str. 2;3

Gajdzik Karol

45/3212/139 - str. 2;19;32;33;34;35;37;39

Gajdzik Karol

45/3212/138 - str. 17

Garus Karol

12/66/4 - str. 1

Garus Karol

12/66/4 - str. 5

Golasz Karol

12/66/34 - str. 183

Grzesik Karol

45/2926/177 - str. 21

Grzesik Karol

45/2926/178 - str. 8;34

Grzesik Karol

45/2579/2220 - str. 22

Golec Karol

12/66/34 - str. 98

Grzesik Karol

45/2926/474 - str. 11;24

Golewski Karol

12/66/41 - str. 31

Grzesik Karol

45/2579/1939 - str. 12;17

Gawleta Karol

12/66/22 - str. 3

Golka Karol

12/66/15 - str. 90

Gwoźdz Karol

45/2926/177 - str. 10

Gwóźdz Karol

45/2926/177 - str. 6

Gawlik Karol

12/66/7 - str. 26

Gwóźdź Karol

45/2926/178 - str. 25

Gwóźdź Karol

45/2579/2220 - str. 8

Gawron Karol

12/66/18 - str. 3

Goły Karol

12/66/28 - str. 80

Goły Karol

12/66/30 - str. 146;174

Goły Karol

12/66/31 - str. 68

Goły Karol

12/66/31 - str. 81

Goły Karol

12/66/32 - str. 180

Goły Karol

12/66/36 - str. 18

Gorancz Karol

12/66/18 - str. 31

Goranszcz Karol

12/66/21 - str. 12

Goranszcz Karol

12/66/22 - str. 16

Gryczman Karol

12/66/15 - str. 119

Golec Karol

45/2926/177 - str. 6

Golec Karol

45/2926/178 - str. 25

Gębala Karol

12/66/34 - str. 106

Gorczech Karol

45/3212/132 - str. 36

Gajdzik Karol

45/2579/2052 - str. 11;14;36

Gorczek Karol

45/3212/155 - str. 5

Grzesik Karol

45/2579/2052 - str. 11;16;36

Grzesik Karol [pseud. Hauke]

45/3212/152 - str. 56

Grzesik Karol [pseud. Hauke]

45/3212/146 - str. 2;76;77

Grzesik Karol [pseud. Hauke]

45/3212/155 - str. 3

Grzesik Karol [pseud. Hauke]

45/3212/147 - str. 37;66;73

Grzesik Karol [pseud. Hauke]

45/3212/157 - str. 35

Grzesik Karol [pseud. Hauke]

45/2926/341 - str. 10

Grzesik Karol [pseud. Hauke]

45/3212/129 - str. 12

Grzesik Karol [pseud. Hauke]

45/3212/128 - str. 17

Grzesik Karol [pseud. Hauke]

45/3212/125 - str. 16;54;84

Grzonda Kasper

45/2579/3585 - str. 2

Gladis Kasper

45/56/0/1/1985

Garbusiński Kaz.

12/66/41 - str. 156

Godyński Kazimierz

12/66/4 - str. 34

Gomuliszewski Kazimierz

45/3212/153 - str. 1;5

Górecka Klara

12/66/14 - str. 12

Gaura Klara

45/2926/363 - str. 188

Gruczoł Klara

12/66/32 - str. 165

Grzesica Klemens

12/66/18 - str. 17

Głos Klemens

12/66/21 - str. 7

Gralla Konrad

45/56/0/1/2257

Górny Konrad

12/66/15 - str. 176

Gałaska Konrad

12/66/9 - str. 146

Gaździerwy Konrad

12/66/30 - str. 146

Gruszczyk Konrad

12/66/19 - str. 37

Grzonka Konsanty

45/2926/178 - str. 25

Grzesik Konstanty

45/2926/177 - str. 10

Grzonka Konstanty

45/2926/177 - str. 6

Grzonka Konstanty

45/3212/155 - str. 25

Grofik Konstantyna

12/66/41 - str. 161

Grofik Konstantyna

12/66/41 - str. 52

Górski Leon

12/66/31 - str. 144

Graborz Leon

12/66/43 - str. 21

Gwoździk Leon

12/66/23 - str. 38

Gogolin Leon

12/66/32 - str. 213

Grincz Leon

12/66/23 - str. 38

Gocyła Leonard

12/66/39 - str. 32

Grutza Longin

45/56/0/1/2348

Gasda Lorenz

45/56/0/1/1848

Gregor Ludwig

45/56/0/1/2270

Gizdoń Ludwik

12/66/19 - str. 37

Głowac Ludwik

12/66/21 - str. 19

Głowoc Ludwik

12/66/35 - str. 116

Gałuszka Ludwik

12/66/7 - str. 26

Gąsior Ludwik

12/66/43 - str. 47

Gościcki M.

12/66/34 - str. 114

Grajek M.

12/66/8 - str. 17

Goralczyk Maciej

12/66/18 - str. 16

Goralczyk Maciej

12/66/26 - str. 50

Grzencia Maksymilian

12/66/41 - str. 227

Gaida Maksymilian

12/66/33 - str. 126

Gajda Maksymilian

12/66/34 - str. 13;24

Grzewca Maksymilian

12/66/15 - str. 114;115

Grzewca Maksymilian

12/66/41 - str. 188

Grzewca Maksymilian

12/66/41 - str. 199

Grzewca Maksymilian

12/66/41 - str. 218;22

Grzewca Maksymilian

12/66/41 - str. 222

Grzewca Maksymilian

12/66/41 - str. 225

Grzewca Maksymilian

12/66/41 - str. 241

Grzywiec Maksymilian

12/66/4 - str. 21

Gabriel Maksymilian

45/2926/177 - str. 21

Gabriel Maksymilian

45/2926/178 - str. 34

Gatner Maksymilian

12/66/15 - str. 100;101;102

Gorzałka-Tatarczyk Małgorzata

45/3212/146 - str. 82

Goczol Małgorzata

12/66/35 - str. 4

Gwóźdź Małgorzata

12/66/34 - str. 67

Ganorczyk Marcin

12/66/41 - str. 55

Gryszczok Marcin

45/2926/177 - str. 6

Gryszczyk Marcin

45/2926/178 - str. 25

Ganszczyk Marcin

12/66/15 - str. 85

Ganszczyk Marcin

12/66/41 - str. 227

Gańszczyk Marcin

12/66/41 - str. 197

Gańszczyk Marcin

12/66/41 - str. 203

Gańszczyk Marcin

12/66/41 - str. 213;218;220

Gańszczyk Marcin

12/66/41 - str. 223

Gańszczyk Marcin

12/66/41 - str. 225

Gańszczyk Marcin

12/66/41 - str. 239

Głonb Maria

12/66/43 - str. 38

Głoszowa Maria

12/66/24 - str. 15

Gałuszka Maria

12/66/18 - str. 6

Goik Maria

12/66/22 - str. 15

Grela Maria

12/66/41 - str. 52

Gatys Maria

12/66/9 - str. 147

Guzy Maria

45/2926/347 - str. 54

Gołosz Maria

12/66/22 - str. 15

Gołosz Maria

12/66/22 - str. 50

Gołosz Maria

12/66/23 - str. 20

Gołosz Maria

12/66/25 - str. 12;31

Gdula Maria

12/66/21 - str. 4

Gryc Maria

12/66/25 - str. 48

Gebanerowa Maria

12/66/26 - str. 5

Getler Maria

12/66/26 - str. 49

Gryczman Maria

12/66/41 - str. 234

Gienczek Maria

12/66/26 - str. 5

Galisz Marta

12/66/17 - str. 76

Grajf Martin

45/2926/178 - str. 41

Grejf Martin

45/2926/177 - str. 25

Grządziel Mateusz

12/66/32 - str. 166

Gliński Mateusz

12/66/41 - str. 151;153

Grzędziel Mateusz

12/66/32 - str. 165

Graborz Mateusz

12/66/43 - str. 22

Gąsior Mateusz

45/2926/177 - str. 10

Garbaciok Matheus

45/56/0/1/1822

Grutza Matin

45/56/0/1/2349

Grafczyńska Melania

12/66/41 - str. 153

Garłowski Melchior

12/66/4 - str. 28

Garłowski Melchior

12/66/4 - str. 44

Grażyński Michał

45/2926/347 - str. 137;140;141;375

Grażyński Michał

45/3212/134 - str. 18

Grażyński-Borelowski Michał

45/2579/4098 - str. 1

Grażyński Michał

12/66/3 - str. 27;57;112;113

Grażyński Michał

12/66/30 - str. 136

Grażyński Michał

12/66/31 - str. 144

Grażyński Michał

12/66/32 - str. 164;166

Grażyński Michał

12/66/34 - str. 105;113

Grażyński Michał

12/66/4 - str. 18

Grażyński Michał

12/66/4 - str. 44

Grażyński Michał

12/66/4 - str. 61

Grażyński Michał

12/66/41 - str. 75

Grażyński Michał

12/66/43 - str. 2

Grażyński Michał

12/66/5 - str. 1;6

Grażyński Michał

12/66/5 - str. 2

Grażyński Michał

12/66/7 - str. 27

Grażyński Michał

12/66/9 - str. 107

Grejniec Michał

12/66/41 - str. 206a;206b;207

Grażyński Michał

45/2579/1939 - str. 12;16

Grażyński Michał

45/2579/2052 - str. 11;15;36

Grażyński Michał [pseud. Berylowski]

45/3212/125 - str. 16;54;81;84

Glazowska Miecia

45/2926/347 - str. 54

Goraczko Mieczysław

12/66/9 - str. 148

Gwiozdzik Mikołaj

45/1071/168 - str. 202

Greger Oskar

12/66/43 - str. 21

Gleich Oswald

12/66/23 - str. 29

Gleich Oswald

12/66/23 - str. 7

Gleich Oswald

12/66/24 - str. 24

Gleich Oswald

12/66/25 - str. 20;39

Gloich Oswald

12/66/26 - str. 34

Greinert Oton

12/66/43 - str. 38

Godek P.

12/66/41 - str. 155

Gorski Paul

45/56/0/1/2182

Garbatschok Paul

45/56/0/1/1829

Gojowczyk Paul

45/56/0/1/2044

Grzegorzek Paweł

12/66/19 - str. 38

Gorzoła Paweł

12/66/7 - str. 26

Gliklich Paweł

12/66/7 - str. 26

Gaidzik Paweł

12/66/21 - str. 9

Glück Paweł

12/66/39 - str. 21

Gluk Paweł

12/66/43 - str. 5

Gwóźdź Paweł

45/2579/3314 - str. 1

Galjorz Paweł

12/66/7 - str. 26

Gałęziok Paweł

12/66/35 - str. 16;17

Godziek Paweł

12/66/4 - str. 29

Gałuszka Paweł

12/66/26 - str. 49

Gwozdż Paweł

12/66/15 - str. 239

Gajda Paweł

45/2926/347 - str. 53

Gwóźdź Paweł

12/66/39 - str. 31

Gantkowski Paweł

12/66/41 - str. 206a;207

Gwóźdź Paweł

45/2579/1941 - str. 4;7

Golaś Paweł

12/66/10 - str. 2;4;5;9;10;11;12;13;16;17;18;19;20;21;22;24;25;26;27;28;30;31

Golaś Paweł

12/66/9 - str. 156;159

Golbik Paweł

12/66/41 - str. 188

Golbik Paweł

12/66/41 - str. 201

Golbik Paweł

12/66/41 - str. 203

Golbik Paweł

12/66/41 - str. 227

Gauze Paweł

45/3212/147 - str. 12

Gawlik Paweł

45/2926/177 - str. 3

Gawlik Paweł

45/2926/178 - str. 8

Gollik Paweł

12/66/41 - str. 243

Gurbierz Paweł

45/2926/177 - str. 7

Gawlik Paweł

12/66/26 - str. 15

Gurbierz Paweł

45/2926/178 - str. 25

Gołąbek Paweł

12/66/12 - str. 1

Gołąbek Paweł

12/66/29 - str. 23

Gwoźdź Paweł

45/2926/177 - str. 16

Gwóźdź Paweł

45/2926/178 - str. 23

Gruchlik Paweł

12/66/43 - str. 22

Gemza Paweł

45/3212/147 - str. 12;13

Gazurek Paweł

12/66/29 - str. 54

Glinorz Paweł

45/2926/177 - str. 6

Glinorz Paweł

45/2926/178 - str. 25

Gomoluch Paweł

12/66/26 - str. 6

Gruszka Paweł

12/66/41 - str. 243

Głuch Paweł

45/2926/347 - str. 54

Gwóźdź Paweł

45/2579/1941 - str. 4;7

Golas Paweł

45/3212/134 - str. 2;3;6;7;10;11;14;15

Golaś Paweł

45/2926/483 - str. 4;7

Golaś Paweł

45/3212/134 - str. 4;5;12;13

Giel Paweł

12/66/26 - str. 49

Gorny Peter

45/56/0/1/2178

Gorzolka Peter

45/56/0/1/2202

Grutzka Peter

45/56/0/1/2354

Gryska Peter

45/56/0/1/2368

Grzemba Peter

45/56/0/1/2389

Gbur Peter

45/56/0/1/1922

Gorski Philipp

45/56/0/1/2184

Gabor Piotr

12/66/7 - str. 26

Grzebelus Piotr

12/66/26 - str. 6

Gornas Piotr

12/66/29 - str. 23

Gabryś Piotr

12/66/43 - str. 38

Grzegorczyk Piotr

12/66/26 - str. 16

Glapa Piotr

12/66/42

Grzonka Piotr

12/66/20 - str. 2

Grzonka Piotr

12/66/21 - str. 7

Grzonka Piotr

12/66/26 - str. 50

Gus Piotr

12/66/19 - str. 37

Gus Piotr

12/66/19 - str. 4;21

Grzeganek Piotr

45/3212/157 - str. 17

Gamrot Piotr

45/2926/177 - str. 15

Gamrot Piotr

45/2926/178 - str. 21

Glik Piotr

45/3212/132 - str. 19;34

Głowania Piotr

45/2926/177 - str. 25

Głowania Piotr

45/2926/178 - str. 41

Gierlotka Piotr

12/66/39 - str. 99

Gierok Piotr

12/66/33 - str. 126

Gierok Piotr

12/66/33 - str. 197

Gierok Piotr

12/66/34 - str. 13;24

Gryszczyk Piotr

12/66/26 - str. 6

Gilner Pius

12/66/23 - str. 38

Grzesik Rafael

45/56/0/1/2489

Grocholski Remigiusz

45/3212/139 - str. 10

Grocholski Remigiusz

45/3212/134 - str. 19

Grocholski Remigiusz

12/66/3 - str. 29

Grocholski Remigiusz [pseud. Brochowicz]

45/3212/125 - str. 16;54;84

Gorewoda Robert

12/66/36 - str. 5

Goriwoda Robert

12/66/30 - str. 147

Gajda Robert

12/66/24 - str. 50

Górny Robert

12/66/4 - str. 29

Grycman Robert

45/2926/363 - str. 233

Gvemlowski Robert

12/66/43 - str. 8

Gąsior Robert

12/66/33 - str. 187

Gąsior Robert

12/66/33 - str. 196

Gąsior Robert

12/66/33 - str. 202

Gąsior Robert

12/66/33 - str. 30

Gorzanek Roman

12/66/14 - str. 14

Gnida Roman

12/66/26 - str. 16

Gojny Roman

12/66/36 - str. 6

Gawlitta Roman

45/56/0/1/1905

Gender Roman

12/66/29 - str. 23

Gurst Róża

12/66/26 - str. 22

Grehlich Rudolf

45/56/0/1/2283

Głowka Rudolf

12/66/36 - str. 19

Głowka Rudolf

12/66/36 - str. 9

Gamoń Rufin

12/66/23 - str. 38

Gabrysz Ryszard

12/66/34 - str. 125

Gabryś Ryszard

12/66/22 - str. 3

Gabryś Ryszard

12/66/7 - str. 26

Grzenczyk Ryszard

12/66/39 - str. 128

Grzenczyk Ryszard

12/66/39 - str. 32

Grzesik Ryszard

12/66/23 - str. 23

Grzesiok Ryszard

12/66/11 - str. 60

Grzesiok Ryszard

12/66/22 - str. 27;35

Grzesiok Ryszard

12/66/23 - str. 3

Grzesiok Ryszard

12/66/24 - str. 19

Grzesiok Ryszard

12/66/25 - str. 16;35

Gabrielczyk Ryszard

45/2926/177 - str. 10

Gawenda Ryszard

12/66/21 - str. 14

Gawenda Ryszard

12/66/3 - str. 119

Gerlich Ryszard

45/3212/153 - str. 12

Gerlich Ryszard

45/3212/156 - str. 24

Goralczyk Ryszard

12/66/38 a - str. 2;3;17

Gladis Sofie

45/56/0/1/1986

Gruchel St

12/66/9 - str. 148

Gozdek Stanisław

12/66/22 - str. 3

Grabianowski Stanisław

12/66/8 - str. 17

Gogolin Stanisław

12/66/29 - str. 38

Gogolin Stanisław

12/66/30 - str. 146

Gogolin Stanisław

12/66/30 - str. 148

Gogolin Stanisław

12/66/30 - str. 92

Gogolin Stanisław

12/66/31 - str. 81

Gwóźdź Stanisław

12/66/37 - str. 1;2;3;15;21;23;25;27

Gogolin Stanisław

12/66/32 - str. 219

Gogolin Stanisław

12/66/34 - str. 237

Gogolin Stanisław

12/66/37 - str. 19;21;26;29

Gogolin Stanisław

12/66/37 - str. 3

Golik Stanisław

12/66/33 - str. 126

Golik Stanisław

12/66/34 - str. 13;24

Grofik Stanisław

12/66/41 - str. 190

Gacek Stefan

12/66/43 - str. 21

Goryczka Stefan

12/66/30 - str. 147

Gabrysch Stefan

45/56/0/1/1709

Guzik Stefan

12/66/27 - str. 1

Grycz Stefan

45/2926/177 - str. 15

Grycz Stefan

45/2926/178 - str. 21

Grüner Stefan

12/66/32 - str. 152

Gamoń Sylwester

12/66/26 - str. 49

Goj Sylwester

12/66/26 - str. 6

Gołka Sylwester

12/66/41 - str. 201

Gołka Sylwester

12/66/41 - str. 227

Gołka Sylwester

12/66/41 - str. 243

Gołka Sylwester

12/66/41 - str. 256

Galwas Szczepan

12/66/39 - str. 135

Galwas Szczepan

12/66/39 - str. 202

Galwas Szczepan

12/66/39 - str. 38

Gawron Szymon

45/3212/156 - str. 24

Gdula Tadeusz

12/66/34 - str. 106

Górecki Teodor

12/66/3 - str. 119

Gładek Teodor

12/66/19 - str. 37

Głodek Teodor

12/66/18 - str. 1

Głogowski Teodor

12/66/39 - str. 181

Grzyk Teodor

12/66/7 - str. 26

Grabowski Teodor

12/66/22 - str. 3

Ganc Teodor

12/66/43 - str. 14

Gaszka Teodor

12/66/39 - str. 143

Gaszka Teodor

12/66/39 - str. 202

Gaszka Teodor

12/66/39 - str. 32;38

Gordała Teodor

12/66/9 - str. 147

Gilner Teofil

12/66/15 - str. 106

Gracka Teofil

12/66/34 - str. 96

Gojny Teofil

12/66/18 - str. 27

Geszka Teofil

12/66/38 a - str. 20

Gryska Theodor

45/56/0/1/2369

Gerlitz Theodor

45/56/0/1/1939

Grobelny Thomas

45/56/0/1/2308

Gruhs Thomas

45/56/0/1/2325

Grutzka Thomas

45/56/0/1/2355

Gojowczyk Thomas

45/56/0/1/2045

Gorol Tomasz

12/66/26 - str. 50

Glinka Tomasz

12/66/26 - str. 5

Goj Tomasz

12/66/43 - str. 21

Grzyśka Tomasz

12/66/34 - str. 96

Gola Tomasz

12/66/26 - str. 6

Gdula Tomasz

12/66/4 - str. 29

Goj Tomasz

45/2926/414 - str. 6

Gizdel Urban

12/66/9 - str. 62

Görlitz Valentin

45/56/0/1/2174

Gorski Valentin

45/56/0/1/2185

Grylla Valentin

45/56/0/1/2358

Glomb Valentin

45/56/0/1/5023

Gatnerczyk Viktor

45/56/0/1/1850

Grzybowski Wacław

12/66/43 - str. 35

Grabowski Wacław

12/66/12 - str. 3

Gabryś Walenty

12/66/43 - str. 38

Gladys Walenty

12/66/43 - str. 38

Grabelus Walenty

45/2926/177 - str. 25

Grabelus Walenty

45/2926/178 - str. 41

Golec Walenty

12/66/43 - str. 43

Górny Walenty

12/66/34 - str. 97

Grzybowski Walenty

12/66/18 - str. 23

Gańszczyk Walenty

12/66/15 - str. 79

Gwioździk Walenty

45/2926/177 - str. 3

Gwioździk Walenty

45/2926/178 - str. 8

Gołka Walenty

12/66/15 - str. 91;92

Gorel Walerian

12/66/22 - str. 13

Gorel Walerian

12/66/22 - str. 2

Gorel Walerian

12/66/22 - str. 48

Gorel Walerian

12/66/24 - str. 13

Gorel Walerian

12/66/25 - str. 10;29

Gozel Walerian

12/66/23 - str. 17

Gacki Wiktor

12/66/26 - str. 15

Glagla Wiktor

12/66/39 - str. 38;7

Glagla Wiktor

12/66/39 - str. 70

Gotek Wiktor

12/66/23 - str. 8

Gładek Wiktor

12/66/19 - str. 37

Głodek Wiktor

12/66/18 - str. 1

Głodek Wiktor

12/66/19 - str. 21

Grabiński Wiktor

12/66/22 - str. 15

Guzy Wiktor

12/66/43 - str. 21

Grochla Wiktor

12/66/32 - str. 84

Gieroszka Wiktor

12/66/7 - str. 26

Głodek Wilem

12/66/18 - str. 1

Gorgoń Wilhelm

45/1799/88 - str. 1;21

Giza Wilhelm

12/66/33 - str. 126

Giza Wilhelm

12/66/33 - str. 199

Giza Wilhelm

12/66/34 - str. 13;24

Giza Wilhelm

12/66/36 - str. 9

Glogla Wilhelm

12/66/32 - str. 84

Gładek Wilhelm

12/66/19 - str. 37

Gajdzik Wilhelm

12/66/21 - str. 7

Gamończyk Wilhelm

12/66/19 - str. 37

Gwóźdź Wilhelm

12/66/23 - str. 42

Grzegorczyk Wilhelm

45/56/0/1/2388

Goj Wilhelm

12/66/43 - str. 21

Gołąbek Wilhelm

12/66/9 - str. 131;134

Gołombek Wilhelm

12/66/19 - str. 21;37

Gonsior Wilhelm

12/66/34 - str. 97

Goj Wilhelm

45/2926/414 - str. 6

Gabor Wilhelm

12/66/33 - str. 126

Gorecki Wilhelm

12/66/19 - str. 37

Gorgoń Wilhelm

45/2926/177 - str. 17

Gabor Wilhelm

12/66/34 - str. 13;24

Gorgoń Wilhelm

45/2926/178 - str. 17

Grabowski Willem

12/66/9 - str. 63

Gittner Wincenty

12/66/26 - str. 5

Gosz Wincenty

45/2926/177 - str. 25

Gosz Wincenty

45/2926/178 - str. 41

Gluch Wincenty

12/66/19 - str. 21

Głuch Wincenty

12/66/19 - str. 4

Gurzawski Wincenty

12/66/19 - str. 21

Guzy Wincenty

12/66/18 - str. 27

Guzy Wincenty

12/66/26 - str. 6

Gaisz Wincenty

45/3212/158 - str. 12;28;44

Gandyk Wincenty

12/66/15 - str. 82

Gryszczyk Wincenty

45/2926/177 - str. 6

Gryszczyk Wincenty

45/2926/178 - str. 25

Grobosz Wincenty

12/66/33 - str. 142

Grobosz Wincenty

12/66/33 - str. 82

Golla Wincenty

12/66/22 - str. 27

Gołębiowski Wł.

12/66/41 - str. 153

Grytte Władysław

12/66/4 - str. 28

Gabryszek Władysław

12/66/26 - str. 15

Grzegorczyk Władysław

45/2579/2220 - str. 18

Głąb Władysław

45/2926/177 - str. 3

Głąb Władysław

45/2926/178 - str. 8

Grządziel Zofia

12/66/11 - str. 1

Gołyszna Zuzanna

12/66/22 - str. 3

Grzechca Zygfryd

12/66/26 - str. 16

Gabor [brak imienia]

45/3212/152 - str. 57

Gabor [brak imienia]

45/3212/156 - str. 13

Gabryś [brak imienia]

12/66/15 - str. 184

Gabryś [brak imienia]

12/66/41 - str. 185

Gabryś [brak imienia]

12/66/41 - str. 63

Gabryś [brak imienia]

45/3212/153 - str. 11

Gajda [brak imienia]

12/66/27 - str. 33

Gajda [brak imienia]

12/66/41 - str. 185

Gajda [brak imienia]

12/66/41 - str. 63

Gajdas [brak imienia]

45/2926/520 - str. 3

Gajdzik [brak imienia]

12/66/17 - str. 114

Gajdzik [brak imienia]

12/66/28 - str. 122

Gajdzik [brak imienia]

45/3212/132 - str. 17

Gajdzik [brak imienia]

45/3212/125 - str. 28;64;97

Gajdzik [brak imienia]

45/2579/1939 - str. 258;259;263

Gajek [brak imienia]

12/66/31 - str. 31

Gajka [brak imienia]

12/66/28 - str. 52

Gajkiewicz [brak imienia]

12/66/34 - str. 15

Galus [brak imienia]

12/66/31 - str. 50

Galus [brak imienia]

12/66/32 - str. 125

Galus [brak imienia]

12/66/8 - str. 63

Gambus [brak imienia]

45/3212/139 - str. 32;33;34

Gampuś [brak imienia]

45/3212/147 - str. 33

Ganszczyk [brak imienia]

12/66/41 - str. 23

Gańszczyk [brak imienia]

12/66/15 - str. 86

Gargula [brak imienia]

12/66/34 - str. 75

Garlej [brak imienia]

45/2926/347 - str. 317;321

Garus [brak imienia]

12/66/4 - str. 5

Gautkowski [brak imienia]

12/66/41 - str. 207

Gawlas [brak imienia]

12/66/41 - str. 156

Gawlik [brak imienia]

45/3212/146 - str. 66;78

Gawlik [brak imienia]

45/3212/139 - str. 14;16;17

Gawlik [brak imienia]

12/66/32 - str. 105

Gawlik [brak imienia]

12/66/33 - str. 199

Gawlik [brak imienia]

12/66/33 - str. 207

Gawlin [brak imienia]

12/66/3 - str. 57

Gawrych [brak imienia]

12/66/28 - str. 4

Gąsior [brak imienia]

45/3212/152 - str. 33

Gąsior [brak imienia]

45/3212/148 - str. 38

Gąsior [brak imienia]

45/3212/147 - str. 41

Gąsior [brak imienia]

45/3212/158 - str. 7;23;39

Gąsior [brak imienia]

45/3212/145 - str. 1

Gąsior [brak imienia]

45/3212/139 - str. 6;12

Gąsior [brak imienia]

45/3212/138 - str. 9

Gąsior [brak imienia]

45/3212/130 - str. 2;4

Gąsior [brak imienia]

45/3212/130 - str. 6

Gąsior [brak imienia]

45/3212/128 - str. 8

Geanowski [brak imienia]

12/66/41 - str. 206a

Geisler [brak imienia]

12/66/28 - str. 103;126

Gerstel [brak imienia]

12/66/8 - str. 88

Geyer [brak imienia]

45/3212/155 - str. 3

Gierlich [brak imienia]

12/66/41 - str. 155

Giesche [brak imienia]

12/66/41 - str. 2

Gilmeister [brak imienia]

12/66/27 - str. 8

Gizdoń [brak imienia]

12/66/18 - str. 2

Glabisz [brak imienia]

12/66/39 - str. 125

Glazowski [brak imienia]

12/66/18 - str. 28

Glombek [brak imienia]

12/66/36 - str. 16;23

Glük [brak imienia]

12/66/34 - str. 102

Glunk [brak imienia]

12/66/28 - str. 85

Gluszka [brak imienia]

12/66/38 a - str. 19

Gładysek [brak imienia]

12/66/9 - str. 146

Głomb [brak imienia]

45/2579/3720 - str. 5

Gnacy [brak imienia]

12/66/43 - str. 38

Goczalk [brak imienia]

12/66/35 - str. 82

Godzierz [brak imienia]

12/66/38 a - str. 3;17

Godzierz [brak imienia]

12/66/8 - str. 54

Gogolewski [brak imienia]

12/66/16 - str. 48

Golaś [brak imienia]

12/66/28 - str. 151

Golaś [brak imienia]

45/2926/347 - str. 53;130;139;143;144;154;363;376

Golaś [brak imienia]

45/2926/363 - str. 114

Golec [brak imienia]

12/66/27 - str. 1

Golik [brak imienia]

45/3212/139 - str. 32;33;34

Gołąbek [brak imienia]

45/2926/347 - str. 153

Goły [brak imienia]

12/66/29 - str. 65

Goły [brak imienia]

12/66/31 - str. 106

Goły [brak imienia]

12/66/32 - str. 157

Gomoluch [brak imienia]

12/66/35 - str. 69

Goralczyk [brak imienia]

12/66/39 - str. 70

Goraus [brak imienia]

12/66/31 - str. 106

Goraus [brak imienia]

12/66/34 - str. 9;12

Gorniok [brak imienia]

12/66/40 - str. 16

Gossen [brak imienia]

12/66/32 - str. 225

Gotz [brak imienia]

12/66/10 - str. 23

Góra [brak imienia]

12/66/34 - str. 75

Góralczyk [brak imienia]

45/2926/363 - str. 91

Górecka [brak imienia]

12/66/34 - str. 75

Górecki [brak imienia]

12/66/32 - str. 235

Górecki [brak imienia]

12/66/5 - str. 3

Górkiewicz [brak imienia]

12/66/30 - str. 160

Górny [brak imienia]

12/66/32 - str. 146

Górny [brak imienia]

12/66/9 - str. 137

Grabianowski [brak imienia]

12/66/34 - str. 102

Grabizna [brak imienia]

12/66/34 - str. 87

Grabizna [brak imienia]

12/66/43 - str. 14

Grabowski [brak imienia]

12/66/10 - str. 23

Grabowski [brak imienia]

12/66/32 - str. 36;37;45;50

Gralka [brak imienia]

12/66/32 - str. 115

Gratier [brak imienia]

45/3212/155 - str. 22

Gratier [brak imienia]

45/3212/128 - str. 16

Gray [brak imienia]

12/66/13 - str. 1;11;14;26;35;43;55;64

Grażyński [brak imienia]

45/3212/146 - str. 59;76;77

Grażyński [brak imienia]

45/3212/155 - str. 10;11

Grażyński [brak imienia]

45/3212/139 - str. 28;30

Grażyński [brak imienia]

12/66/28 - str. 135;142

Grażyński [brak imienia]

12/66/29 - str. 49

Grażyński [brak imienia]

12/66/39 - str. 72

Grażyński-Borelowski [brak imienia]

45/3212/147 - str. 37;73;66

Greinert [brak imienia]

45/2926/347 - str. 364

Grela [brak imienia]

12/66/41 - str. 161

Grey [brak imienia]

45/3212/147 - str. 71

Grębocki [brak imienia]

12/66/10 - str. 20

Grichtoł [brak imienia]

12/66/36 - str. 16

Grochel [brak imienia]

45/3212/147 - str. 41

Grochocki [brak imienia]

12/66/3 - str. 35

Grocholski [brak imienia]

45/2926/520 - str. 1

Grofi [brak imienia]

45/3212/132 - str. 3

Grofig [brak imienia]

12/66/41 - str. 184

Grofik [brak imienia]

12/66/41 - str. 63

Grop [brak imienia]

12/66/40 - str. 47

Groucha [brak imienia]

45/3212/146 - str. 43

Gruber [brak imienia]

12/66/9 - str. 4

Gruchala [Gruchola] [brak imienia]

45/3212/147 - str. 40;41;54

Gruchel [brak imienia]

45/3212/147 - str. 57

Grucholski [brak imienia]

45/3212/147 - str. 53

Grudniok [brak imienia]

12/66/27 - str. 11

Grus [brak imienia]

45/2579/1939 - str. 259;263

Gruszka [brak imienia]

45/2926/363 - str. 57

Gruszka [brak imienia]

12/66/33 - str. 207

Gruszka [brak imienia]

12/66/34 - str. 114

Grychtoł [brak imienia]

12/66/30 - str. 167

Grychtoł [brak imienia]

12/66/30 - str. 81;115;132

Grychtoł [brak imienia]

12/66/31 - str. 106

Grychtoł [brak imienia]

12/66/31 - str. 63

Grychtoł [brak imienia]

12/66/32 - str. 224;227

Grychtoł [brak imienia]

12/66/35 - str. 55

Grycmann [brak imienia]

12/66/41 - str. 245

Grzegorczyk [brak imienia]

12/66/41 - str. 206b

Grzegorczyk [brak imienia]

45/2926/347 - str. 269;301;320;329;362

Grzegorzek [brak imienia]

45/3212/129 - str. 6

Grzenczek [brak imienia]

12/66/39 - str. 11;15;16;19;21;28;30;32;36;37;41;44;45;46;48;56;60;63;70;73;83;91;99

Grzesik [brak imienia]

12/66/28 - str. 17;27;36;48

Grzesik [brak imienia]

12/66/31 - str. 40

Grzesik [brak imienia]

12/66/32 - str. 123

Grzesik [brak imienia]

12/66/34 - str. 113

Grzesik [brak imienia]

12/66/34 - str. 87

Grzesik [brak imienia]

12/66/8 - str. 87;91

Grzesik [brak imienia]

45/2579/3585 - str. 1

Grzesik-Hauke [brak imienia]

45/3212/139 - str. 28;29;30;31

Grześ [brak imienia]

12/66/28 - str. 128

Grzonka [brak imienia]

12/66/41 - str. 155

Guminski [brak imienia]

12/66/9 - str. 145

Gunia [brak imienia]

12/66/31 - str. 144

Gurman [brak imienia]

45/2926/347 - str. 364

Guzy [brak imienia]

12/66/34 - str. 102

Gwiateżyński [brak imienia]

45/2926/347 - str. 53

Gwóźdź [brak imienia]

45/3212/158 - str. 14;30;46

Gymz [brak imienia]

12/66/15 - str. 17

Pobierz wyniki wyszukiwania:

csv icon png pdf icon png